СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради култура и паметници на културата > АРТИУМ - ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

СГРАДИ КУЛТУРА И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

АРТИУМ - ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ИНВЕСТИТОР:

Община Несебър

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Обединение МСКГ ДЗЗД

КОНСТРУКТОР:

инж. Георги Димитров & инж. Лазар Димитров

АРХИТЕКТ:

арх. Таня Митакева, арх. Пламена Димова

АДРЕС:

гр. Несебър, площад Жулиета Шишманова
ИНФОРМАЦИЯ

Старият град на Несебър е един от седемте български паметници - част от листата на ЮНЕСКО за Световно културно наследство. Поради своята изключителна наситеност на високи образци на архитектурата от най-различни епохи, градът е пример за приемственост и хармоничност. Именно тази приемственост и наситеност на свидетелства от различни времена се превръща във водеща тема на новия културен и градски център на Несебър.

 

Разположена в сърцето на новия град, архитектурата на сградата и цялостната реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ ясно показват, че този нов комплекс принадлежи и се намира именно там – в Несебър. Следвани са основните принципи на несебърската архитектура без да се търси подражание на конкретни форми или имитация на дадена историческа епоха. Сградата следва логиката на несебърската къща с каменен приземен етаж и дървени горни етажи с динамични еркери. Тази типология не е следвана еклектично, а е използвана с цел подчертаване на отделни функционални блокове на сградата.

Голямата козирка предлага сянка и създава нужната рамка за градските събития, които ще се състоят на площада. Тя е подпряна на раздвоени колони, които от своя страна правят препратка към характерните дървени подкоси, които крепят еркерите на възрожденските къщи. Разлика се появява в използвания съвременен материал – стомана. В разпределението на сградата също могат да бъдат открити паралели с типологията на несебърската къща. Характерният салон, който има разпределителна функция и прави връзка с всички други стаи е също така пространството за социален живот в къщата. В случая той е заместен от мощен атриум, който прави както хоризонтални така и вертикални връзки между помещенията, служи за експозиционно пространство и място за среща.

Тази вътрешна логика прелива и във външното пространство, проектирано като градски площад. Той следва да посрещне съвременните нужди на гражданите, но е в пряка връзка със Стария град и морето, съобразявайки се с тези два основни елемента на средата. Чрез своята ориентация и композиция, площадът дава няколко основни направления на движение – към Културния център, към морето и към Стария град.

 

Културният и градски център на Несебър е новото място за развиване и обогатяване на всякакъв вид културна дейност, за да остане жива онази непреходна културна приемственост направила Несебър световно известен.

Проектът за реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ обхваща няколко функционални зони – главен подход от Нов град /приемно пространство пред главния вход на културния център Артиум/, главен подход от Стар град, входна зона при второстепенни входове на културен център /обществена тоалетна и банка/, открита сцена, свободно площадно пространство за публични мероприятия, зони за отдих и озеленяване, тротоари свързващи площадното пространство с останалата част на градската тъкан. Под площада е проектиран подземен паркинг с възможност за паркиране на над 60 автомобила. Пешеходният изход от същия извежда посетителите директно на площада, като на гърба му е обособена спирка на МГТ към ул. Хан Крум.

 

Основно предизвикателство при реализацията на площадното пространство представлява неговото озеленяване, което в голяма степен е решено на принципа на зеления покрив, поради намиращия се под него подземен паркинг. Поради липсата на дъждовна канализация е разработено решение, което използва естествения наклон на терена с цел отвеждане на атмосферните води от площада и намиращите се на него сгради.Водата се оттича повърхностно и се канализира в обособен отводнителен улей за бавно оттичане на атмосферни води, от който попада в инфилтрационна система. Системата се състои от резервоар за събиране на условно чисти води с цел напояване на зелените площи и попивен кладенец за поемане на излишни води при падане на големи количества дъжд.

Площадното осветление е решено с три типа осветители - високи осветителни тела с височина 10м. за осигуряване на общо осветление на площада, средновисоки тела с височина 4,5м. за осветяване на основните тротоари и ходови линии и ниски тела с височина 1,2м. за амбиентно осветление в зоните с места за сядане. За настилка на площада са използвани вибропресовани бетонови плочи на фирма Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД с дебелина 5 и 8см. Същите са комбинирани с блокови стъпала от гранит с дебелина 15см и облицовки от термолющен гранит с които са обработени всички кашпи с озеленяване и други декоративни елементи. За ограничаване на тревните площи е използвана патинирана стомана COR-TEN.

 

Сградата на културен център Артиум е новият акцент в площадната композиция. В нея ще се провеждат обществени мероприятия, организирани от община Несебър, както и учебни кръжоци, библиотечна и театрално-сценична дейност.

Новопроектираната сграда е свободностояща и се състои от сутеренен етаж с подземен гараж и обслужващи помещения и четири надземни етажа. Обемно-пространственосградата се състои от три корпуса – южен, северен и централен /атриум/, свързващ другите два. Функционалната програма е изключително комплексна и включва туристически информационен център, обществена тоалетна, кафене и банка на партерно ниво.

На второ ниво е разположен административен блок и корпус актьори с необходимите съблекални, гримьорни, зала за репетиции, складове за костюми и други обслужващи помещения, както и сцената на голямата мултифункционална зала.

На третия етаж са разположени малката мултифункционална зала с равен под и кулоарите  и входовете към голямата представителна зала за 280 човека, която е с наклонен под.

На последното ниво са разположени зала за кръжоци, танцова зала и новата библиотека на града със заемна и читалня с гледка към морето и стария град.

Сърцето на Артиум е неговият атриум. Той е основното свързащо звено между отделните зали и зони в сградата, същевременно там са концентрирани стълби и асансьори за посетителите. Интериорът му е решен в светли тонове с употреба на естествен камък за облицовка на стъпалата. Обърнато е специално внимание на детайлите на стълбищния парапет, както и на концепцията за осветление.

За постигане на необходимата безопасност при пожар са вградени три броя автоматизирани противопожарни завеси на фирма Stoebich Brandschutz GmbH (с представител за България - Юнг ООД).

 

Покривът на сградата е плосък с метална конструкция. Използвана е TPO-хидроизолация на фирма Ви Джи Еф ООД. Фасадите на сградата са три типа – вентилируема фасада с композитни HPL-пана на фирма Fundermax (с представител за България – Вента Груп ЕАД) с дървесен фладер, вентилируема фасада от етернитни плочи на фирма Equitone (с представител за България – Корел 67 ЕООД) и облицовка от естествен камък. Предвидените топлоизолации съответстват на избраната фасадна система. Всички вентилируеми фасади, както и окачената стъклена фасада са изпълнени като инженеринг и монтаж от фирма Тал Бургас ООД.

 

Крайният резултат очарова преди всичко с постигнатата хармония между градския площад и новата сграда, както и ясната заявка на съвременните градоначалници да дадат своя принос към това Несебър да бъде разпознаваем на културната карта на България.