Жури 2016

Процесът по оценяване на сградите се извършва от авторитетно жури съставено от представители на професионалните и академични общности, браншовите организации и на водещи компании от бизнеса.

  • Генерален спонсор
  • Златен спонсор
  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на
Деница Николова, зам.-министър, МРРБ, председател на жури

Деница Николова, зам.-министър, МРРБ, председател на жури

инж. Милка Гечева, Началник на ДНСК

инж. Милка Гечева, Началник на ДНСК

инж. Светослав Глосов, Председател на КСБ

инж. Светослав Глосов, Председател на КСБ

арх.Борислав Игнатов, Председател на УС на КАБ

арх.Борислав Игнатов, Председател на УС на КАБ

арх. Николай Баровски, Зам.председател КАБ

арх. Николай Баровски, Зам.председател КАБ

арх. Иван Аврамов, Председател КАБ - София

арх. Иван Аврамов, Председател КАБ - София

арх. Георги Бакалов, Председател на САБ

арх. Георги Бакалов, Председател на САБ

инж. Иван Каралеев, Председател на УС на КИИП

инж. Иван Каралеев, Председател на УС на КИИП

инж.Мирослав Йорданов, Председател на УС на БААИК

инж.Мирослав Йорданов, Председател на УС на БААИК

Вяра Анкова, Генерален директор на БНТ

Вяра Анкова, Генерален директор на БНТ

Арх. Ангел Захариев, Управител, А и А архитекти ООД

Арх. Ангел Захариев, Управител, А и А архитекти ООД

Христо Илиев, Председател на AG Capital

Христо Илиев, Председател на AG Capital

арх. инж. Климентин Чернев, Управител на АлуКьонигЩал ЕООД

арх. инж. Климентин Чернев, Управител на АлуКьонигЩал ЕООД

Боряна Радева, Главен мениджър на  Евромаркет Груп

Боряна Радева, Главен мениджър на Евромаркет Груп

Димитър Илчев, Главен мениджър на Евромаркет Груп

Димитър Илчев, Главен мениджър на Евромаркет Груп

инж.Цанко Миланов, Управител на Винербергер

инж.Цанко Миланов, Управител на Винербергер

инж. Явор Оташлийски,  Управител на Кнауф АМФ

инж. Явор Оташлийски, Управител на Кнауф АМФ

инж. Венета Новакова, Директор R&D Етем България АД

инж. Венета Новакова, Директор R&D Етем България АД

Иван Зайков,  Управител Ей Джи Си Флат Глас България ЕООД

Иван Зайков, Управител Ей Джи Си Флат Глас България ЕООД

Радослав Кошков, Директор Направление, Шнайдер Електрик България ЕООД

Радослав Кошков, Директор Направление, Шнайдер Електрик България ЕООД

Иглика Йорданова, Изпълнителен директор Колиърс

Иглика Йорданова, Изпълнителен директор Колиърс

проф. д-р инж.Иван Марков, ректор на УАСГ

проф. д-р инж.Иван Марков, ректор на УАСГ

арх. Ивайло Мишев

арх. Ивайло Мишев

Таня Косева-Бошова, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

Таня Косева-Бошова, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

Греди Асса, Национална художествена академия

Греди Асса, Национална художествена академия

Инж. Васил Попов, търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД

Инж. Васил Попов, търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД

Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management

Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management

Венета Кръстева, управляващ партньор, ГРАДЪТ Медиа груп,организатор на конкурса

Венета Кръстева, управляващ партньор, ГРАДЪТ Медиа груп,организатор на конкурса