СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА

ИНВЕСТИТОР:

Община Бургас

КОНСТРУКТОР:

инж. Васил Димитров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАНЕКС ООД

АРХИТЕКТ:

Консорциум Декор Дизайн - арх. Даниела Бурулянова арх. Емил Бурулянов арх. Славян Бурулянов арх. Цанко Ташев

АДРЕС:

Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение: Експозиционен център „Флора“ се намира в Приморски парк на град Бургас.

История: Историята на Флора Бургас започва през 1980г, когато за първи път в халетата от метална конструкция, покрити с текстилна вата се провежда международното изложение за цветя „Флора“. Така се слага началото на една традиция за град Бургас, която продължава до 2013г., когато Общината взима важното решение да създаде модерна сграда, която освен да приюти изложението, може да осигури комфорт за целогодишно ползване и да допринесе за създаването на възможност за развитие на конгресен туризъм и условия за привличане на международни музейни експозиции. В края на 2014 година започва строителството на новият експозиционен център Флора, който отваря врати за посетители на 20.05.2015г. с цветното изложение „Флора“.

За обекта: Цялостната концепция за експозиционен център „Флора“ се базира на три основни стълба – функционалност, естетика, икономичност. Геометрията на сградата е проектира по начин, по който тя не просто да се впише, но и да се слее със заобикалящата среда посредством оригиналните си архитектурни решения.  
Основната сграда е съставена от 5 зали за експозиция /модули/ с различна височина, които описват вълна и създават уникалния за Бургас силует на експозиционен център „Флора“. Петте модула са обединени в среда с приемно-разпределителна зона. Във вътрешният двор са разположени допълнително тяло за експозиции, щандове за търговска дейност и открити експозиционни площи.
Модул 1 и модул 5 са със значителен пробив в обема си – има отворени но покрити от конструкция площи;
Модул 2 е предвиден частично за многофункционална зала, а в останалата част има и частично второ ниво за административни помещения;
Модули 3 и 4 - разположена е зоната за постоянна едроразмерна растителност, която пресъздава духа на емблематичното цветно изложение в комбинация с изложбени площи, които се характеризират с голямата светла височина на помещенията;
Модул 6 е във вътрешното пространство, като със своя куполен силует напомня за добре познатия облик на старите сгради на експозицията и предлага известна приемственост във визията, разбира се в трактовката на 21ви век.
Атрактивната визия на сградата е допълнена от декоративно нощно осветление, както по прилежащтите алеи, така и по фасадите за подчертаване на характерни детайли.
Архитектурното решение на сградата и многофункционалността на залите предлагат широк спектър от възможности за провеждане на различни събития, от мероприятия за 20 души до строителни изложения и световни музейни експозиции. Доказателство за това са разнообразните събития, които вече са факт :
Пролетна и есенна Флора;
Джаз фестивал;
Бирен фестивал;
Детско изложение ;
Авторски представяния на книги в рамките на изложението „С книга на плажа“;
HAND MADE фестивал;
Строително изложение „Панаир на майстора“;
Конференция на МОН с международно участие ;
Винария ;
Био пазар;
Представления на Куклен театър Бургас ;
Обучения и конференции;
Сватби и фирмени тържества;
Открити уроци за екологията и възобновяемата енергия.

„Зелени“ елементи: При проектирането и строителството на обекта са спазени основните принципи на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас, които акцентират върху ниско потребление на енергия, оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и ресурси и опазване на околната среда.
В сградата са интегрирани серия от мерки, които формират „зелената“ идентичност на експозиционния център и придават добавена стойност на оригиналното архитектурно решение.
Фотоволтаична система – състои се от две подсистеми, разположени на покривите на модул 3 и 4 с общо 33 панела. Системата осигурява годишен добив на енергия 15 773kwh.
Покривно озеленяване и фасадни панели с растителност – освен безспорните си естетически качества, реализираното покривно озеленяване и фасадните панели предпазват сградата от прегряване през летните месеци и компенсират негативните последствия от строителството, като възстановяват изгубена растителност.
Оползотворяване на дъждовни води – поради очакваните високи количества на вода за напояване на зелените площи на сградата, покривните градини и фасадните панели е изградена система за събиране на дъждовните води в резервоар, който захранва поливните системи на обекта.
Естествена светлина във всички зали и офиси – Ориентацията на сградата е изцяло съобразена с принципите на „зелената“ архитектура, което в комбинация с преобладаващото фасадно остъкляване осигурява максимално оползотворяване на дневната светлина във всички зали и офиси.
LED осветление – Осветителната инсталация е енергийно ефективна, като това е постигнато с LED осветители и възможност за различни сценарии на осветеност във всяка зона на сградата.
Вентилация и климатизация- В сградата е изградена инсталация за вентилация и климатизация с рекуперация, като за целта са използвани рекуператорни блокове с висок коефициент на полезно действие.
Стъклените части на фасадата са изпълнени с нискоемисионно стъкло, което не компрометира комфорта в сградата през летните месеци, когато има риск от излишно нагряване и повишаване на температурата в залите.
Тухли с подобрени характеристики -  за плътните части на сградата са използвани керамични блокове, които се отличават с повишени топлоизолационни характеристики. Използваните керамични блокове се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки(най-често дървесни стърготини), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура – фактор, който допринася съществено за подобряване на топлоизолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете, както и на факта, че камерите са вертикално разположени и с полагането на разтвора по хоризонталните фуги се запечатва въздуха в тях, топлоизолацията на блоковете се подобрява.

За краткото време от откриването си до момента, многофункционалния експозиционен център „Флора“ успя да се наложи като предпочитано място за бургазлии и гостите на града. Това се дължи на атрактивната архитектура и отношение към детайла, на „зелената“ идентичност на сградата в екологичен аспект и не на последно място на уникалната си локация- в сърцето на приморски парк с вдъхновяващ изглед към морето.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: