СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Болници > ПРЕУСТРОЙСТВО И НАДСТРОЙКА НА БОЛНИЧНА АПТЕКА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ И ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДКЦ ПЪЛМЕД И МБАЛ ПЪЛМЕД

БОЛНИЦИ

ПРЕУСТРОЙСТВО И НАДСТРОЙКА НА БОЛНИЧНА АПТЕКА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ И ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДКЦ ПЪЛМЕД И МБАЛ ПЪЛМЕД

ИНВЕСТИТОР:

Булфарма ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Н. Златанов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заводски строежи- ПС- Пазарджик ЕАД

АРХИТЕКТ:

арх. Весела Дечева, арх. Калоян Калчев, Архитектурно бюро Атех ЕООД

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Новият медицински корпус на Университетска Многопрофилна Болница „Пълмед“ - "Преустройство и надстройка на болнична аптека в болнични отделения и "топла връзка" между ДКЦ “ПЪЛМЕД“ и МБАЛ “ПЪЛМЕД“, разположени в УПИ XVIII - 510.248, здравеопазване, общ.обсл. дейности, кв. №1 по плана на ЖК Кишинев, гр. Пловдив" придава изключително завършен и модерен вид на продължението от изградения болничен комплекс  МБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив. Новият обект е разширение и надстрояване с пет етажа на съществуваща сграда с идентификатор 510.248.2. С изграждането на сградата и свързването на съществуващите сгради посредством „топла връзка“, пациентите на лечебното заведение са улеснени в пълна степен, от момента на приемането им до етапа на изписване от лечебното заведение. Новата част на медицински комплекс „Пълмед“ е резултат от дългогодишен проект, разработен изключително и само в полза на пациенти и граждани на гр. Пловдив и страната. С реализацията на проекта, всеки един пациент няма необходимост да излиза от лечебното заведение, за да бъде обслужен в отделните крила, тъй като изградената „топла връзка“ дава преимущество да се преминава през общите части на сградата, както и през диагностично-консултативния център, при необходимост.

Отделенията в сградата са оборудвани с най-съвременен клас медицинска апаратура на водещи световни марки производители - Karl Storz, Siemens, Philips. Медицинският екип за всяко едно отделение е подбиран внимателно и преценяван с оглед изискванията за най-висока категория отделение (3-та), с оглед практуването на опитни лекари с дългогодишна практика и доказани професионални качества.
Болницата предлага и възможност за специализации, като възможност за обучение на студенти, стажант-лекари, специалисти и специалисти по здравни грижи. С включването на новата пристройка, общата площ на болничния комплекс след изграденото разширение и надстройка e приблизително 23 000 кв.м, като само РЗП-то на новото Преустройство и надстройка на болнична аптека в болнични отделения и "топла връзка" между ДКЦ “ПЪЛМЕД“ и МБАЛ “ПЪЛМЕД“ се определя на 5550 кв. м..

Функционално разпределение
Сградата се състои от 7 етажа (един приземен и шест надземни етажа), с общо 172 болнични легла. Входът към сградата е от север от вътрешния двор на комплекса. Предвиден и второстепенен вход/изход и на южната фасада. На запад е разположена съществуваща сграда ДКЦ „Пълмед, а на изток е съществуваща сграда болница „Пълмед“. Сградата е разположена между две съществуващи  сгради на болницата, като достъпът е осигурен и от двете страни – север и юг.
В приземния етаж са разположени отделение за „Спешна помощ“ и „Образна диагностика”. Всяко от тях има собствен вход. В средата на етажа са разположени стълбището и асансьорите към болничните отделения нагоре. В източната част са разположени съблекални за персонала и технически помещения.

Първият етаж се явява топла връзка между ДКЦ и болница Пълмед, тъй като са предвидени връзки и към двете сгради. На етажа е разположено отделение по неврология с 41 легла и кабинети за ЕЕГ,ЕМГ и доплер сонография.Самостоятелен вход на същия етаж осигурява достъп до две учебни зали и  болнична библиотека.
На вторият етаж е разположено отделение по гастроентерология разполагащо с 41 легла и ендоскопски сектор с четири зали за горна и долна ендоскопия,както и зала за РЦП. Тъй като отделението по гастроентерология е с доста голяма квадратура, на две места са заложени естествени отвори за влизане на естествена светлина.На третият етаж е отделението по „УНГ болести“ с 28 легла, 2 манипулационни и звукоизолирано помещение за аудиометрии.На  четвъртият етаж е отделението по „ Медицинска онкология“ с 28 легла и филиал на болничната аптека оборудван според изискванията за разтваряне на цитостатици. На петият и шестия етаж са предвидени отделенията по Неврохирургия и Съдова хирургия и двете с по 17 легла.
Конструкция и материали
Конструкцията на сградата е стоманобетонна, с плочи и греди и с монолитно изпълнение. Всички външни стени за предвидени от керамични тухли с дебелина 25см, а вътрешните стени са от керамична тухла с дебелина 12 см. Покривът ще бъде изпълнен от хоризонтални стоманобетонни плочи и ще се положи изолационна система с 10см топлоизолация и три слоя битумни мушами.
Фасадните стени са обработени със система за фасадна топлоизолация от 10см топлоизолационен материал и силиконова мазилка. На места по фасадите е предвидена облицовка от керамични плочи в два цвята.. По южната фасада е заложена окачена фасада, а фасадната дограма е предвидена от пет камерни Al профили със ниско емисионни стъкла. Обемно-фасадното третиране на сградата цели постигането на модерен и хармоничен архитектурен образ.

Енергоефективността на сградата е постигната чрез високотехнологично решение за окачена фасада и стъклопакети, които постигат отлични топлотехнически характеристики.Вентилацията и климатизацията на сградата са изградени с най-висок клас оборудване на компания „Daikin”.

За осветлението на сградата използваме най-модерните и високотехнологични, светодиодни /LED/ осветителни тела. Те се отличават с високи светлинни показатели и изключителен потенциал за енергоефективност.Цялата стъклена фасада е с LED осветление, като фасадата на „Образна диагностика‘ е във формата на кръст осветена.

С изграждането на новото разширение на съществуващата болница, цялостния облик на медицински комплекс „Пълмед“ е завършен и допринасящ за едно качествено и пълноценно здравеопазване, изцяло в услуга на гражданите и пациентите на гр. Пловдив и страната.