СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОФИЯМЕД

ИНВЕСТИТОР:

Изток Плаза ЕАД-София

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заводски строежи-ПС-Пазарджик АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Димитър Димитров

АРХИТЕКТ:

Архпроект ЛЛС ООД-София, арх. Веселин Отонов, арх. Бистра Хаджистоянова

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е най-новото лечебно заведение в гр. София.

Медицинският комплекс се състои от МБАЛ „Софиямед“ и ДКЦ „Софиямед“ и е част от верига болнични заведения, функциониращи на територията на Република България.

Болницата е оборудвана с последно поколение медицинска апаратура на водещи производители.

Структурите на медицинския комплекс имат 3-то, най-високо ниво на компетентност от Министерството на здравеопазването.

Болницата има сключен договор с НЗОК, намира се на централно, леснодостъпно място, разполага със собствен паркинг.

Стационарният блок на МБАЛ „Софиямед“ е от  440 легла. Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, безжичен интернет, кожена, мека мебел, отговаряща на всички санитарни изисквания. В болничните стаи са разположени едно, две, или три легла.

 • На територията на лечебното заведение функционират:  Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиология, Кръвен център, Център по Патохистология
 • Болницата притежава  собствен паркинг
 • МБАЛ „Софиямед“ разполага с неотложна медицинска помощ и спешна помощ, и осигурява 24-часово изпълнение на лечебната дейност

В МБАЛ „Софиямед“ практикуват водещи специалисти и професионално избрани медицински екипи от различни специалности, структурирани в следните отделения:

 • Кардиология и инвазивна кардиология
 • Гастроентерология
 • Хирургия
 • Артроскопска хирургия
 • Ортопедия и Травматология
 • Ревматология
 • Урология
 • Акушерство и Гинекология
 • Неонатология
 • Неврология
 • Неврохирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Спешно отделение

МБАЛ „Софиямед“ осигурява:

 • Диагностика и лечение на заболявания по основни профили на медицинските специалности
 • Лечение на спешни състояния
 • Високоспециализирани изследвания и консултации
 • Образна диагностика
 • Лабораторни изследвания

Болницата разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

 • висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна томография, ангиография, ядрено-магнитен резонанс и др.)
 • лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и  морфологични изследвания
 • ендоскопски диагностични и лечебни процедури
 • рехабилитационни програми и физикална терапия
 • електронна администрация на здравния процес, която пести време и гарантира пълнота и коректност на всички данни за състоянието на пациента.

В стационара на МБАЛ „Софиямед“ са осигурени най-комфортни условия за болничния престой на пациента

Стационарният блок на лечебното заведение е от  440 легла.

Всички стаи са с прилежащи собствени санитарни помещения, оборудвани с функционални болнични легла, телевизия и безжична интернет връзка

ПРИЛОЖЕНИЯ: