Зоопарк Стара Загора

гр. Стара Загора

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Стара Загора

Архитект

"Архитект Киряков" ЕООД, с ръководител екип арх. Иван Киряков и арх. Петър Киряков

Изпълнител

"Трейс Груп Холд" АД, с ръководител Живко Желязков

Конструктор

инженер Красимир Желев

Допълнителна информация

Описание на проекта

Зоопаркът е емблематично място за град Стара Загора, разположен в сърцето на парк „Митрополит Методий Кусев“, който е обявен за паметник на парковото и градинско изкуство с категория „национално значение“. Целта на проекта беше цялостно му обновяване и едновременно с това да бъде запазена хармонията с природата. За тази цел и запазването на характерния му и разпознаваем стил са използвани естествени каменни плочи за облицовка и настилка на алеите и дървени облицовки на фасадите. Изградена е нова сграда на две нива, като в нея са разположени администрацията на зоопарка, учебен център, кухня и тоалетни, предвидени включително и за хора в неравностойно положение. Всички елементи на обектите от основите до покрива са хидро- и топлоизолирани, съгласно стандартите за устойчива архитектура. Покривите на сградите са конструирани така, че да могат да бъдат инсталирани на следващ етап фотоволтаични инсталации. Обособена е нова зона за мечки, отговаряща на нормативните изисквания за отглеждането им и изграждането на нова сграда в зоната – покрит заслон за обслужването, храненето и защитата им от метеорологичните условия. Бяха предвидени цъфтящи увивни растения и храсти около преградните мрежи свързани към новоизградена напоителна система, а новото озеленяване по алеите е с по-висока концентрация на цъфтящи видове, които да привличат и подпомагат пчелите. Цялостната композиция на растителността обогатява и допълва околната среда и пейзажното оформление на зоопарка. Той предлага семейно преживяване във изцяло достъпна среда, отговаряща на най-новите изисквания за устойчив и екологичен дизайн.