СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ИЗБА №4 (ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНA)

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ИЗБА №4 (ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНA)

ИНВЕСТИТОР:

Винпром Пещера АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Илия Кафелов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СК Арнаудов ЕООД

АРХИТЕКТ:

Проарх ЕООД, арх. Едвард Христов

АДРЕС:

гр.Съединение
ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на скица с виза, задание и възлагане от инвеститора „ВИНПРОМ  ПЕЩЕРА" АД, град Пловдив, в двора на съществуващия винпром в град Съединение е проектирано помещение за съдове за производство на бели вина.

На мястото на съществуващи бетонови съдове за производствени нужди се изгражда новият обем. От три страни има съществуващи вътрешни улици, от които се осъществява обслужването на сградата. Сградата е едноетажна, едноотворна промишлена сграда със стоманена носеща конструкция. Затварянето на сградата е решено с трислойни стенни и покривни панели. Конструкцията на сградата е стоманена е изпълнена по сглобяем начин. Вертикалните носещи конструкции са стоманени кoлони на рамки и вертикални връзки. Хоризонталните носещи конструкции са ригели на рамки, връзки между колоните разположени на коти +3,98 м, +4,20 м и +6,35 м, стоманени покривни столици и хоризонтални връзки. Основната конструкция на сградата се състои от шест напречни рамки и от четири надлъжни рамки, свързани чрез връзки между колоните, хоризонтални и вертикални противоветрови връзки, и столици в общ пространствен скелет. Разработени са фасадни стоманени конструкции, на които се монтират стенните трислойни панели. Стенните трислойни панели са самоносещи се за вятър на ос б.00м. Фундирането на сградата е решено с единични стъпки и ивични основи. Това решение е технико-икономически обосновано и оптимално според геоложката обстановка.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СГРАДАТА:

1. Площадка за охлаждане, настойване, оцеждане и пресуване на гроздовата каша. Тя е полупокрито пространство на кота +0.00=199.10 м, на която се монтират хоризонтални ротативни съдове. Тук се разполага пневматична преса с тегло 25 тона. Подът е с клинкерни плочи с цел якост и минимално плъзгане.

2. Отделение за ферментация и съхранение на бели вина. Помещението е проектирано за съдове за вино: пет броя по 62 тона разположени върху фундамент; пет броя по 42 тона; двадесет и четири по 21 тона и осем броя по 11 тона. Предвидено е естествено осветление, като с цел предпазване от слънцегреене, са проектирани засенчващи жалузи. Подът е проектиран с клинкерни плочи. Обектът е проектиран със стоманена носеща конструкция и термоизолирани панели.

Сградата е проектирана за производствени нужди, с пластични фасади и обеми. Използвани са различно оцветени термоизолационни панели, които обогатяват характерния обем на сградата. Между ос 2 и ос 3 е проектиран контрастен цветен елемент от Еталбонд с пълнеж от минерална вата. Покривът е двускатен с термоизолационни панели.

ПРИЛОЖЕНИЯ: