СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради здравеопазване > АКУШЕРО -ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ РУСЕ

СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

АКУШЕРО -ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ РУСЕ

ИНВЕСТИТОР:

МБАЛ - Русе АД

КОНСТРУКТОР:

инж.Пламен Пенев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Домостроене АД-Русе

АРХИТЕКТ:

арх.Венцислав Илиев

АДРЕС:

Русе
ИНФОРМАЦИЯ

Строителството на новооткрития АГ комплекс към  Русенската болница е една от най-крупните инфраструктурни операции  през последните 20 години и е реализация на амбициозна идея със значим общоградски и социален ефект.До неотдавна  АГ клиниката се намираше в отделна сграда,амортизирана и нефункционална, отдалечена на 5 км от действащия болничен  център. На неговата  територия с площ около 8 дка са разположени лечебно-диагностичен корпус строен през 60-те години на ХХ век, 12 етажен хирургичен комплекс, инсталационно–стопански и административни сгради.Чрез реализираната предислокация  на АГ клиниката се преодоляха  редица проблеми и неудобства в медицинското обслужване на населението и се решиха важни  организационни и икономически въпроси на МБАЛ Русе.Най-важните от тях са: максимално оползотворяване на наличната болнична техника и апаратура,интензификация на специализираните медицински дейности, редуциране на транспортните разходи и оптимизация на енергийното обезпечаване на отделните здравни подобекти.

При строителството на  АГ комплекса се извърши  цялостна реконструкция на пететажното източно крило (блок”Д”)  на болничния корпус,реализира се нова четириетажна пристройка и се осъществи преустройство ,надстрояване и пристрояване на двуетажно свързващо тяло.  Беше решен по нов и съвременен  начин обслужването на болничната кухня и се осъществи топла връзка между АГ комплекса с всички кабинети и отделения на МБАЛ. Реконструкцията обхваща също така прилежащата подземна инфраструктура – топлопроводи,ВиК мрежи, ел.инсталации, както и  благоустрояването  на предсградното пространство и  дворната площ.

АГ комплексът  включва отделения „Патологична бременност”, „Родилно  с ИЗО сектор”,”Неонатология”, „Гинекология”, „КАРИЛ”, Патологична бременност” и „Противостерилитетен сектор”. Приемните и консултативни кабинети са разположени на първия етаж.До тях е осигурен удобен достъп   за линейки и рампи за придвижване на болнични легла и на хора с ограничени двигателни възможности, подслонени под широкоплощна предвходна козирка.  Комплексът е с капацитет от 105 легла,3 операционни и 5 родилни зали,манипулационни и лекарски кабинети . Гинекологичното отделение е с отделен вход, самостоятелно фоайе с приемен сектор и автономни междуетажни връзки.

В изграждането на обекта са използвани най- съвременни строителни материали и технологии – винилови покрития по под и стени, антибактериални стъклени облицовки „Лакобел” за операционните и родилни зали, касетирани окачени тавани,скриващи хоризонталните инсталационни разводки.Осигурени са всички  необходими по норми и стандарти общи и специализирани инсталации.Комплексът е изцяло и централно климатизиран.За Фасадното оформление са използвани съвременни интегрирани топлоизолационни системи, облицовка с алуминиеви композитни материали,алуминиева дограма със стъклопакет, външни слънцезащитни структури и външни алуминиеви ролетни щори за прозорците на  реконструирания съществуващ корпус.      

Върху покрива на предвходната козирка е реализирана зеленена площ с цветя, тревна и нискостеблена храстова растителност, която осъществява визуален преход към богато озелененото околно пространство.Доброто физическо и естетическо състояние на този зелен покрив се гарантира от   система за капково напояване и регулярна поддръжка от специалист –градинар отговарящ за зелените площи на територията на болницата. 

Проектиране – 2005 г.Строителство 2006-2012г.Бруто площ – 7995 м2