СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда > РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НА БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ - ПЕШЕХОДНА ЗОНА

ГРАДСКА СРЕДА

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НА БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ - ПЕШЕХОДНА ЗОНА

ИНВЕСТИТОР:

Община Добрич

КОНСТРУКТОР:

n/a

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Добрич - градска среда ООД

АРХИТЕКТ:

ЕТ Парк- арх-проект - Димо Петров, арх. Димо Петров

АДРЕС:

Добрич
ИНФОРМАЦИЯ

Проект на Община град Добрич с Обща стойност: 5 013 386,04лева
Финансов принос на Община Добрич: 252 000лв.

След 35 години Добрич ще има изцяло обновен и благоустроен център чрез:

 • Реконструирани пешеходни настилки -  29`220 м²
 • Реконструирана улица – 220м.
 • Осигурени паркоместа – 152;
 • Реконструирани зелени площи – 11,2 дка
 • Засадени декоративни храсти и дървесни видове – 963 броя
 • Засадени декоративни – 852 броя
 • Изградени детски площадки – 4 броя
 • Монтирани детски съоръжения включително за деца с увреждания – 10 броя
 • Изградени рампи за хора в неравностойно положение – 487м²
 • Монтирани енергоспестяващи осветителни тела – 89 броя
 • Монтирани пейки – 76 броя
 • Монтирани перголи с естествена растителност – 14 броя
 • Положени градински бордюри – 865м
 • Обособено велотрасе – 569м.
 • Монтирани велостойки за велопаркинги – 38 бр.
 • Трайно възстановени и благоустроени обществени места за отдих – 40,7 дка.