СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

КОРПОРАТИВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РУСЕ

ИНВЕСТИТОР:

Министерство на правосъдието

КОНСТРУКТОР:

инж. Русанка Цонева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Роан 90 ООД

АРХИТЕКТ:

СД АРУИД-Панайотови-Сие,арх.Ралица Панайотова

АДРЕС:

Русе
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата е разположена в идеалния център на града, характерен с архитектурни обекти от края на 19-ти и началото на 20-ти век, регистрирани като паметници на архитектурата - самостоятелно или в ансамбъл.

Съществуващата сграда, предоставена с решение на Министерския съвет за нуждите на Административен съд - Русе, е строена в началото на 20-ти век и не се отличава с особени архитектурни качества.

С проекта за преустройство и реконструкция на сградата, авторът си поставя за цел да се постигне архитектурен образ, отразяващ представителния характер на институцията, който да е и в съзвучие със съществуващата градска среда.

С оглед правилното функционално решение главният вход на сградата е ориентиран по посока основния пешеходен достъп откъм ул. Александровска.

Функционално в сградата са обособени две зони.

За свободен достъп на граждани - първи етаж с помещение за охрана деловодство и две заседателни зали; - втори етаж – заседателна зала, тържествена зала, кабинети за съдебни секретари, съдебен администратор, главен счетоводител, помещение за сървър, телефонна централа и ITT техника

С ограничен достъп на външни лица: - трети етаж с кабинети за председателя на Административния съд и двамата заместник – председатели, за административния секретар, както и седем кабинета за съдии и заседателна зала с 20 места; - четвърти (мансарден етаж) с 5 броя кабинети за бъдещи нужди, библиотека и помещения за обслужващия персонал.

Сградата е съобразена с изискванията за достъпна среда, като са предвидени нов хидравличен асансьор и отделна инвалидна платформа при главния вход. Изградено е ново евакуационно метално стълбище. На всеки етаж има санитарен възел, включително и за инвалиди на първия.

Особено внимание бе отделено на обследване конструкцията на сградата с оглед съответствието й   с нормативите за земетръс. Съществуващият тавански етаж бе изцяло премахнат и заменен с мансарден, изпълнен със стоманобетонова конструкция.

Външната архитектура е осъществена с облицовка от полиран гранит, изпълнена по метода на окачена вентилируема фасада, а цокъл, трети етаж, рамки и корнизи - по класическия способ със скоби на циментов разтвор.

Външната топлоизолация е от минерална вата - 6 см. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет. С оглед осигуряване на сградата срещу външни посегателства стъклопакетите на прозорците на първия етаж и сутерена са изпълнени от триплекс - бронзе и К стъкло, а на останалите етажи от обемно оцветено бронзе и К стъкло. Облицовката с камък преминава и в интериора. Преддверието, входното фоайе, коридорите и стълбището са облицовани с гранитни плочи до височина Н=2.20. Настилката по подовете в коридорите и заседателните зали е от гранитни плочи, а във всички останали кабинети от ламинат Клас АС5 -33. Окачените тавани са тип „Армстронг”. Интериорите на съдебните зали са изпълнени по проект на автора. Използвани са MDF плоскости, фурнировани с естествен фурнир. От същия материал са изработени и мебелите на кабинетите на председателя на съда, зам. председателите и съдиите. В деловодството и останалите кабинети офис оборудването е от ламинирано ПДЧ.

Изградени са пожароизвестителна инсталация, структурно - кабелна система, система за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Сградата е газоснабдена. За климатизиране на помещенията е монтиран чилър - разделен тип. Вентилационните системи са нагнетателни и смукателни.

Изпълнени са изискванията на възложителя за контрол на достъпа и охрана на такъв род обществени сгради.

Сградата отговаря на действащите европейски стандарти.

Реализацията й е доказателство за добра практика в инвестиционния процес при изпълнение на обществена поръчка.