СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

ОФИС СГРАДА А2

ИНВЕСТИТОР:

Тишман Интернешънъл Къмпанис

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инос 1 ООД

КОНСТРУКТОР:

инж.Вълко Вълков(Студио ВКВ)

АРХИТЕКТ:

1)Проарх АД, арх.Мая Йовчева, 2)Студио З АРХ ООД, арх.Димитър Калоянов 3) Сиглер Марани Архитектс

АДРЕС:

София Еърпорт Център
ИНФОРМАЦИЯ

Tishman International разработи Sofia Airport Center, първия търговски проект в България с международния сертификат за качество LEED. Проектът се състои от 180 000 квадратни метра (1.8 милиона квадратни фута) офиси Клас A и 28 000 квадратни метра (300 000 квадратни фута) съо­ръ­же­ния за логистика и складове, които са 100 процента отдадени под наем. Съоръженията за логистика, се намират в три отделни сгради от смесен тип, които предлагат и офиси, обезпечени с най-съвременните системи за сигурност и безопасност. Бъдещите планове предвиждат изграждането на висококачествен хотел със 175 стаи, съоръ­же­ния за отдих, хранене и конференции, както и допълнителни логистични и офис площи.

В Sofia Airport Center са използвани материали, опазващи околната среда, най-съвре­менни технологии за намаляване на оперативните разходи с до 30% и осигуряване на комфортна и здравословна среда за служите­лите. Други характеристики на комплекса са енергоспестяващата климатична и вентилационна система (VAV) , контролирана от автоматична система за управление на сградата (BMS); съвременни оптични влакна; изобилие от естествена светлина и отваряема двойна стъклена фасада, регулираща топлинното и слънчево въздействие, 2.85 м. светла височина на помещенията и др.

Този начин на технологично напреднало търговско разработване и оси­гу­ряването услуги по управление на собствеността в западноевропейски и амери­кански стил, привлече множество престижни международни компании, които избраха именно Sofia Airport Center за установяването на своите регионални или национални операции.

Sofia Airport Center е първата в България сграда с търговско предназначение, сертифицирана по системата за екологично строителство LEED.
При изграждането на Sofia Airport Center са използвани екологични материали щадящи околната среда, както и технологии от последно поколение, които намаляват оперативните разходи с до 30 % и осигуряват здравословна и удобна работна среда за служителите, като водят до намаляване на заболеваемостта сред тях с до 35%.

Уникалната по рода си енергоефективна климатична и вентилационна VAV система, се управлява от автоматизирана система за управление на сградата (BMS System), осъществяваща цялостен контрол на средата и потреблението на енергия. Изобилието от естествена светлина и отваряемата двойна стъклена фасада, регулираща топлинното и слънчево въздействие са други уникални характеристики на сградата.

Бизнес паркът се отличава с поддържането на 5,000 кв. м. обширни зелени площи , зимни градини и водни съоръжения, както и централно езеро с места за сядане и разходка, които осигуряват приятно място за отмора на служителите.