СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > СГРАДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

СГРАДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

ИНВЕСТИТОР:

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

КОНСТРУКТОР:

инж.Живко Златев,ръководител екип – арх. Александър Минчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стимекс ЕООД

АРХИТЕКТ:

А енд М Проджект ООД,арх. Александър Минчев

АДРЕС:

Варна
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата за извършване на дейности по поддръжката на летище Варна се намира в зоната за сигурност на летище Варна.

Проектът е разработен съобразно одобрен ПУП за територията на летище Варна и инвестиционна програма на концесионера на летище Варна и летище Бургас - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

Сградата е разположена на площ от приблизително 1700 кв.м. Целта на обекта е обособяване на Център за поддръжка на летищната инфраструктура, самолетообслужващата техника и всички свързани системи и съоръжения за нормално функциониране на летището. Дава се възможност за събирането на всички звена под един покрив, което позволява много по-добро изпълнение на функционалните задължения, по-добър контрол, създаване на по-добра работна среда за работниците и служителите, улеснена комуникация на звената по поддръжката, улеснено разрешаване на проблемите и не на последно място спестяване на време и разходи.

Сградата е с модерна визия и е оборудвана със съвременна техника за извършване на бързи и качествени ремонти на различна по вид специализирана самолетообслужваща техника, машини и средства; разполага с две гаражни клетки за тежкотоварни специализирани автомобили (вкл. сервизни канали за обслужване на специализирани превозни средства тип Push-Back) - западната клетка е без ограждащи зидове, конструктивно свързана с източната; с модерни дърводелска и бояджийска работилници с изградени инсталации за пречистване на въздуха; с климатизирани офиси; складови помещения; битови помещения, изградени по съвременните ергономични изисквания; специализирано помещение за зареждане на тягови-панцерни батерии; зала за срещи и инструктажи; баня; съблекални.

Предвид спецификата на експлоатацията е предвидено различно подово покритие, съобразно функциите на отделните помещения - епоксидно покритие за индустриални подове, по технология на производителя, частично само с епоксидна боя-грунд, гранитогресни плочки или шлайфан бетон (нови гаражни клетки). Поради високата им собствена маса, подът на гаража е стоманобетонна плоча с покритие замазка за силно натоварени индустриални подове.

Сградата разполага с противопожарна-сигнална система, подаваща автоматичен сигнал към ведомствена пожарна – летище Варна, при наличие на дим или пожар.

Сградата разполага със самостоятелно локално парно отопление, с възможности за работа с дизелово гориво или газ; Зданието е топлоизолирано, с цел повишаване на енергийната ефективност. Предвидена е смукателна общо обменна вентилация, оразмерена на база кратност, която се включва при влизане в помещението, както и аварийна десет кратна вентилация, която се включва, ако се получи разлив. Въздуховодите и решетките са пластмасови, а също и предвидените вентилатори, които са избрани във взривозащитено изпълнение.

Сградата разполага със секционни гаражни врати, осигуряващи по-добра осветеност и топлоизолация на помещенията, както и слънцезащитна козирка по цялата южна фасада, над гаражните врати от поликарбонатно покритие върху метална конструкция.

Прилежащите дворни площи включват обособени пространства за разполагане на средствата, чакащи за ремонт. От гледна точка на грижа за опазване на околната среда, около сградата на подходящи места има изградени кало-масло уловители за събиране на опасни вещества, отделяни при ремонтната дейност. Автоматизирано парково осветление се включва в зависимост от външната естествена осветеност.

Обектът е изграден при извършване на цялостен ремонт и преустройство на бивш военен склад, представляващ хале, със скелетна, стоманобетонна конструкция, съставена от фабрикувани армирани бетонови елементи - колони, греди и покритие от 2Т - панели със светъл отвор 18 м. Халето е еднообемно с височина между 4.20 м на северната фасада и 5.30 м на южната, с габарити 72.85 м x 18.50 м.

Старата сграда е санирана, изградени са необходимите помещения на сервизната служба във вътрешността й и е пристроено ново масивно тяло с две гаражни клетки за тежкотоварни специализирани автомобили.

Изпълнена е цялостна реорганизация на вътрешното пространство, изградени са необходимите офисни помещения, гаражни клетки, работилници и други сервизни и обслужващи помещения. Поради характерния наклонен покрив, вътрешните преградни зидове са изпълнени с променлива височина, следвайки наклона му. Вътрешните преградни стени са изпълнени от зидария с вибро - бетонни тухли, кухи 20 см.

Новопланираната част представлява масивно едноетажно тяло, с конструкция от стоманобетон, помещаващо 2 гаражни клетки, с височина 7.8 м и габарити 14.65 м x 25.00 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ: