СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

КОРПОРАТИВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

ЦУ АЛФА БАНК БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИТОР:

Алфа Астика Акинита АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Главболгарстрой АД

КОНСТРУКТОР:

Ателие Серафимов Инженеринг

АРХИТЕКТ:

Ателие Серафимов Архитекти

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА: При създаване на всеки архитектурен проект се пораждат предизвикателства, които са свързани с архитектурата в нейното развитие и имащи пряко отношение с  приемствеността, социалното развитие на обществото и готовността му да приеме новото и различното.

Добрите архитектурни примери показват, че са били създадени в хармония с градската среда, като се вписват в нея, същевременно я обновяват и оказват съществено влияние на нейното културно и социално развитие. Трябва да се търси повече от логиката на технологичното решение, като в този сложен процес стремежът е да се изпълни с живот и одухотвори една твърде често студена среда, извисявайки я до ново, по- високо културно и естетическо ниво.

Желанието ни относно Централното Управление на Alpha Bank България беше да се проектира една нова сграда в позната на всички среда, рамкираща богато озеленено пространство по бул. „Цариградско шосе”. Стремежът беше да се създаде една запомняща се сграда, характерна със своето хармонично пропорциониране, носеща подчертана индивидуалност и вписваща се в съществуващата среда, като я обогатява със своето присъствие.

Сградата е разположена на перфектна локация, както по отношение на инфраструктурната обезпеченост на пешеходния и транспортен достъп, така и отлично визуално позициониране, като самостоятелен образ в силуета по една от най – основните столични артерии - бул. „Цариградско шосе”.

Сградата представлява централен административен офис и централен клон за работа с клиенти на Alpha Βank България с всички необходими групи помещения за една модерна банка- проектирани и изпълнени по най-високите технологични стандарти: две подземни паркинг нива, централен и обществен трезор,  административен блок, партер с приемно фоайе, оперативен банков салон, многофункционални конферентни зали и рекреация, зони за контрол и управление, главен IT център на банката, отговарящ за цялата страна. Сградата е структурирана изключително ефективно и адаптивно, като съотношение на общи части към офисни площи – 16%.

Офисните площи, разпраделени на 8 нива, са решени като флексибилно “open space” пространство, моделирано според съвременните ергономични изисквания. Интериорното решение и разположение на отделните групи е в съответствие със спецификата на Alpha Bank. При разполагането на отделните групи помещения в общия организъм на сградата , строго е съблюдавана субординацията и изискването за степенуване на достъп и дискретен контрол на посетителите. На ниво терен е разположено богато входно пространство, открито към бул. „Цариградско шосе”. В пряка връзка с него е централният комуникационен възел, банковият салон и конферентната зала.

Сградата отговаря на всички изисквания на офисна сграда клас „А”, както като специфични нормативи за помещенията, така и по отношение на инфраструктурната осигуреност.

Постигането на оптимален комфорт с минимални разходи за енергия е водещ мотив при проектирането на сградата, отговаряща на всички изисквания на офисна сграда клас „А”, както по отношение на специфични нормативни изисквания за работни помещения, така и по отношение на инфраструктурната обезпеченост.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ: главната носеща конструкция на сградата е монолитна – стоманобетонна- безгредова, решена с носещо ядро и стоманени евакуационни стълби, перголи и съоръжения. Външните стени са изпълнение с алуминиеви фасади, – Schuco и Керамични облицовки, двойни подове и окачени тавани, Централен Чилър с четиритръбна система за Климатизация. Климатизиращата система осигурява едновременно отопление и охлаждане и включва модули за въздушно отопление с оползотворяване на топлината (ротационни топлообменници) за пречистване на въздуха. Централен контрол на всички процеси в сградата  се извършва с Интелигентната система за сграден мениджмънт - BMS , отговарящ на международните стандарти.

Чрез прилагането на високотехнологични решения и детайли  е постигната висока енергийна ефективност и икономично поведение на сградата в дългосрочен план, в съответствие със съвременните тенденции и изисквания.

ФАСАДА:  Фасадата на сградата е изградена изцяло от стъкло, което има специфични характеристики на поглъщане на енергия за максимално постигане на енергийна ефективност. Това архитектурно решение, което осигурява изобилие от естествена светлина и дава отлична работна среда е изпълнено от най - съвременните материали и технологии. Окачената фасада, както и дограмата на офисната секция са направени от алуминиеви профили по система на SCHUCO FW50 с минимален коефициент на топлопреминаване- 0.8 W/m²K. Сградата е облицована с клинкерни плочи и бонд, а топлоизолациите са изпълнени съобразно проект за “Топлотехническа ефективност”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

Сградата се обслужва от пет асансьора, работещи с иновативната система MICONIC от SCHINDLER за лесна употреба и бързо управление.

Системата за подаване на захранване на различните нива включва непрекъсваемо токозахранване на всяко работно място и електрически генератори в подови кутии, монтирани на окачени плочи. Осветлението в офисите е с плавно регулиране на интензитета.

Отоплението се осъществява, чрез гореща вода и мрежата за парно отопление на гр. София.

Външната връзка, чрез телефон и мрежи за данни се осъществява по медни и оптични линии за осигуряване на допълнителна сигурност.

В сградата има напълно оборудвана системата за сигурност, включваща видеонаблюдение, контрол на достъпа, аларма за проникване, пожароизвестяване и пожарогасителни системи и известителна система.

Подземните нива разполагат със спринклерна пожарогасителна система, а стълбищата се поддържат под повишено налягане за безопасна евакуация на сградата в случай на пожар.

ПРИЛОЖЕНИЯ: