Складово-логистична база Office 1 Logistics, Блок C

с. Равно поле

Детайли за проекта

Инвеститор

Кооперация Панда

Архитект

ИПА – арх. Лидия Чобанова, арх. Васил Николов и арх. Цветан Петров

Изпълнител

МСК АД

Конструктор

инж. Мария Динева

Допълнителна информация

Описание на проекта

СКЛАДОВО-ЛОГИСТИЧНА БАЗА OFFICE 1 LOGISTICS (БЛОК C) Инвестиционното намерение на инвеститора – Кооперация „Панда“, е за изграждане на нова логистична база (Блок С) към ключовия складово-логистичния център Office 1 Logistics, която да повиши още повече ефективността и артикулния капацитет на центъра. Блок C е третата логистична сграда в една от най-модерните складови бази в Югоизточна Европа, локализирана в с. Равно поле, ул. „Верила“ 38 – на стратегическа пресечна точка между две магистрали и в непосредствена близост до София. Главен архитект е екипа на „Иво Петров-Архитекти“ – ИПА – движеща сила в проекта от самото му начало. РЗП на новата база е от 8 294 кв.м, с което общата площ на склада достига впечатляващите 21 154 кв.м, превръщайки го в един от най-големите в цяла Югоизточна Европа. Инвестицията е за над 50 милиона лева, като проектът е сертифициран от Българската агенция за инвестиции като Клас А. В него намират отражение дългогодишния опит на инвеститора – Кооперация „Панда“, който взема решение да използва логистичното си ноу-хау и да предложи цялостна фулфилмънт услуга на външни клиенти (всички етапи от приемането на поръчките през обработването, съхранението и пакетирането им до изпращането до крайния потребител). Сградата е с размери 96х75 м и се състои от еднопространствен склад, функционално разделен на две зони, както и частично второ ниво за административни дейности. Архитектурата и дизайнът са подчинени на основните функции и са решени в изчистени, прави обеми, маркирани от цветове, подчертаващи индустриалността на проекта. Изборът им е продиктуван и от наложените корпоративни цветове на компанията. Конструкцията е изградена от конзолни сглобяеми стоманобетонови колони, метални покривни ферми, стени от термо панели с дебелина 15 см и покрив с послоен монтаж. Блок C e с висока енергийна ефективност и постигната енергийна независимост. Също като при блок B новата сграда e оборудвана със собствена фотоволтаична централа, благодарение на която всички процеси на територията й ще бъдат поддържани от собствена възобновяема енергия. Амбициозните цели на компанията изискват да бъде внедрен единствената по рода си на Балканите 2D OSR автоматизирана складова система - динамична и иновативна технология, позволяваща едновременното складиране и извеждане на стоки на едно ниво. Тя включва 6 робота, които увеличават многократно продуктивността при складирането, набирането и експедицията на стока, както и стелажна система с индуктивно водене на складиращата техника. Приложената в проекта OSR Shuttle е австрийска автоматизирана система за обработка на поръчки, която позволява безпогрешното набиране (под 0,04% грешки) на хиляди поръчки дневно. Благодарение на шестте робота и дългогодишния си опит в складовото стопанство, логистичните експерти от Office 1 споделят, че сградата вече е готова за експлоатация, предоставяйки фулфилмънт услуга на външни клиенти. 3 ключови качества на проекта • Функционалност и покриване на цялостен спектър услуги • Автоматизации за повече надеждност и продуктивност • Енергийна независимост и обезпеченост

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Ремонтна и складова база THERMO KING

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Високотехнологичната сграда на Melexis, включваща офис и производствена база