Логистична база със спомагателни помещения на ДиЕйчЕл Фрейт България ЕООД

гр.София

Детайли за проекта

Инвеститор

"Грейт Джърман Сторс АЗ" С.а.р.л.

Архитект

"Енергопроект" АД

Изпълнител

"Бараж Груп" ООД

Конструктор

Проектантско Бюро Чавдар Панев

Допълнителна информация

Описание на проекта

Логистичният център е проектиран и изграден в съответствие с най-високите технологични изисквания и корпоративни стандарти, одобрени за всички обекти на групата Deutsche Post DHL Group.
Обектът е изпълнен по проект build-to-suit с оглед развитието на дейността на „ДиЕйчЕл Фрейт България" ЕООД и съответната инвестиционна програма на дружеството. Новите сгради обезпечават нужните логистични, административни и паркинг площи на компанията. Те са обособени в два основни взаимосвързани обема – складово хале и крос док с административна част , разположени на терен с площ от 12 300 м2.

Складовото хале на логистичната база е едноетажна сграда с височина 14.40 м. Формата на сградата е начупен правоъгълник с размери в основните направления 25.50 x 129.50 м. Светлата височина на халето е 11.70 м. Площта му е около 2900 м2. Конструкцията е сглобяема стоманобетонна – фундаменти, колони, основни греди със стоманени укрепващи връзки. Покривът е изграден от стоманобетонови носещи греди и послоен монтаж на трапецовидна ламарина, твърда минерална вата 18 см. и ПВХ мембрана. За да се осигури естествената осветеност, вентилация и нормативните изисквания за димоотвеждане, в покрива са заложени 15 бр. самостоятелни люкове (1,5 – 1,5 м.). По ос 7 и ос 14 са изградени димни завеси, която разделят халето на три димни басейна.


В посочения обем се извършва високо-стелажно складиране на транспортни палети. Обработката на палетите се извършва с електрокари. Доставянето и експедицията на транспортираните стоки се извършва чрез товаро-разтоварна рампа за страничен достъп (оси J и 5-11) от север и зоната на Крос док (оси A-F и 2-6) от юг.
Фасадите на халето са облицовани с панели от минерална вата NCS S 0580-Y10R с дебелина 15 см.
Настилката в складовото хале е шлайфан бетон.

На юг от складовото хале е проектирана двуетажна административна сграда с височина 10.50 м. Формата на сградата е правоъгълник с размери в основните направления 33.10 x 31.20 м. (оси A-F и 2-6). Конструкцията е сглобяема стоманобетонна – фундаменти, колони, подови 2Т панели и основни греди със стоманени укрепващи връзки . Покривът е изграден от стоманобетонови носещи греди и послоен монтаж на трапецовидна ламарина, твърда минерална вата 18 см. и ПВХ мембрана.
На ниво партер на е разположен т. нар. Крос док с площ около 700м2. В него се извършва обработка на пратките чрез съответните товаро-разтоварни дейности. От източната страна на Крос дока е организиран така нареченият “inbound” или приемна зона за стоките (A-F и 6). Проектирани са 6 бр. секционни врати с уплътнителни ръкави и стандартни ниво-изравнителни рампи. От западната страна на Крос дока е организиран така нареченият “outbound” или зона за експедиция на стоките (A-F и 2). Проектирани са 4 бр. секционни врати с уплътнителни ръкави и стандартни ниво-изравнителни рампи, 1 бр. секционна врата с уплътнителни ръкави и ниво-изравнителна рампа тип „Jumbo” и 1 бр. секционна врата при подхода с рампа – т нар.“drive-in”.
Основният достъп към административната сграда е от югоизток – посредством входен вестибюл G01. Връзката м/у отделните нива се осъществява посредством стълбищна клетка 101 и асансьор (оси B-C и 4-6). Площта на административната част е около 1300 м2. Осигурена е общодостъпност на средата от ниво +0,00м към +5,60м, съгласно изискванията на Наредба №4/2009г. На 2 етаж на кота +5.60 са разположени административни помещения и заседателни зали, свързани с оперативната дейност на комплекса. Офис пространствата са решени изключително ефективно, съобразени същевременно със система за контрол на достъпа и предлагат гъвкавост на офис единиците. Дизайнът на офис помещенията е предвиден така, че да се осигурява естествена светлина във всички работни зони. Непосредствено до офис помещенията, предвидени за по-голям брой служители, са обособени т.нар. „зони за отдих“, а в рамките на офис простраствата са ситуирани и „зони за дискусия“, предвидени за работни срещи на служителите.
За нуждите на евакуацията е предвидена допълнителна външна стоманена евакуационна стълба (оси B-C и 1-2). Светлата височина на административните помещения е 2.80 м.
Санитарните възли, вкл. и за хора в неравностойно положение са проектирани на всеки етаж.
Фасадите на административната сграда са облицовани с панели от минерална вата NCS S 1080-R с дебелина 15 см.
Настилките на административните помещения се изпълняват от мокет и материали осигуряващи шумоизолация, с оглед постигане на оптимално ефективна работна среда за всеки служител. Настилката в Крос дока е шлайфан бетон. В санитарните помещения са
заложени теракотни плочи. Стените в тези помещения са облицовани с фаянсови плочки до нивото на окачения таван.
За контрол на достъпа в обекта е изграден КПП с размери 2.5 – 4.25м., със застроена площ 10.60 м2, разположен в югоизточния ъгъл на имота.
Основната дейност на логистичната база се изразява в получаване/изпращане на пратки от TIR в зоната на Крос дока, временно складиране на пратки в основното хале и последващо изпращане/получаване към крайните клиенти чрез TIR. Сградата е с режим на обитаване – 8 часа на денонощие, 5 дни в седмицата. Общият постоянен брой обитатели в сградата възлиза на 97 души персонал.
Достъпът на хора с увреждания е осигурен като на кота ±0,00, входът към фоайето e посредством съответната рампа и няма други препятствия. За хора с увреждания се осигуряват 4 места за паркиране.
В рамките на парцела са осигурени 44 бр. надземни паркоместа за леки автомобили и 8 бр. надземни паркоместа за лекотоварни автомобили . Предвидени са 11 бр. вело-паркоместа и 4 бр. паркоместа за мотори . Посочените паркоместа са покрити с лека метална конструкция за защита от атмосферните влияния.

В сградата са заложени едни от най-съвременните продукти и системи за осветление и отопление, климатизация и рекуперативна вентилация, съчетаващи високо качество с икономичност и енергийна ефективност. Предвиждат се зарядни станции за електрически леки и товарни превозни средства с оглед глобалната политика за намаляване на въглеродния отпечатък на DHL Group. Планирано е изграждането на локална фотоволтаична система за собствени нужди, покриваща дневното потребление на електрическа енергия.

Реализацията на логистичната база дава възможност на „ДиЕйчЕл Фрейт България" ЕООД да разшири дейността си и да се утвърди като уважаван партньор – един от лидерите в логистиката и обработката на клиентски пратки не само в страната, но и в региона.