СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда > НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

ГРАДСКА СРЕДА

НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

ИНВЕСТИТОР:

Община Пазарджик

КОНСТРУКТОР:

n/a

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД ИНТЕГРИРАНА ГРАДСКА СРЕДА

АРХИТЕКТ:

ФЕНКО ДИЗАЙН ООД

АДРЕС:

Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ

Строително-монтажните дейности, насочени към ревитализация, подобряване на елементите на градската физическа среда, въвеждане на енрегийно-ефективно осветление и подобряване на достъпността обхващат система от площади и улици, които оформят пешеходната зона на града и са със статут на публична общинска собственост.

Тази зона е с граници: бул. „България”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Хан Крум, ул. „Генерал Гурко”. Вътрешни основни улици в тази зона са ул. „Константин Величков”, ул. „Градски пазар”, ул. „Търговска”, ул. „2-ри януари”, ул.”Д. Казаков” и други малки улички, които осигуряват захранването на търговската мрежа.

Бяха извършени следните основни строително-ремонтни работи:

  • Въз основа на изработено дизайнерско решение на декоративната настилка  на пешеходните зони е извършена и цялостната й подмяна, подменени са и настилките и бордюрите по тротоарите извън пешеходните зони,
  • Изцяло е реновиран площад „Константин Величков”: нова дизайнерска декоративна настилка с цел подчертаване на характерния подиум в центъра на площада и оформяне на направляваща ивица с маркиращо вкопано осветление, водеща към театъра и пешеходната зона; по ограждащите стени на амфитеатрално разположените зелени площи са оформени места за сядане;  До клуба на шахматиста са поставени каменни шахматни маси с пейки. Изградени  са нови съоръжения за детска площадка в зелената площ на площада.
  • Реставрирани  са паметникът на Христо Ботев и паметната плоча пред сградата на МВР,  изравнена е настъпателната зона пред бюста на Хр.Ботев , обособен е  подиум за изяви на площад „Съединение”;
  • Композиционното решение на парковете е запазено като са изменени само третостепенните алеи и на отделни места са променени местата на връзките между съществуващите второстепенни алеи. Изцяло е подменена системата от хидранти за ръчно поливане;
  • Засадена е нова висока дървесна растителност по трите ръкава на площад „Съединение”. Всички дървета по пешеходните улици са запазени, като пространството около тях е оформено с цветарници или бордюри. Възстановени   са стените  и  са подменени облицовките на зелените площи и дърветата,  облагородени са зелените зони;
  • Ремонтирани са съществуващите водни площи  на пл.Съединение, фонтанния комплекс разположен пред сградата на театъра, „Фонтанът с топките”, фонтанът на кръстовището на ул.”2-ри януари” и ул. „Константин Величков и  лежащия воден атракцион, намиращ се на кръстовището на ул. „Търговска” и ул. „Отон Иванов” и басейна в градинката пред Минералната баня, като е направена   нова хидроизолация, подменени или възстановени  са настилката и облицовката на стените на басейните, изпълнени са електрическа  и ВИК инсталации, на някои от фонтаните е заменена  съществуващата композиция с изцяло нова пластика и е създадена възможност за монтиране на допълнителни фонтани преносими агрегати със свобода за формиране на феерично водно светлинно шоу, санирани са довеждащата и отводнителна системи.
  • Реновирани и разширени са дъждоприемните канали и са поставени нови шлицови решетки;
  • Подменено е уличното осветление, като е изграден подземен колектор по всички тротоари и пешеходни улици и е поставено ново декоративно осветление в парковите зони,  осветяване на пластиките с декоративно осветление;
  • Поставени са  пейки за отдих и кошчета за смет, нови кашпи и антипаркинг елементи по тротоарите към улиците с движение на МПС;
  • Изградени са подходи за хора в неравностойно положение, вкл. трасе за хора с увредено зрение, изпълнено  с тактилни плочки.