СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ГАЛЕРИЯ БУРГАС

ИНВЕСТИТОР:

Галерия Бургас АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс ООД

КОНСТРУКТОР:

Бета Консулт

АРХИТЕКТ:

Студио 17, 5-С ООД

АДРЕС:

Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Галерия Бургас е мултифункционален търговско-развлекателен комплекс, разположен в Бургас, на ул. Янко Комитов 6.

Проектът се състои от над 100 магазина с различна големина, хипермаркет, кинокомплекс с 10 кино зали, зона за развлечения, фитнес, заведения за бързо хранене и ресторанти. Подземен и наземен паркинг с 1,150 парко места и зелена покривна тераса. Разгърнатата застроена площ на проекта е 87,793 кв.м.

Проектът е разработен със съвместното сътрудничество на Инвеститора, местни и международни проектантски екипи, местни и международни консултанти, Главният изпълнител и под изпълнители, както и наематели.

Първоначалната идея на Инвеститора, да изгради висококачествена сграда с енергоефективни системи, бе допълнително развита с решението, сградата да бъде сертифицирана по международно признатата система за устойчиво строителство LEED, разработена от американския съвет за устойчиво строителство.

Мол Галерия Бургас е построен изцяло с екологични и природо съобразни строителни материали, доставени предимно от региона. Използваните бои, уплътнители и лепила са с ниско съдържание на летливи органични съединения (ЛОС), което намалява замърсяването на въздуха и подобрява условията за персонала и посетителите.

За изолация на сградата са използвани висококачествени изолационни материали, стъклопакет с добри характеристики, което намалява температурните загуби. Зелената покривна тераса, с площ от 3,550 кв.м. допълнително повишава изолационните качества на сградата.

В Галерия Бургас е изградена високо ефективна отоплителна, вентилационна и климатична система. Системата за сградно управление, която е задължителна за всяка модерна сграда, както и въведената системата за измерване и проверка на използваната енергия, позволяват допълнителен контрол и оптимизация на разхода на енергийните ресурси. Годишно се спестяват около 220 тона емисии на CO2, и топлинния товар се намалява с до 50% в сравнение със стандартните сгради.

С цел постигане на икономия на питейна вода, в сградата е изградена допълнителна мрежа за използване на индустриална вода. Индустриална вода се използва 100% за напояване, както и за промиване на  обществените тоалетни. Към смесителите в обществените тоалетни са добавени аератори, за допълнително намаляване на разхода на питейна вода.

В търговския център е реализирана съвременна концепция за архитектурно осветление, която създава уникална и уютна атмосфера за посетителите, и превръща пазаруването в различно изживяване.

Разработена е система за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, както и зелена система за почистване.

Сградата е лесно достъпна за хора в неравностойно положение.

С цел насърчаване на алтернативния транспорт, освен лесния достъп до обществен транспорт, са обособени вътрешни и външни места за велосипеди; нискоемисионни автомобили и хибриди. Сградата ще бъде включена в единната система  за велоалеи в Бургас, като така ще се включи в общата амбициозна идея за за развитието на града като най-зеления в страната.

На 26 Октомври 2012, Галерия Бургас получи потвърждение за над 60 одобрени точки по стандарта LEED Core and Shell, което присъжда Златен LEED сертификат за Зелена Сграда. Към настоящия момент Галерия Бургас е единственият търговски център в България, сертифициран по стандарта LEED.