СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ОФИСНА СГРАДА ЧЕХ

ИНВЕСТИТОР:

Чех Йосиф Новосад ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Борис Борисов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Строй-макс 2007 ООД

АРХИТЕКТ:

Студио МАПП

АДРЕС:

Велико Търново
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът се намира в гр.Велико Търново,на ул.Никола Габровски ,в УПИ X,кв.1411. Сградата е ситуирана спрямо изискуемите отстояния от границите на имота. Сградата е отдръпната на 1.5м от регулационната линия към ул.Никола Габровски. Отстоянието от регулационните линни, граничещи с парк Никола Габровски е 3м. Към страничната регулация застрояването се прибира стъпаловидно, като се спазва отстояние от съществуващ жилищен блок. Сградата е на 7 етажа и е свободно стояща. Главният вход е от изток, посредством малка рампа. Към ул.Никола Габровски е разположен самостоятелен вход за банковия клон намиращ се на партера. Предвиденият подход към сутерена е от север, посредством полукръгла външна рампа. Комуникационното ядро - стълба и панорамен асансьор, е разположено в средата на сградата, като само асансьора слиза до сутерена. На кота -2.90 са разположени паркинг за 8 автомобила, два склада и машинно помещение за асансьора. Сутерена е 300м2, и има само един евакуационен изход - по тротоар на рампата за автомобили. На партера е разположен банков клон със съответните помещения за банков салон, управител, каси, видеонаблюдение и сейф, и офис със самостоятелно WC. На кота 0.00, в югозападната част, със самостоятелен вход от вън,се намира помещение за котелно и бойлер. На коти +3.60,+6.60,+9.60 и +12.60 са разположени по три офиса на етаж-два в северната и един в южната. Всеки офис има самостоятелен кухненски бокс и WC. На коти +15.60 и +18.60 е разположен един голям офис, като входа му е на кота +12.60. На първото му ниво има 4 кабинета и WC, склад, баня и коридор. Връзката с второто ниво на офиса е посредством самостоятелна П образна стълба в източната част на сградата, зад асансьора. На второто ниво са разположени голямо работно помещение, кухненски бокс и остъклена тераса.