СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ КУЛТУРА

АМФИТЕАТЪР

ИНВЕСТИТОР:

СОК Камчия ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж.Людмил Ангелов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение Булспорт Проджект Консорциум ДЗЗД

АРХИТЕКТ:

арх. Виктор Бузев

АДРЕС:

к.к. Камчия
ИНФОРМАЦИЯ

Амфитеатърът е ситуиран в източната част на урегулирания поземлен имот. Разположен е оптимално по терена, вписвайки се в богатите релефни форми. Сцената на амфитеатъра е ориентирана изцяло на изток, което дава възможност морето да се използва като естествен декор при представления. Транспортната връзка се осъществява посредством широка алея, която заобикаля амфитеатъра от север-северозапад и има връзка с пътната мрежа на к.к. Камчия.

Амфитеатърът е от класически тип и разполага с 2000 места, от които 36 места във VIP ложата и отделно 10 места за инвалиди в колички. Техническите показатели са: ЗП - 2007 м2; РЗП – 3105 м2; категория – втора.

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, монолитна с вертикални носещи елементи - стоманобетонни греди и колони. Вътрешните преградни стени са от гипсокартон върху алуминиев скелет. Фундирането на две от секциите е с фундаментна плоча, а третата заедно с подиума е фундирана пилотно.

Главните входове са разположени от западния край на обекта. Подходът за инвалиди е от североизток посредством алеята, която заобикаля амфитеатъра от северозапад. От двете страни на сцената, под трибуната са разположени две идентични помещения, чиито функции включват кулоари, гримьорни с WC и баня, и складове за технологичното оборудване на сцената. В североизточната страна на амфитеатъра са разположени тоалетните за обществено ползване, като достъпа до тях е осигурен посредством рампа.

Достъпът до сцената и авансцената се осъществява посредством рампи. Пред сцената е предвиден „сух” фонтан състоящ се от 19 броя дюзи с прекъсващ струята механизъм, LED осветление и разнообразни водни ефекти.

Като финиш по фасадите са използвани облицовъчни каменни плочи от бял полиран Врачански камък на конструкция, щампован видим бетон /с импрегнанти/, цветна саморазливна настилка за сцената. Седалките са конзолно захванати без облегалка.

Звуково светлинното шоу се управлява от апаратна, която има кабелна и мрежова връзка със сцената и кулоарите. Необходимостта от качествен и достатъчно силен звук налага използването на озвучителни тела от най–висок клас. Всички озвучителни тела са влагоустойчиви и са пригодени за излагане на климата, в който ще се използват. Сценичното осветление има възможност да свети с различни цветове в зависимост от нуждите. Осветителните и озвучителните тела са монтирани върху разглобяема мобилна алуминиева конструкция с размери 12,7*9,3*4,75.

Вертикалната планировка и озеленяването допълват и доизграждат естествената природна среда, в която е разположено съоръжението. С оглед осигуряването на допълнителен комфорт за посетителите са проектирани и допълнителни декоративни дървесно-храстови групи, две беседки, две изгледни площадки и 5 лагерни площадки с място за огън.

Амфитеатърът в к.к. Камчия ще обезпечи богатия културен живот в комплекса, както за туристи, така и за посетители.

ПРИЛОЖЕНИЯ: