СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > КОМПЛЕКТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КАЛЦИРАНЕ НА ПРИРОДЕН ГИПС

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

КОМПЛЕКТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КАЛЦИРАНЕ НА ПРИРОДЕН ГИПС

ИНВЕСТИТОР:

ГИПС АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Панайот Нотов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Монтажинженеринг АД

АРХИТЕКТ:

Растер Трейд ООД - арх. Румен Галов, арх. Соня Андонова

АДРЕС:

с.Кошава, област Видин
ИНФОРМАЦИЯ

Производствената площадка и цех за калциране на гипс, е изграден в близост до съществуващото предприятие за преработка и подземен рудник за добиване на природен гипс в с.Кошава – Община Видин и е на площ от 18 дка.

Основните сгради са обособени в склад с обслужващи помещения, технологична  кула, спомагателни инсталационни съоръжения и рампи.

Новата инсталация за преработка на гипс е обособена в кула от стоманена конструкция на 7 етажни нива и е изпълнена с технологично оборудване на фирма „Claudius Peters” – Германия. Оборудването на новата инсталация с капацитет 80 хил. тона годишно е на стойност 8 млн.евро. С пускането в експлоатация на новия завод и Комплексната инсталация значително се намалява вредното въздействие върху околната среда.  При допустими вредни емисии от 50 милиграма на кубичен метър, в атмосферата ще бъдат отделяни не повече от 20-27 милиграма. Значително се намалява енергоемкостта на производството, като разходът на електроенергия и горива се понижи с 45%. Капацитетът на новата инсталация е 14 тона на час.

ОСНОВНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

1.”СКЛАДОВО-ОБСЛУЖВАЩО ХАЛЕ С ЛАБОРАТОРИЯ”- 54,50/27,30м .

Сградата функционално обхваща три основни дейности: складова, битова, обслужваща лаборатория, диспечер и цех за палетизиране. Същата е тип едноетажна сграда – двускатна от метална конструкция. Конструкцията е стоманена върху стоманобетонни единични фундаменти. Покривната конструкция е от столици от горещовалцовани профили, предаващи натоварването си върху пълностенни рамки /IPE 550, IPE 450/. Същите поемат вертикалното натоварване от покрива и го предават върху стоманобетоновите фундаменти. В напречно направление хоризонталните натоварвания се поемат и предават върху пълностенните рамки. Същите са статически изследвани и оразмерени за комбинации от вертикални и хоризонтални натоварвания съгласно Наредба №3.

2.  ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЕХНОЛОГИЧНА СГРАДА-КУЛА  26,50/12,50м H=40,0м

Сградата е с метална конструкция – колони, рамки, площадки,стълбища и покриви. Производствените  нива се обслужват от стълбищна клетка с асансьор. Сградата е опакована с ЛТ 40-0,8 ламарина и ПВЦ покритие предвид технологичните изисквания и съоръженията монтирани по нивата. На всяко ниво има технологични отвори за съоръжения, които са по задание на немската фирма производител. В сградата са  поместени основните съоръжения за преработка на суровия гипс, като мелница с генератор за горещ въздух, тръбопроводи за продукцията и вентилационни съоръжения. Подовата основа е изградена от рифелова ламарина.

При оразмеряването на стоманената кула е спзена основната технология, както и всички технологични и експлоатационни натоварвания зададени от доставчика на технологията и технологичното оборудване. Същите са указани в приложение "Equipment loads - maximal loads for steel structure and foundation design". Стоманената конструкция на кулата е изчислена, конструирана и оразмерена  на основание комбинации от натоварвания, в които участват ветрови товари от района на Видинска област, както и сняг и сеизмични товари за VІІ сеизмична степен с Кс = 0,10. Тези натоварвания са предвидени в комбинациите при пълното статическо изчисление.

Модерния материал от рифелова ламарина е подходящ за вертикалното мащабно членение, а едрите елементи, като многоъгълниците излизат като войници. Подчертан е контраста на двете сгради, като кулата е с видимост от  и Мост - 2 на река Дунав свързващ Градовете Видин  и Калафат.

ПРИЛОЖЕНИЯ: