СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради спорт > СПОРТЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

СГРАДИ СПОРТ

СПОРТЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

ИНВЕСТИТОР:

СОК Камчия ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение Булспорт Проджект Консорциум ДЗЗД

КОНСТРУКТОР:

инж. Михаил Цанков, Иркон ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Иван Тодоров - Компания за мениджърски проекти ООД ; Микроспектър ООД

АДРЕС:

к.к. Камчия
ИНФОРМАЦИЯ

Концепцията на проект Спортен комплекс „Камчия“ е разработена от  ОАО “Санкт-Петербургский Зональный Научно-Изследовательский и Проектный и Институт Жилищно-гражданских зданий” с  Главен проектант арх. И. Б. Мальков по задание на Правителството на Москва. Стъпвайки на идейната концепция българските партньори: “Микроспектър”ООД и “Компания за Мениджърски Проекти” ООД, разработват и ръководят строителството на проекта във всички фази по българските строителни норми и стандарти. Главни проектанти от българска страна са по част Архитектура –  Главен проектант арх. Иван Стоев Тодоров, част Конструктивна - инж. Михаил Иванов Цанков, съответно с техните екипи от проектанти. Интериорът е изпълнен от  "Артек Дизайн".

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

Обектът представлява важна и неделима част от Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”с местоположение - УПИ III 20,22 , кв.49 с. Близнаци, Община Аврен. Главният му вход се намира от юг, като пред него е разположен паркинг със 128 паркоместа. Теренът е с наклон в източна посока с обща денивелация около 12 м.

 

ОБЕМНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Спортният комплекс се състои от две сгради с обособени три функционални зони: закрит плувен басейн (блок А), обслужваща част с тренировъчни зали (блок В) и спортна зала с лекоатлетическа писта и хокейна пързалка с многофункционална настилка (блок С), взаимно свързани. Формата на комлекса от сгради наподобява две гонещи се вълни. Проектът съдържа всички необходими елементи, необходими за постигане на неповторим, хармоничен с околната среда образ, като стремежът е бил максимално да бъде съхранена околната среда.

 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Първото тяло се състои от плувен басейн с кула за скокове във вода и поддържащите го технически помещения. Състои се от три нива: сутерен на кота -3.00м (техническо ниво), административна и обслужваща част на кота +/-0.00м и ниво на басейна на кота +4.20 м.

Второто тяло съдържа лекоатлетически манеж и площадка за хокей, както и разположени в няколко етажа помещения за подготовка, зали за тренировки, съблекални с душове, санитарни възли и т.н. Състои се от частичен сутерен на кота -3.00 м с техническо предназначение; входното ниво е на кота 0.00м; втори етаж  на кота +4.20м; галерия на кота +7.20м. Конструкцията на сградите е смесена – стоманобетон – плочи, колони, шайби и стълбища и стоманени покривни елементи – рамки, ферми, столици.

 

 СЪДЪРЖАНИЕ

Закритият басейн е с олимпийски размери 50/21 м и е предназначен за учебна и тренировъчна дейност по различни плувни дисциплини, водна топка, синхронно плуване  и скокове във вода. Оборудван е по стандартите и нормите на FINA.

  • за плувните спортове: стартови блокчета, индикатори за обръщане по гръб, индикатори за фалстарт, тайминг система за отчитане на резултатите от плуването.
  • за скокове във вода: кула за скокове с височина на последната площадка 10м, трамплини за синхронни скокове, устройство за създаване на въздушна възглавница за омекотяване на удара при грешен скок, устройство за механично раздвижване на водата.
  • за синхронно плуване: професионална подводна система със спускаеми подвижни високоговорители.
  • за водна топка:  игрище, съдийски столове и тайминг система за отчитане на резултатите.

 

Многофункционалната спортна зала е с размери  93/48 м.  В нея са развити: по периферията  лекоатлетическа  писта (тартанова настилка) с прави участъци и виражи  и в средата ледена пързалка от синтетичен лед, която през летния сезон е оборудвана с многофункционална спортна настилка  „Gerflor“  за провеждане на тренировки по волебол, баскетбол, хандбал, футбол на малки вратички. В същата площ има възможност за поставяне на спортно оборудване за художествена гимнастика и всички бойни спортове. Залата е оборудвана с тайминг система и с две видеостени на които могат да се отчитат резултатите от всички видове спортове, а така също има възможност за заснимане и излъчване на живо от телевизионни екипи на различни спортни мероприятия.

В комлекса има зала за спортна гимнастика, зала за тенис на маса, две фитнес зали, зала за силова подготовка, сауна, масажна зала. Всички те са обзаведени с оборудване на професионално ниво

Спортният комплекс има и открити външни игрища за волебол, баскетбол, футбол на малки вртаички.

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Спортен комплекс „Камчия“ е уникален с иновативните си технологии във всяка една част от строежа. 

                     В конструкцията на сградата са използвани вискоякостните нормализирани и термомеханично валцувани стомани, затворените (кутиеобразни или кръгли) профили. Използвани са различен тип връзки – болтови стави, еластомерни лагери.

                     Интересното архитектурно решение със заоблените си форми провокира използване на иновативни технологии за покритието на сградата с алуминиева обшивка, което беше изпълнено по система Riverclak. Интериоът  е изпълнен също с най-модерни системи за окачени тавани, обшивки, слънцезащитни покрития на горното осветление.

                     Приложени са иновативни решения и в областта на енергийния център с помощта на високачествени и ефективни съоръжения – термопомпи тип „въздух-вода“, енергоспестяващата VRV система, въздухоразпределителни решетки с променлив ъгъл за съответния сезон, надуваеми въздуховоди, галванизирани тръби за пренос на вода - важно условие за поддържане на ефективността на топлообменните процеси. Иновативно решение е използването на отпадната топлина в процес на охлаждане от енергийния център за нуждите на подготовката на топла вода за битови нужди и подгряване водата на басейна. Не са забравени и слънчевите колектори за усвояване на топлинната енергия на слънцето.

ПРИЛОЖЕНИЯ: