НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Обществени сгради с бизнес предназначение > ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ПЛ. "СЛАВЕЙКОВ"

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ПЛ. "СЛАВЕЙКОВ"

ИНВЕСТИТОР:

Джи Пи Холд АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Мирослав Тодоров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Джи Пи Груп

АРХИТЕКТ:

Осем А и арх. Антон Ватев

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Проектът представлява преустройство и реконструкция на съществуваща сграда на пл. „Петко Р. Славейков” № 6а за нуждите на търговски обект и офиси. Сградата притежава статут на архитектурно – строителна недвижима културна ценност, за която е определена категория “местно значение”. Обявена е под № 125 в ДВ бр. 40 от 1978 г., а през 1986 г. попада в обхвата на територия с културно – историческо наследство със статут на групов паметник на културата – “Зона на исторически развилия се обществен градски център“ /А–1/, II част, гр. 9 в гр. София, декларирана с писмо № 4469 от 22.08.1986 г. на НИПК.
Сградата е построена през 1928 г. като “жилищно – търговска сграда на Стефан Пейков“ на шест надземни нива и сутерен и преди преустройството  е била със смесено предназначение. Ситуирана е в УПИ VI, кв. 470, м. “Централна градска част”, р–н Средец, по плана на гр. София.
Дължината на югозападната фасада към пл. „Петко Р. Славейков” е 12,06 м. Дълбочината на застрояването по югоизточната граница е равно на 19 м., а по северозападната –19,62 м. Вертикалната комуникация преди реконструкцията се осъществява посредством стоманобетонна стълба долепена до калкана откъм УПИ VII–2 и достигаща всички нива включително сутерена.
Преди преустройството на партера са били ситуирани магазин и заведение за обществено хранене, което обхваща и част от сутерена.
На мецанина, втори и трети етажи са били разположени офисни помещения. Четвърти и пети етажи са били с жилищно предназначение.

Преустройство и реконструкция
Преустройството и реконструкцията включват промяна на предназначението на помещенията и мерки за укрепване на строителната конструкция.
Проектът предвижда надстрояване на сградата до задължително покриване на калканната стена на шестетажната жилищна сграда в УПИ VII–2.
Във функционално отношение сградата може да се раздели на две части. На първите три нива – партер, сутерен и мецанин е ситуиран магазин за промишлени стоки със самостоятелен вход и самостоятелна стълба и асансьор. Останалите пет нива, включително частично подпокривния етаж са обособени като офиси с отворени общи работни пространства, с изключение на санитарните и помощни помещения. Вертикалната комуникация се осъществява от съществуващата стълба между оси 1 и 2 и оси В и Д, като между оси Д и Е се добавя асансьор. Стълбището е осветено на всеки етаж и има възможност за естествена вентилация. На партера има проходен коридор за илизане в задния двор, където се разполага необходимия за осигуряването на непрекъснатото електрозахранване дизелов генератор. В непосредствена близост до задния изход и до генератора е разположено помещение, в което ще се намира главното разпределително табло и автоматиката командваща генератора. Помещението е достъпно за отчитане на изразходваната електроенергия и всякаква ревизия, без да се нарушава ритъма на работа на магазина  или на офисната част.
Офисните етажи са решени еднакво по всички нива – отворени работни пространства с обособени работни места и малка зала с възможност за приобщаване на пространството й към етажа. На всеки от офисните етажи са предвидени тоалетни с преддверия, мокро помещение за чистачка и осветен кухненски бокс, в който се намира етажното ел. табло, телефонна централа и РАК шкаф.
Конструктивното укрепване на сградата включва изграждането на противоземетръсни шайби по всички нива, нови колони от кота + 16.52 нагоре, укрепване на съществуващите колони и укрепване на плочите в зоните на гредите със стоманена конструкция.
Навсякъде по етажните нива се предвижда изграждането на двоен сух под на конструкция, в който минават инсталациите. Фасадните стени  се премахват изцяло и се изграждат наново, тъй като са много обрушени и на места липсва свързващия зидарията хоросан. Всички нови преградни стени са гипсокартонени щендерни. При фасадните стени и тези на стълбищната клетка, както и при всички колони и шайби се прави предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция с минерална вата отвътре. Навсякъде по етажите се изпълнява окачен таван, който позволява да се изгради климатичната и вентилационна инсталация. Предвидено е централно парно отопление с радиатори, с хоризонтална разводка в двойния под и вертикален клон с връзка към абонатната станция в сутерена. Вътрешните врати са МДФ с ламинатно покритие, като има и алуминиеви витрини с цвят по RAL 7023. Вратите към стълбищната клетка са с Гр.ПУ 30 мин. Същото се отнася и за вратата между ос Б и В, която свързва клиентския салон с офисното стълбище на партера.
Възприет е различен подход за различните фасади. Върху североизточната фасада (към задния двор) и граничещата с нея северозападна калканна стена е положена структурна мазилка. Тя се нанася върху топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол (EPS) и съответните грундове и стъклотекстилни мрежи според детайла на избраната система и производител. Дограмата е алуминиева, с цвят по RAL 7023 и ефект шагрен..
По отношение оформлението на югозападната фасада по ул. „Граф Игнатиев”, участваща в ансамбъла на пл. „ Петко Р. Славейков” е обърнато особено внимание. След предварително обсъждане на проблема с представители на НИНКН се взе решение да се предложи адаптация на проекта за фасада от 1928 г., която видно от приложените архиви на НАГ – София има много повече архитектурно – художествени достойнства. Основните елементи от художественото оформление на фасадата са запазени, като се опростяват формите на детайлите и членението на дограмата.    
За облицовка на фасадата е избран бял полиран мраморизиран варовик от кариерата в с. Румянцево със следните основни физико – механични показатели: обемна маса – 2,526 гр./см³ и коефициент на водопопиваемост – 2,33 %. В обема на партерния етаж и мецанина се предвижда камъкът да е бучардисан, като по този начин се постигне ефект на един по – тежък, солиден базов елемент, върху който е стъпил основния обем на сградата. Подпрозоречните парапети на кота + 6.40 и парапета на балкона на кота + 19.67 са оформени с вертикални прорези в камъка по подобие на елемента от оригиналната фасада. В подпрозоречните парапети на останалите нива са поставени пана обрамчени с правоъгълни профилирани   елементи в ос на симетрия спрямо прозорците. При основния вход на сградата в оригиналния проект има пищен фронтон подпрян с капители и стъпил на два пиластъра с волути. В тази част настоящия проект е значително опростен, така че едновременно да се подчертае входа за офисната част и да се запази доминантната роля на средната ос с еркера и входа на банката. В рамките на мансардния етаж тази доминантна роля се засилва от балкона и малко по – детайлизираната арка, оформена над него. Тя се носи от сдвоени пиластри от двете страни на витрината и на върха й има пластичен медальон (вероятно герб), какъвто е показан на оригиналните чертежи. От двете страни на тази арка има две по – малки капандури, отново оформени като арки.
Камъкът е монтиран на алуминиева конструкция със скрит монтаж. В пространството между стената и камената облицовка се полага топлоизоцация от каменна вата с дебелина 10 см. Дограмата е алуминиева, с цвят по RAL 7023 и ефект шагрен. Стъклопакетите са предвидени от безцветно нискоемисионно стъкло с около 25 % затъмняване.
            Предвижда се използването на импрегнант, с което да се  увеличи устойчивостта на замръзване и размръзване на камъка за облицовката. Импрегнирането  предодвратява проникването на вода и мазни петна в камъка. В резултат на това мръсотията ще остава по повърхността му.. Самият процес на нанасянето изисква камъкът да е добре изсъхнал от намиращата се в него влага (в следствие на обработката му), както и предварително почистен. Импрегнанта са нанася с ‘‘мече‘‘ по повърхността на камъка, като процесът се повтаря отново след няколко дни. За полирания камък броя на нанасянията е два пъти, докато за бучардисания е необходимо три нанасяния. Също така е хеобходимо целия процес по хидрофобизацията да се повтаря на всеки три години. В следващата работна фаза на проекта ще се посочи конкретно избрания модел на импрегнант и неговите характеристики.
             Покривът е изпълнен от дъсчена обшивка и поцинкована ламарина 0,8 мм с ПВЦ покритие, покривните прозорци са Velux P08.
   
Показателите на сградата са:
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ                                                                         –     234,4 кв.м.  
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (без сутерен)                          –   1632,2 кв.м.
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (със сутерен)                          –   1857,6 кв.м.  
ЕТАЖНОСТ                                                                                        –    М+5+А

Преустройството на сградата е започнато през ноември, 2013 г. и е завършено през март, 2015 г.
Проектът е изготвен от фирма „Осем-А“ЕООД, с управител инж. Антон Малеев, проектант по част Архитектурна – арх. Антон Ватев.