ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

КОРПОРАТИВНА СГРАДА "БИОВЕТ ПЕЩЕРА"

ИНВЕСТИТОР:

"Биовет" АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ЕИС- Строителна компания" ЕООД

КОНСТРУКТОР:

"Ателие Серафимов Инженеринг" ООД, Инж. Веселина Василева

АРХИТЕКТ:

"Ателие Серафимов Инженеринг" ООД, водещ проектант Арх. Радомир Серафимов

АДРЕС:

гр. Пещера 4550, област Пазарджик, община Пещера, ул. Петър Раков 39
ИНФОРМАЦИЯ

БИОВЕТ АД е водещ, европейски лидер във фармацевтичната промишленост.
Компанията се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство с всички свои клиенти. Модернизацията на предприятието в гр. Пещера и съвременните потребности на администрацията поражда потребност от изграждане на нова корпоративна сграда, която да отговаря на изискванията за съвременна офис среда с вдъхновяваща модерна визия, отразяваща високотехнологичния и иновативен дух на компанията.

Концепция
Проектът бе възложен след проведен конкурс от възложителя през 2010 година. Строителството бе стартирано в края на 2014. Концепцията на проекта е да съчетае по интелигентен начин най-добрите строителни практики и съвременни технологии, съобразени със заобикалящата я високотехнологична, производствена среда. Сградата е позиционирана в своеобразния устройствен център на предприятието, изцяло отворена към околната градска среда.

Архитектура и фасадно решение
Формообразуването е подчинено на проста и ортогонална структура, позволяваща отлично функционално решение на етажните разпределения, облечено в изчистена и ясна мрежа, създаваща емблематичен силует не само за компанията, но и за града.
Предвидената обемна фасадна структура е постигната посредством оригинална система на формообразуване.  Концепцията за геометрията на мрежата е инспирирана от хексагоналната структура на бензеновото ядро на ароматните въглеводороди. Тази хексагонална структура е основа на органичната химия и фармацевтиката. Създаването на характерна физико – химична структура, чрез ефирност и лекота внушава посланието за модерните и иновативни технологии на фармацевтичната промишленост.
От строително – технологичен характер, това е постигнато посредством класическа "окачена" модулна фасадна структура с прости и еднакви хексагонални модули. Редуващи се на неотваряеми и отваряеми части тип „клапа". В модулния елемент на фасадното решение е интегриран и корпоративният символ – лого на компанията.
Изключително внимание и е обърнато на околното пространство, отговарящо на модерните тенденции на един европейски завод.
Посредством иновативна система за фасадно осветление е постигната ефирността и лекотата на обема, създавайки от осветената фасадна структура - скулптурна инсталация.

Функционално разпределение
Сградата се издига на шест етажа, като първите два са доминирани от представително фоайе. С богатото си остъкляване към улицата фоайето изпълнява ролята на малко покрито площадно пространство – продължение на представителната площ пред сградата. Срещу входа на сградата е разположена рецепция за прием на посетители, на чиято стена в естествено озеленена среда е позиционирано логото на компанията.
Непосредствено до фоайето е разположен централният вертикален комуникационен възел с богато остъклено стълбище- част от фасадната композиция. На първия етаж са проектирани заседателна зала, рекреационна зона, и административни зони за непосредствен достъп на посетителите.
Следващите четири офисни етажа са решени съобразно административните изисквания на компанията.
Шестият, последен етаж е обособен като многофункционален конферентен блок с мобилни телескопични прегради, даващи възможност за многофункционално планиране, съобразно различните събития. Към него са проектирани и съответните рекреационни и обслужващи зони, свързани с потребностите на отделните мероприятия.

Енергоефективност и технологии
Енергоефективността на сградата е постигната чрез високотехнологично решение за окачена фасада и стъклопакети, които постигат  отлични топлотехнически характеристики.
Климатична инсталация - Изградената климатична инсталация е VRF Heat Recovery System на Mitsubishi Electric - климатична инсталация на директно изпарение с паралелно отопление и охлаждане за всяко едно вътрешно тяло с оползотворяване на отпадната топлина от сградата за целогодишно производство на гореща вода за битови нужди, както и пренос на топлинна енергия между отделните зони в сградата. Този вит системи гарантират целогодишен комфорт при най-ниските експлоатационни разходи. Предвидените системи са последно поколение VRF Heat Recovery High COP съоръжения и първите разработени изцяло съобразно ERP директивата на европейският съюз за разработване и внедряване на енергийно ефективни технологии с висок SEER/SCOP сезонен коефициент на трансформация.
Системата за климатизация на сградата се състои от:
Външни тела от серия High COP
Вътрешни тела за вграждане в окачен таван за всички офис помещения
Модул за производство на гореща вода с температура 65⁰С за битови нужди
Модул за производство на топла вода с температура 45⁰С за подово лъчисто отопление
Подово лъчисто отопление за зона лоби и всички санитарни помещения

Системата позволява повишаване на температурата на изпарение от 0⁰ С на 6⁰ С на 9⁰ С и на 14⁰ С при което се постига по-висока ефективност, както и по-висока температурата на изходящия въздух от вътрешното тяло при което се повишава комфорта. Целта на този режим е да премахне ефекта на неприятното обдухване с леден въздух на хората в работната зона.
Автоматичен режим с двутемпературно регулиране - функционалност която гарантира комфорта и намалява експлоатационните разходи на сградната инсталация.
Изградената вентилационна система Lossny на Mitsubishi Electric е вентилационна система с топлинно възвръщане и масо обмен. Топлообменника е енталпиен високо ефективен рекуператор с хартиена структура пропускаща водната молекула. Освен високата ефективност от 80% при максимален дебит, задържането на влагата в сградата през зимните месеци намалява изсушаването на въздуха в работните помещения и понижава дискомфорта от ефекта суха лигавица.
Системите са интегрирани с:

Вентилатори с честотно управление за понижаване на експлоатационните разходи и фино регулиране на дебита въздух в зависимост от съпротивленията във въздуховодната мрежа.

Автоматизирана система за free cooling - понижава експлоатационните разходи.

Стандартен вход 0 - 10 V за плавно управление на оборотите на вентилатора от 0 до 100 % с цел оптимизиране работата на вентилационната инсталация и понижаване на годишните разходи. Управляващия сигнал може да бъде от сензор за следене качеството на въздух или директно от система за централизирано управление на сградата BMS.
Централизирано управление - BMS:
Всички системи в сградата са обединени в една обща система за централизирано управление, мониторинг, диагностика, организиране на работен график, отчитане на енергийни разходи и система за превантивно информиране за възникване на технически проблеми.  

В днешно време традиционното включване и изключване на осветлението не е достатъчно. Това, от което имат нужда клиентите, са светлинни сценарии, които те могат да посочват и настройват в зависимост от конкретната ситуация. За осветлението на сградата използваме най-модерните и високотехнологични, светодиодни (LED) осветителни тела. Те се отличават с високи светлинни показатели и изключителен потенциал за енергоефективност.

Интериор и работни пространства
Сепарирането на панорамните офиси е решено със стъклени модулни преградни стени с възможност за реорганизация на помещенията при нужда.

Сградата е проектирана с повдигнат инсталационен под и окачени тавани, със светла височина на помещенията от 3.00м. за максимален комфорт на обитателите.  За постигане на благоприятна работна атмосфера в офисите са предвидени акустични материали и повърхности по пода, тавани и стените. Специално внимание на акустиката е обърнато в конферентния център на шестият етаж.

Новата административна сграда на БИОВЕТ АД е отражение на високите технологии и развитието на компанията.

ПРИЛОЖЕНИЯ: