СГРАДИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ИНВЕСТИТОР:

Столична Община, район Панчарево

КОНСТРУКТОР:

арх. Мая Абаджиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Булстрой Груп

АРХИТЕКТ:

Тилев Архитекти - арх. Димчо Тилев

АДРЕС:

с. Герман, Столична Община, район Панчарево
ИНФОРМАЦИЯ

84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Е НОВОПОСТРОЕНО ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ В С.ГЕРМАН, Р-Н ПАНЧАРЕВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАМИРА СЕ В ПЕРИФЕРИЯТА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ОДЗ „ЗАЙЧЕНЦЕТО БЯЛО”. ТАКА ОРГАНИЗИРАНИ СГРАДИТЕ ФОРМИРАТ ЗОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ, ИЗОЛИРАНА ОТ ЖИЛИЩНАТА, ЧРЕЗ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО.

СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ОСНОВЕН УЧЕБЕН КОРПУС, СПОРНА ЗАЛА ОБОСОБЕНА В ОТДЕЛЕН ОБЕМ И НИСКО ЕДНОТАЖНО СВЪРЗВАЩО ТЯЛО СЪДЪРЖАЩО ТЕХНИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ.  ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА Е И ПЪЛНОТО ОФОРМЯНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

УЧИЛИЩЕТО СЪДЪРЖА ЕДНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА СЪС ЗАНИМАЛНЯ, СПАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, РАЗЛИВЕН ОФИС И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, УЧЕБЕН СЕКТОР ВКЛЮЧВАЩ ОСЕМ КЛАСНИ СТАИ, КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ, КАБИНЕТ ЗА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) И БИБЛИОТЕКА, СЕКТОР ХРАНЕНЕ ВКЛЮЧВАЩ СТОЛОВА С КУХНЯ И ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СКЛАДОВЕ И ПОДГОТОВКИ, МЕДИЦИНСКИ СЕКТОР ВКЛЮЧВАЩ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, МАНИПУЛАЦИОННА И ИЗОЛАТОР, АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМЕЩЕНИЯ.

СПОРТНИЯТ СЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО СЪДЪРЖА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, СЪБЛЕКАЛНИ, СКЛАД ЗА СПОРТЕН ИНВЕНТАР, КАКТО И КОМПЛЕКС ОТ ОТКРИТИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ: ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ, ДВЕ ИГРИЩА ЗА БАСКЕТБОЛ, ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ И НАРОДНА ТОПКА, ПИСТА ЗА БЯГАНЕ И ТРАП ЗА СКОКОВЕ. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА Е ИЗГРАДЕНО ОБОСОБЕНО ДВОРЧЕ С РАЗЛИЧНИ ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦАТА. ПРЕДВИДЕНА Е ВЪЗМОЖНОСТТА В БЪДЕЩЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ И АКТОВА ЗАЛА. ВСИЧКИ ВХОДОВЕ И ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ НА СГРАДАТА СА ДОСТЪПНИ И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

ЗА ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ Е ОСИГУРЕНО ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЛАГОПРИЯТНОТО ЮГОИЗТОЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНИЯТ ОБЕМ Е ТАКА ПОМЕСТЕН, ЧЕ НАПЪЛНО ОТДЕЛЯ УЧИЛИЩНИЯ ДВОР ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА.

ДИЗАЙНЪТ НА СГРАДАТА Е РАЗРАБОТЕН С ЦЕЛ ДА ОСИГУРИ СЪВРЕМЕННА СРЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ХАРМОНИЧНО ДА ВПИШЕ НОВАТА СГРАДА В ОКОЛНАТА СРЕДА И В СЕЛО ГЕРМАН.

ХАРАКТЕРНО ЗА СЕЛО ГЕРМАН Е НИСКОТО ЖИЛИЩНО ЗАСТОЯВАНЕ. ПОВЕЧЕТО ОТ ПОСТРОЙКИТЕ В СЕЛОТО СА ДВУЕТАЖНИ КЪЩИ СЪС СКАТНИ ПОКРИВИ. ЕТО ЗАЩО ПРОЕКТЪТ ПРЕДЛАГА СЕМПЪЛ, ОБЕДИНЯВАЩ ПОКРИВ ЗА ОСНОВНИЯ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС НА УЧИЛИЩЕТО. ДРУГ ВАЖЕН ПОДХОД Е ТРЕТИРАНЕТО НА ФАСАДАТА С ДВА ОБЕМА И ДВА ЦВЯТА С РАЗЛИЧНА ИНТЕНЗИВНОСТ. ТОВА НЕ САМО СЪЗДАВА ХАРАКТЕР И АРХИТЕКТУРЕН РИТЪМ НА СГРАДАТА, НО НАЙ-ВЕЧЕ ВИЗУАЛНО НАМАЛЯВА НЕЙНИЯ МАЩАБ. ЧРЕЗ СВОЯ ДИЗАЙН СГРАДАТА СЕ СТРЕМИ ДА СЪЗДАДЕ ПРЕДСТАВАТА В ДЕЦАТА ЗА ГРУПА КЪЩИ, ОБЕДИНЕНИ ПОД ЕДИН ПОКРИВ. ОБСЛУЖВАЩИТЕ ОБЕМИ, КАКТО И ОБЕМА НА СПОРТНАТА ЗАЛА СА С ПЛОСКИ ПОКРИВИ, НО ПОРАДИ ОБЩОТО ОБЕМНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ТЕ СЕ ЗАКРИВАТ ОТ ОСНОВНИЯ УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС И НЕ УЧАСТВАТ АКТИВНО ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ОБРАЗА НА СГРАДАТА ОТ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ ДВОР.

СГРАДАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНА КАТО СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ. ИЗГРАДЕНА НА ПОВТАРЯЕМА МОДУЛНА СХЕМА, ТЯ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С МАЛЪК ПРОЦЕНТ ОБЩИ ПЛОЩИ И КОМПАКТЕН ОБЕМ. ДИЗАЙНЪТ Е ПОСТИГНАТ БЕЗ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СКЪПИ И ЛУКСОЗНИ МАТЕРИАЛИ. ВСИЧКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ СА ЗАВИШЕНИ СПРЯМО ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМИ. ЗА ПРЪВ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ОТОПЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА УЧИЛИЩНА СГРАДА Е РЕАЛИЗИРАНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГРУПА ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНИ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ- ВОДА. ЗА ОЩЕ ПО-ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НА СИСТЕМАТА СЕ ГРИЖИ ИЗГРАДЕНАТА СИСТЕМА ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ.

РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА СГРАДАТА – 2342 КВ. М.

ПРИЛОЖЕНИЯ: