НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради спортна инфраструктура > СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С.ЦАРЕВА ЛИВАДА

СГРАДИ СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С.ЦАРЕВА ЛИВАДА

ИНВЕСТИТОР:

Община Дряново

КОНСТРУКТОР:

инж. Цветан Славов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Джи Пи Груп ООД

АРХИТЕКТ:

Еко Пром Проект ЕООД

АДРЕС:

с.Царева ливада, Община Дряново
ИНФОРМАЦИЯ

Спортния комплекс е ситуиран в имот, отреден според плана за регулация на с.Царева Ливада. Имотът се намира в западната част на населеното място и  граничи с река Дряновска.
В проекта се предвижда да бъдат изградени:
Футболно поле с изкуствена тревна настилка;
Трибуни за зрители;
Обслужваща Сграда със зала, служебни помещения, съблекални и санитарно-битови помещения за състезатели и съдии;
Резервоар за вода;
Паркинги за посетители и служебен паркинг;
Сервизна сграда – склад;

1. Трибуни
    Трибуните са разделени на три функционални модула – А, В и Централен. Те разполагат със следните помещения и седящи места за зрители:
Модул А - за гости. Разположен е на запад от централната трибуна и съдържа:
обикновени места – 339 бр.
места за хора с увреждания  – 3 бр..
места за придружители – 3 бр.
Входна площадка с рампа за хора с увреждания
Сервизна сграда със санитарни помещения.
Модул В - за „домакини”. Разположен е на изток от централната трибуна и съдържа:
обикновени места – 339 бр..
места за хора с увреждания  – 3 бр.
места за придружители – 3 бр.
Входна площадка с рампа за хора с увреждания
Сервизна сграда със санитарни помещения.
За двата противникови посетителски потока (домакински и гостуващ) са осигурени самостоятелни входове в двата края на трибуните.
Модул Централен – съдържа:
обикновени ложи – 81 места
вип ложи - 50 места
кабина за журналисти и командно-наблюдателен пункт (общо 17 места)
Под кабините са разположени санитарни възли за мъже, жени и помещение с аусгуст за хигиенист.
Два симетрично разположени входа.
Зрителските места на централната трибуна са разположени на отделни редове, както при страничните трибуни. Последните два реда са отделени като зона за ВИП посетители. В централната трибуна са разположени на две нива служебни и санитарни помещения. На първо ниво са санитарните помещения за посетители, а на второ ниво са помещения за журналисти, помещение за озвучителна уредба и служебни лица.
Конструкция
Трибуните са изпълнени със смесена конструкция – монолитен фундамент, рампи и стълбища от стоманобетон, метална носеща конструкция,  стоманобетонови панели.
Застроена площ = 862,6 м2
Разгъната застроена площ = 916,92м2

2. Сервизна сграда
Застроена площ: 99,02 кв.м.;    Сградата е едноетажната и има чисто обслужващ характер (склад за инвентарна техника и консумативи), което обуславя нейната опростена архитектура. Конструкцията е скелетна стоманобетонна с ограждащи стени от тухли 25см. Има две напълно самостоятелни помещения с отделни входове.

3. Обслужваща сграда
ЗП - Застроена площ = 553,12 м2
РЗП – Разгъната застроена площ = 553,12 м2

Сградата разполага със следните основни помещения:

Съблекални за отборите 2бр.
Събклекалня за съдии
Стая за делегат/домакин
Фоайе – обществена зона
Станция за допинг контрол
Медицински кабинет

4. Терен

Футболният терен е с размери 100/64м и е изпълнен с изкуствена трева. Изградени са дренажна система и поливна система.