Със съдействието на алу

Офиси Central park Burgas

гр.Бургас

Детайли за проекта

Инвеститор

„Сентрал парк Бургас” ЕООД

Архитект

арх. Димитър Иванов Шаренков

Изпълнител

„БМ” ООД

Конструктор

инж. Йордан Антонов Атанасов

Допълнителна информация

Описание на проекта

Офисната сграда е изградена в Бургас в непосредствена близост до парк “Света Троица”. Тя е част от комплекс „Сентрал парк Бургас“ и представлява трета секция от него. Ситуирана е в източната част на имота и се състои от две подземни нива, партер, мецанин и девет офисни етажа и ниско тяло, състоящо се от две подземни и две надземни нива. Сградата е свързана с комплекса и с прилежащия парк с два броя покрити пешеходни пасарелки на ниво мецанин, едната преминаваща над бул. „Даме Груев”. Достъпът до входовете на обществените зони се осъществява непосредствено и директно, без стъпала и без рампи. Вертикалната комуникация ще се осъществява чрез стълбищни клетки и пътнически асансьорни уредби с автоматични врати. Влизането в подземния паркинг се осъществява от към южната улица на имота чрез вътрешна рампа, както и от подземна връзка по под бул. „Даме Груев”. На двете нива на паркинга са изпълнени общо 279 паркоместа, включително паркоместа за хора с увреждания. Обемно-пространствено сградата в ниската си част (първите две надземни нива) е решена като наподобяваща кристали структура от тела, които са взаимно застъпващи се. В офисните нива структурата е по ортогонална, в съответствие с функцията. Отново стъклото е избрано като материал, като целта е да се получат максимално осветени вътрешни работни пространства. Обемът е решен с идеята за много естествена светлина, проникваща във вътрешното пространство. В духа на тази естетика са решени проблемите на пластичното изграждане на обемите и ролята на светлосянката, раздвижеността на наклонените плоскости и акцентът на ъгловите елементи, решени с допълнителна пластика и материали с естетически качества. Използвани са елементи като стъклена окачена фасада, метални обеми и начупени ленти. На партерно ниво са изпълнени шест магазина за промишлени стоки, пицария, киоск, входно фоайе за офисната част, технически и обслужващи помещения и общи санитарни възли. На технически етаж 1 са изпълнени техническо помещение – сървърно и 2 бр. битови помещения към бистро. На ниво мецанин са изпълнени бистро, снак-бар, технически и обслужващи помещения и санитарни възли. Поради епидемичната обстановка в страната и във връзка с утвърдената вече тенденция за работа от дистанция на това ниво е изградено модерно и зелено co-working пространство със зали за срещи, даващо възможност за кратковременно и гъвкаво наемане на напълно оборудвани и подсигурени с всичко необходимо работни пространства. На технически етаж 2 са изпълнени техническо помещение и техническо помещение към бистро. На офисните нива от III до XI етаж са разположени по четири клас „А“ офиса на етаж или общо 36 офиса. На покрива на сградата е монтирана система за почистване на фасадите. Изпълнени са: пожароизвестителна инсталация за целия обект, система за гласово оповестяване и озвучаване, система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и СОТ, противопожарно водоснабдяване, автоматична пожарогасителна инсталация (АПГИ) в сутерена и офисните етажи, смукателни вентилационни инсталации за подземен гараж, вентилационни инсталации, VRV Климатична инсталация, вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, нагнетателна вентилационна инсталация за създаване на надналягане в стълбищните клетки и асансьорните шахти, както и външно противопожарно водоснабдяване.