СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Градска среда > МЕТРО СТАНЦИЯ ДЖЕЙМС БАУЧЕР

ГРАДСКА СРЕДА

МЕТРО СТАНЦИЯ ДЖЕЙМС БАУЧЕР

ИНВЕСТИТОР:

Метрополитен ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж.Маньо Манев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

конструктивна:Геотехмин ООД,по част архитектурно- довършителна:Обединение Метро Трейс

АРХИТЕКТ:

арх. Константин Косев

АДРЕС:

под пътното платно на бул. Черни връх, южно от южната страна на кръстовището му с бул. Джеймс Баучер , бул. Арсеналски и ул. Св.Наум
ИНФОРМАЦИЯ

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА.
  Представения тук Проект е част от Втори метродиаметър – от км 10+032,35 до км 10+498.805  обхваща:
-Метростанция 11 – ІІ с четири гаражни нива над нея - с проектна дължина от 207,92м и прилежащите пешеходни подлези.
-тунелен метроучастък след МС 11 – ІІ (коловози за обръщане и престой)  и  три подземни нива гаражи над него - дължина 259,15м.

2. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
Метростанцията и подземният паркинг над нея са разположени в рамките на уличната регулация на бул. „Черни връх“ от кръстовището с ул. „Златен рог“ до кръстовището ул. Елин Връх“. Входовете към Метростанция №11 са разположени както следва :
    От двете страни на бул.“Черни връх“ към ул. „Златен рог“ – стълбище, ексалатор и асансьор и към ул. „Драгалевска“ стълбище и асансьор;
    От двете страни на бул. „Черни връх“, респективно към ул.“Майор Томпсън“, стълбище и асансьор и към ул. „Любата“ - стълбище и асансьор;
    действителните входове към вестибюлите на станцията са решени от подлези, свързващи гореописаните подходи.

3. РЕШЕНИЕ НА МЕТРОСТАНЦИЯТА
Решението на метростанцията е продиктувано от няколко основни фактора:
    Конструктивните особености на станцията в това число изключително голямата й дълбочина и наличието на колони с размери 290х 80см. между двата коловоза.
    Необходимост от създаване на среда, позволяваща ясна ориентацията на пътниците в подземна среда и комфорт на пътуването.
В тази връзка подхода при решението на станцията беше следния:
На първо място, основните, както и междинните вестибюли не са еднакви по форма и планова организация. Това от своя страна би създало условия за подсъзнателна ориентация на пътниците в подземното пространство. Решението на тези пространства е проектирано така, че посетителя ясно да се ориентира, както за местоположението си, така и за посока на движение.
На второ място мощните колони, които визуално делят пространството на станцията, следваше да намерят своята интериорна изява. Решението предвижда те да бъдат обединени визуално с елементи по тавана и стените създаващи визуална илюзия за стабилна и логична конструкция. Наред с това напречното разделяне на перонното пространство намали ефекта на „тунела”. Както вече бе казано, мощните колони в средата създаваха усещането за две отделни, безкрайно дълги пространства, съответно на ляв и десен коловоз. Именно напречното деление чрез фигурите в тавана, стените и по пода, заедно с оформените в същия стил колони създадоха илюзията за съразмерно пространство в ширина и дължина. Със своя ритъм те също допринасят за ясната представа на пътника в коя част на перона се намира.
И не на последно място трябва да се отбележи, че цветното решение бе съобразено с общите принципи описани до тук. Редуването на светло сиви петна със червеникав брик (еталбонд и гранит) и светли петна от гранитогрес създават усещане за топлина и ясен ритъм.         
Проектът на метростанция № 11 е съобразен изцяло с НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

4. ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1 Застроена площ на перонно ниво         –     2131,11кв.м.
4.2. Застроена площ на подземния паркинг     –     24583,31кв.м.
4.3. Застроена площ на Метростанция 11    -         8091,80кв.м.
4.4. Обща подземна застроена площ         –     40173,67кв.м.
4.5. Обща наземна застроена площ        -    1103,15кв.м.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: