СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ПРЕСОВ УЧАСТЪК, РАЗШИРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СКИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ПРЕСОВ УЧАСТЪК, РАЗШИРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СКИ

ИНВЕСТИТОР:

Амер Спортс България ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Славянов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Монолит София АД, инж. Христо Стефанов

АРХИТЕКТ:

Ренкон ООД, арх. Десислава Иванова

АДРЕС:

Чепеларе
ИНФОРМАЦИЯ

Заводът е предназначен за производство на детски ски, алпийски ски и ски за ски-бягане, както и множество техни модификации според геометричните размери,  материали и клиенти.

 

            1.СИТУАЦИЯ

            Производствената сграда се намира в УПИ II, кв. 1 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Чепеларе. Достъпът е осигурен от северната страна на имота от съществуващ път, който е свързан с европейски път Е86 посредством съществуващ мост над Чепеларска река. Реката е естествена граница на парцела от северо-запад.

            Проект на настоящата разработка е едноетажна сграда с кота корниз - 7.70 м . Тя е долепена плътно до съществуваща административна сграда с кота корниз 14.46 м .

            В границите на имота са осигурени 74 паркоместа.   

 Обектът се определя като първа категория, буква “и”, съгласно ЗУТ, чл.137, ал.1 и  Наредба 1, чл.10, ал.2 от 30 юли 2003г. за Номенклатурата на видовете строежи.

                  Предвидена е товаро - разтоварна зона в югоизточната част от парцела с възможност за маневериране на товарните транспортни средства.

            На площадката има изградени и въведени в експлоатация газификация на котелната централа и производствени сгради.

           

 

     2. СЪДЪРЖАНИЕ

            Основното предназначение на сградата е за производство на детски ски, алпийски ски и ски за ски-бягане. Новата сграда е част от комплекс от сгради, където вече има изградени производствени и административно - битови площи. Инвеститорът възнамерява да разшири съществуващата административно-битовата част впоследствие (етап 2) успоредно с обзавеждането на производствената сграда с новите поточни линии като двете сгради – производствена и административна-битова ще бъдат пуснати едновременно в експлоатация.    

Сградата е решена на един етаж според функцията. Подстъпът към имота е на котата на партерния етаж - кота ±0,00= 1 070.10 м.

 

На тази кота са разположени:

            -  Производствена част със зона „Печатане на дизайн върху хартия”; „Производство на полиуретанови сърца и пресоване на ски за ски бягане”, „Пресоване на детски ски”, „Пресоване на туин-кап ски”  и „Пресоване на сандвич ски”. ;

            - Зала щанцоване;

            - Плотерно помещение;

            - Преддверие 1;

            - Преддверие 2;

            - Технически помещения – компресорно, КСК;

            - Компютърна зала;

             - Сървърно помещение;

           

 

             КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ

 

            Производствената сграда представлява сглобяема конструкция със застроена площ 3 313м2. Светлата височина под главните греди от 450 см до 540 см. Конструкцията е двукорабна, като покривната конструкция се състои от греди по цифровите оси с отвори 20,00м и 11,50м. Гредите са предварително напрегнати с двойно Т-сечение с височина 150cm. Перпендикулярно на тях, успоредно на буквените оси са разположени столиците, които са с Т-сечение с височина 80cm.

Светлата височина под главните греди на сглобяемата конструкция е 547 см. Светлата височина под окачения  е 2.70м спрямо етажната кота.

Цокълните панели са сглобяеми по цялата периферия на сградата.

Фасадната обшивка е предвидена с послоен монтаж от метални „С” касети с минерална вата и фасадна ламарина с цвят по RAL 9002. Фасадната ламарина е на хоризонтална фуга.

Алуминиевите прозорци по фасадите са с цвят по RAL 5010 (син). Същия е цвета и на челната ламарина на навеса и козирката.

            Естественото осветление и вентилация се постига чрез осветителни ивици по фасадата и покрива.

            Над товарно – разтоварните зони на северозападната фасада са предвидени  козирки от мет. конструкция покрити с LT ламарина и улук.

            Конструкцията на покрива на халето е със стоманобетонови греди и столици, а покритието е  LT ламарина, топлоизолация от твърда минерална вата с дебелина 12.0 см и хидроизолация – 2 пласта “PVC” мушама с “UV” устойчивост (с припокриване на пластовете, като долния се захваща механично за ламарината, а горния се залепя за него).

Вътрешните преградни стени са от газобетон с дебелина  20см. 

В производствените зони, преддверия, работилници и техническите помещения  е предвидена индустриална настилка от шлайфан бетон. Настилката в офиса и плотерно помещение е гранитогрес, а в мокрите помещения е теракота.

            Предвижда се окачен таван от гипсокартон на растер 60/60 см за плотерното помещение и офисната зона и влагоустойчив гипсокартон за санитарните възли.

ПРИЛОЖЕНИЯ: