СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

МИЛЕНИУМ ЦЕНТЪР

ИНВЕСТИТОР:

Никми АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Борислав Василев и инж. Мария Динева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Никми АД

АРХИТЕКТ:

"Амфион ЕООД - арх. Борислав Богданов"

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение:  УПИ I, кв. 308, м. “Иван Вазов”, по плана на гр. София, р-н “Триадица” - Столична община, бул. Витоша 89 Б  между бул. "Витоша",  бул. "Пенчо Славейков" и бул. "България"

 

Сградата на "Милениум център" е с общо  140 000 кв.м. разгъната застроена площ развита в32 етажа. Състои се от три кули – хотел на  32 етажа, жилищна сграда на 18 етажа  и офис център на 24 етажа,  обединени в основата с обща база на пет етажа.  Сутеренът е на  5 нива и съдържа складове, обслужващи и технически помещения и  паркинг за 560 коли.

 Избраният архитектурен подход – сбор от три сгради намалява монолитността на обема, доближавайки мащаба до градската среда и запазвайки значимото присъствие.

Видът и цветовете на финишните материали са съобразени също с цветовете и характера на града с цел максимално доближаване до градския силует.

Стъклената фасада отразява околните сгради и небето, а сиво-белият цвят на елементите и базата е подобен на околните  – НДК, медицинска академия и др. Този метод едновременно създава визуален акцент смекчавайки доминирането в силуета на града.

Сутеренът е на  5 нива и съдържа складове, обслужващи и технически помещения и  паркинг за 560 коли. На пето надземно ниво е проектиран конгресен център заемащ площ от 5 300кв.м и съдържащ 6 бр. заседателни  зали, като основната конферантна зала е с площ 780 кв.м. с места за 768 човека.

Покривната конструкция е решена с натискова дъга и обтегач, и е уникално решение за сгради /обикновено се използва при мостовото строителство/. Дъгата служи и за покрив на ресторанта намиращ се на горното ниво.

На покрива е проектирана  хеликоптерна пощадка с диаметър 22м., за кацане на хеликоптери с обща маса 5т. Изчислена е и за аварийно кацане със скорост 3,6м.с. Под нея е проектиран етаж – площадка за посетители с общ поглед към града във всички посоки. От нея посетителите ще могат да наблюдават забележителностите на града.

Конструкцията е монолитна скелетна и безгредова. Сеизмичното натоварване се поема от централни стоманобетонови ядра и стоманобетонови рамки. Укрепването на изкопа е чрез секатни пилоти  ф600 – 500 бр. – един бетонов и един стоманобетонов захапващи се – анкерирани на два реда, с дължина на анкера 20м. Фундирането на сградата е с висящи пилоти - 520бр., с дължина 18м. и диаметър 1180мм., а общата фундаментна плоча е с дебелина 180 см.

Към момента в експлоатация е въведена офисната сграда от северната страна на обекта както и прилежащия подземен паркинг.  Тази сграда разполага с  25 000 кв. м. клас А бизнес площи, търговски обекти, банков и застрахователен офис на партерното ниво, бирария, снекбар, автокозметичен център и обслужващи помещения.

Фасадата е елементна, производство на „Рейнарс”. Стъклата  са „Главербел”  - троен стъклопакет – 10.16.4.16.4, с ниско съдържние на желязо – low iron glass. Дават 73% редукция на слънчева светлина и шест пъти по-ниско топлопреминаване чрез най-нова генерация покритие.  Чрез тази комбинация е постигната шумоизолация равняваща се на зид с 45см. тухла.

За цялата сграда е проектирана енергоефективна енергийна система от ново поколение чрез интегрирана система с интелигентно централно управление.