СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

СГРАДА ОПЕНКОД СИСТЕМС

ИНВЕСТИТОР:

Опенкод Системс ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Людмил Ангелов, ЕТ Аркон- Людмил Ангелов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Евро алианс холдинг АД/ Катя Попова, Артекс инженеринг АД/ арх. Пламен Мирянов, Термо Топ Инженеринг БГ ЕООД/ Георги Муздраков

АРХИТЕКТ:

Сити Проджектс ООД

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Офис сграда на „Опенкод системс“ ООД

 

Новата офис сграда на „Опенкод системс“ ООД се намира в полите на Витоша, в непосредствена близост до едноименния природен парк.

Локацията на сградата е избрана да бъде извън традиционните административни и икономически зони на столицата. Изборът е направен с цел благоприятна природна среда, предразполагаща към трудова дейност с по-добро качество и креативност.

Сградата е за лично фирмено ползване от инвеститора и таргет потребителите са служителите и клиентите – посетители, за които тя е изградена.

По отношение на достъпа до сградата и до наличния градски транспорт, ще отбележим наличието на подземен паркинг на две нива, предвидени парко места за посетители, както и близостта до линиите на градския транспорт, обслужващи район Витоша и околовръстния път.

Като основни акценти по отношение на вътрешната и външна архитектура, бихме искали да посочим на първо място оригиналността на цялостната концепция: за да се спази околния ландшафт е изработена уникална фасадна облицовка от естествени материали (дървесина и камък) и е разработена (специално за фасадата) нов тип структурна дограма. Архитектурното решение е раздвижено и неагресивно, позволяващо лесен достъп до офисните и рекреативни помещения и площи, местата за общуване както вътре, така и около сградата, двете подземни паркинг нива. Архитектурата е ориентирана в посока за максимален достъп на естествена светлина в помещенията, включваща покривен прозорец над атриума и френски прозорци, като в резултат е постигната максимална степен на остъкляване.

В резултат на уникалността на дизайна и цялостната идея е постигнат външен вид, който се вписва в архитектурата на района, като се открояват специфичните фасадни решения, обшити с дърво с конклавни и конвексни овални форми.

Важно е да се отбележи, че височината между етажите надхвърля стандартните размери с цел постигане на максимален комфорт.

Наличието на просторно фоайе – светло и функционално, достъпно през един централен и два странични входа – позволява достъп до основните обслужващи сградни помещения.

Сградата разполага с отопляема външна павирана рампа с прилежащо осветление и озеленяване.

От гледна точка на аварийната безопасност, в сградата са изградени две паралелни стълбища.

Важен момент също така е наличието на пълна система за управление на сградата – пълен набор от системи за пряк и дистанционен контрол и мониторинг на процесите в нея, включително автоматизация на същите. Например, контролът на достъпа в сградата позволява, в случай на критична ситуация да се отворят автоматично всички евакуационни пътища. Друг пример е динамичното озвучаване на сградата с групиране на зони по избор и възможност за оторизираните обитатели на сградата да контролират озвучителната система.

Осветлението и климатизацията са автоматизирани процеси, като са инсталирани и електронни смесители с оглед пестене на вода.

По отношение на интериорните решения и дизайна, бихме искали да поставим следните акценти:

  • Всички екстериорни и интериорни решения са висококачествено изпълнени, като са използвани изключително естествени материали, без същите да са непременно най-скъпите и луксозни такива. Това придава хармония на сградата, като едно цяло.
  • Естествено осветени стълбища и асансьори. Постигнат е баланс и хармония между пространство и комфорт с цел създаване на приветлива среда, отговаряща едновременно на нуждите на бизнеса и съжителството между хората.
  • Умело използване на вътрешното пространство офиси с динамична конфигурация, позволяваща обособяването на етажите и сградата в един цялостен обем.
  • Общи интериорни решения и цветови гами прилагани по всички помещения и площи в сградата, като едновременно с това е отработен персонален облик за всяко помещение с цел да се избегне еднообразието и монотонността.
  • В резултат на отваряемия над атриума покрив, в интериора на сградата има наличие на естествена светлина, както и реализация на натурална и естествена вентилация. Всичко това създава усещане за работа на открито сред природата.
  • По отношение на окачените тавани е важно да се посочи, че същите комбинират естетиката на окачения таван от гипсокартон и функционалността на растерния офисен таван.
  • Не по-малко важно е наличието на спомената по-горе уникална структурна дограма с външна визия на структурна дограма и вътрешна визия и функционалност на стандартна дограма.
  • По отношение наличието на дизелов генератор и непрекъсваеми захранвания следва да посочим, че към момента са инсталирани UPS-и за критичните мощности, като дизелов генератор също е предвиден и е в процес на избор.
  • Предвидени са тоалетни за инвалиди – отделна дамска и отделна мъжка на партерен етаж.

Накрая, но не на последно място, по отношение на съществуващите удобства, ще изброим наличието на: кафене, етажни кухни, заседателни зали, една от които оборудвана с кухня, спортна зала с прилежащи мъжка и дамска съблекалня с душове и санитарни възли, сауна (в процес на изграждане) дейта център, както и споменатите по-горе подземен двуетажен и външен посетителски паркинг.

По отношение на строителството и конструкцията и по-специално енергоефективността и устойчивостта, следва да се посочи, че при изграждането на сградата са вложени най-съвременни и енергийно ефективни системи и оборудване. Така например, дограмата (проектирана по задание на инвеститора) е структурна с троен стъклопакет с различни дебелини и вид на стъклата и коефициента на топлопреминаване от <1. Инсталирана е система от 4 тръби HVAC (отопление, вентилация и климатизация), позволяваща децентрализирана климатизация и вентилация, като същевременно се увеличава използваемата площ и се редуцира площта за техническа инфраструктура. Така децентрализираната климатизация и вентилация е дистрибутирана по начин позволяващ да се възползва максимално от енергийната специфика на отделните зони на сградата.

В допълнение към климатичната инсталация с локални термопомпи въздух-вода са налични също така: външна (допълнена с вътрешна) топлоизолация, подово лъчисто отопление и охлаждане, лед осветление и др. Вградена е тръбна мрежа за външен кръг на термопомпения агрегат за общите части на сградата, включително за атриума.

Постигнати са минимални количества фреон в сградата.

По отношение на прилежащата инфраструктура и ползата за обществото ще посочим новоизградените подземно електротрасе с подземен трафопост, водопровод и канал, оптично трасе, улица и тротоари пред сградата.

Във връзка с влиянието върху, интеграцията с и опазването на околната среда, ще се спрем на следните акценти: сградата притежава архитектура в съвременен стил, отговарящ едновременно на специфичните изисквания за бизнес сграда, но спазваща околния ландшафт. Залесени са тротоарите по улицата.

Специално внимание е отделено, затова сградата да е в синхрон с околната среда, както и да не рефлектира негативно върху съседството.

Всички използвани материали са енергийно ефективни, и нерециклируеми строителни материали не са влагани в сградата.

Реализиран е ВЕИ проект – термопомпа вода – вода, с външен кръг върху фундаментна плоча. Също така е предвидена инфраструктура за соларни водни панели.

Изградена е инфраструктура за система за събиране на дъждовните води и за повторното й използване с отделена дъждовна канализация и клонове на поливната система.

Не на последно място, възстановената растителност включва допълнителни черен бор, японски вишни, китайски глогове, сибирски смърч, канадски клен и традиционните за местността овошки, липи, брези и др.