СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

МОНТЕРОЗА

ИНВЕСТИТОР:

Монтероза ООД

КОНСТРУКТОР:

М Проекти и Конструкции ООД, инж.Адриан Маринов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Галчев Инженеринг Груп АД

АРХИТЕКТ:

Панидeя

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

МОНТЕРОЗА е самостоятелна офис сграда, разположена в административния център на София, на ул. „Будапеща“ №16, в близост до Министерски съвет, Президентството, Народното събрание, Българска народна банка и други държавни учреждения. Местоположението й осигурява бърз достъп до бул. „Дондуков“, бул. „Витоша“ и бул. „Мария Луиза“ и други главни пътни артерии. В близост до сградата е метростанция „Сердика“.

Обектът представлява офис сграда с подземни гаражи, магазин и трафопост с 5 111 м2 разгъната застроена площ. Строежът е трета категория и попада в зона на стария градски център на София /Ц2/ по ОУП. Сградата е на девет нива: 3 подземни, 5 надземни и 1 подпокривнo. Сградата e с терасовидна форма с естествено оформени покривни тераси. Обособени са следните функционални части:
Паркинги на -2 и -3 сутерен с тридесет броя паркоместа и открито паркиране във вътрешния двор. Вертикалната комуникация е чрез автомобилен асансьор “Otis” откъм ул. „Будапеща“. Автомобилният асансьор е проходен на -1 сутерен.
Магазин на партера и на -1 сутерен. Достъпът до двете нива на магазина се осъществява посредством отделно стълбище и отделен вход, откъм ул. „Будапеща“. Фасадата на магазина е отдръпната от уличната регулационна линия. Оформен е голям английски двор по дължина на ул. „Будапеща“, който позволява проникване на естествена слънчева светлина. Долното ниво на магазина на -1 сутерен има и горно осветление откъм вътрешния двор.
Офиси, разположени в останалите пет надземни етажи. Офисите по категория са клас „А”, а планирането им е тип “open space”, което позволява голяма флексибилност на пространствата. Всички офиси са с двоен под и окачени тавани, по този начин инсталациите изградени за съвременните офис площи минават изцяло в пода и тавана.
Пътническият асансьор е “Otis” с капацитет за осем души.
В сградата е осигурен достъп за хора с увреждания до всички търговски и офис етажи, както и до подземните гаражи чрез пътническия асансьор.
При проектирането на сградата са спазени всички задължителни отстояния, в това число кота корниз и кота било, както и покриването на съществуващите калкани.
Сградата е с окачена структурна фасада, която служи и за парапети и ръкохватки по всички покриви тераси. Изпълнението е с алуминиеви профили „ЕТЕМ”, като вертикалното членение на окачената фасада е с капачка, а хоризонталният растер е без капачка – на силиконова фуга. Капачката на окачената фасада е с текстура в цвят „carbon tiger”. Вертикалното членение на окачената фасада е на четири различни стъпки, като на различните обеми на етажите вертикалният растер се разминава, образувайки интересна линеарна структура. Стъклопакетът по фасадата е сив с огледален ефект с вътрешни стъкла „stratobell” и външни „stop ray clear vision”. Окачената фасада е изцяло неотваряема с изключение на вратите, водещи към покривните тераси. Пред окачената фасада са монтирани слънцезащитни ламели с хоризонтален растер. Ламелите са монтирани към окачената фасада с фиксиран наклон от 15 градуса, като оформят само средния еркерен обем на сградата. Стълбищната клетка е затворена с изцяло структурна окачена фасада на силиконова фуга.
Облицовките по козирките на сградата, калкана и архитектурните елементи са от червен „Alpolic”. Облицовките по предната колонада и партера са от „Alpolic” с текстура „metal Wood” – един от най-новите продукти на „Мицубиши”.
ОВК системата е VRV III на „Daikin”. С този тип система са климатизирани офисите и магазините. Използването на този тип системи беше необходимо, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване. Системата позволява независима експлоатация на системата в режими – отопление/охлаждане от всеки един консуматор, при което ще се утилизира отпадната топлина.