ЖУРИ

ДЕНИЦА НИКОЛОВА

зам.- министър, МРРБ, председател на жури

AРХ. ИВАН НЕСТОРОВ

началник, ДНСК

AРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

главен архитект, Столична община

AРХ. ВИКТОР БУЗЕВ

главен архитект, Община Варна

AРХ. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА

главен архитект, Община Бургас

ИНЖ. НИКОЛАЙ СТАНКОВ

председател, КСБ

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ

председател на УС, КАБ

ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ

председател на УС, КИИП

АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ

председател, САБ

ИНЖ. МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ

председател на УС, БААИК

Д-Р ХРИСТО ИЛИЕВ

председател на Борда на директорите на AG Capital

ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ

изпълнителен директор, Тера Тур Сервиз

КОНСТАНТИН КАМЕНАРОВ

генерален директор, БНТ

ДОЦ. Д-Р Д.И.Н. ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ

БАН

ДИМИТЪР ИЛЧЕВ

главен мениджър, Евромаркет Груп

БОРЯНА РАДЕВА

главен мениджър, Евромаркет Груп

ИНЖ. ВЕНЕТА НОВАКОВА

директор, R&D Етем България АД

АРХ. ИНЖ. КЛИМЕНТИН ЧЕРНЕВ

управител, АлуКьонигЩал ЕООД

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ

ректор, УАСГ

ИНЖ. ЦАНКО МИЛАНОВ

управител, Винербергер

ИВАН ЗАЙКОВ

управител, Ей Джи Си Флат Глас България ЕООД

ПРОФ. ГРЕДИ АССА

Национална Художествена Академия

ИГЛИКА ЙОРДАНОВА

изпълнителен директор, Колиърс

ТАНЯ КОСЕВА-БОШОВА

асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

ИНЖ. ВАСИЛ ПОПОВ

търговски директор и прокурист, Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД

ИВАН ВЕЛКОВ

председател на УС, БФМА

СВЕТЛИН НИКОЛЧЕВ

управител, Ролпласт Груп АД

ИНЖ. ЯВОР ОТАШЛИЙСКИ

управител, Кнауф АМФ

РАДОСЛАВ КОШКОВ

директор Направление, Шнайдер Електрик България ЕООД

ТОДОР ДЕЛОВСКИ

управител, Кнауф ЕООД

АРХ. АСЕН МИЛЕВ

 „А и А Архитекти“

ИНЖ. ВЕНЕТА КРЪСТЕВА

управляващ партньор, Градът Медиа груп

    ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

  • AG Capital

    ЗЛАТЕН СПОНСОР

  • Etem

    ЕКСКЛУЗИВЕН ПАРТНЬОР

  • Euromarket