СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование > УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЮРИЙ ГАГАРИН

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЮРИЙ ГАГАРИН

ИНВЕСТИТОР:

СОК Камчия ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж.Евгени Манолов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Универсал Строй Консулт ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Виктор Бузев

АДРЕС:

к.к. Камчия
ИНФОРМАЦИЯ

Учебно-възпитателен център „Юрий Гагарин” е нов тип училищна сграда с допълнителни обществени функции  за обучение на деца от 11 до 17 години (V-XII клас) и представлява самостоятелен обект, находящ се в  УПИ VІ-56, 106 кв. 50 – имот на „СОК“Камчия“ ЕАД по плана на курортен комплекс „Камчия”, община Аврен, област Варна.  

Идейният ескиз на сградата е изготвен в Санкт Петербургския зонален научно-изследователски и проектантски институт за жилищни и обществени сгради от екип с ръководител професор Игор Борисович Мальков по задание на Правителството на град Москва. Адаптацията на идейния проект и проектирането в техническа и работна фази извърши колектив под ръководството на архитект Виктор Бузев.   

Новопостроеният комплекс на Учебно-възпитателния център е хармонично вписан в околната среда и прилежащия терен. Всеки отделен сектор следва денивелацията на терена, а височината на сградата не надвишава короните на дърветата, като по този начин се запазва естественият ландшафтен профил. При разработката на проекта внимателно са отбелязани всички съществуващи дървета с оглед минимално изсичане само на тези, които попадат в контура на сградата. Функционалното планиране на учебно-възпитателния център е плавно преливащо пространство вътре-вън. Множеството тераси, проходи, рампи, вътрешен двор, открития форум, площадката за астрономически изследвания осъществяват идеята за връзката „Човек-Земя-Космос“. Философията е за учебна сграда от нов тип, олицетворение на съвременните тенденции за обучение и възпитание. Навлизането на природата вътре в сградата и отварянето на самата сграда към околната среда са инспирирани и от невероятните природни дадености и климата на к.к. „Камчия“, близостта до морския бряг, плажа и заобикалящия горски масив.

         Сградата на Учебно-възпитателния център е развита в четири нива и е предназначена за обучение на 600 деца в една смяна. За нуждите на учащите са предвидени съвременно оборудвани класни стаи и лаборатории, всяка една от тях разполага с интернет, система за озвучаване, видео система и интерактивна дъска. Училището разполага с учебно радио студио, което е свързано с централната озвучителна и известителна система. В сградата е реализирано и учебно TV студио, както и първият и за сега единствен цифров планетариум в България, с капацитет 76 места, авиокосмически  център, площадка за астрономически наблюдения, славянски център с музейна експозиция и др. Учебно-възпитателният център разполага със закрита спортна зала /физкултурен салон/ и зала за хореография, аула с 210 места, медицински център с лекарски кабинет и манипулационна и дентален кабинет.

         За постигане на по-висок комфорт и здравословна среда на обитаване, съобразно съвременните изисквания всички класни стаи са изпълнени с акустични окачени тавани Ecophone, които намаляват шумовото замърсяване до минимум. Сградата разполага с изобилие от рекреационни площи и свободни пространства, кътове за почивка и игра, за клубни и кръжочни форми.

Пълната климатизация на учебната сграда, както и топлите връзки с пространствата на прилежащите сгради на детските лагери, позволяват целогодишното  ползване. Минималните количества топла вода, необходими за учебния процес, са обезпечени от слънчеви колектори.Изградена е и омекотителна инсталация за питейната вода.Всички технологични системи се управляват и регулират от диспечерски център на изградената автоматизирана мрежа.

         Сградата е изпълнена с остъклени окачени фасадни системи Alumil, вентилируеми фасадни системи FUNDERMAX, каменни цокълни облицовки, облицовки от композитни материали ETALBOND. Използвани са подови настилки с LEED сертификат на Gerflor.

         Сградата на Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“ е проектирана съобразно изискванията за достъпна среда и в нея успешно могат да се обучават деца с различни нужди, в условия на устойчива архитектурна среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ: