СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради култура > НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СГРАДИ КУЛТУРА

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ИНВЕСТИТОР:

Министерство на културата

КОНСТРУКТОР:

арх. Константин Пеев - ръководител екип

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Бигла ІІІ-Европлам ДЗЗД

АРХИТЕКТ:

ЕКСА АД,арх.Константин Пеев

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Проектът е за реконструкция, адаптация и реставрация на западното крило на сградата на Княжески дворец - паметник на културата с категория „национално” значение, в гр. София,  пл. „Княз Александър I Батенберг“ №1 с РЗП, 5140 кв.м.

Съвременният облик на сградата е от началото на XX век, когато е имала функция на Княжески дворец. Архитектурата на двореца е решена под влияние на виенския барок, по подобие на френските дворци от XVIII век.

За периода 1995 до 2008 година са реставрирани и възстановени, до оригиналния им вид, фасадата на сградата, източната част на покрива и централните кули, централното стълбище и няколко от залите на Етнографския музей с институт при БАН.

Настоящият етап от реставрацията обхваща централното и западното крило, където се помещава Националния музей за българското изобразително изкуство /НМБИИ/ и касае експозиционни зали, библиотека, административни помещения, технически, санитарни площи и депа за съхранение на произведения на художественото изкуство, нови площи в подпокривните пространства, както и реставрация на покрива. Проектът предлага оптимално функциониране на цялостния организъм на НМБИИ, при запазване  на автентичността и духа на дворцовата сграда. Съвременни материали са използвани само за новопоявили се пространства, за да се подчертае контраста между автентичното и съвременното.

Преимуществата, които осигури за сградата изпълнението на проекта са: внедряване на мерки за енергийна ефективност; мерки за осигуряване на достъпна среда със съвременни асансьори и санитарни възли; изграждане на съвременни инсталации – климатизация и водопровод, канализация, осветителна и електрическа, ОВиК, пожароизвестяване и пожарогасене, телекомуникация и система за охрана – контрол на достъпа; система за електронен гид. Увеличени са експозиционните площи и депата за съхранение на произведения на изкуството.

Дограмата е с високи топлоизолационни качества с запазен оригинален вид и обков. Реставрацията на покрива бе изпълненена като копие на оригинала с богати орнаменти и отводнителна система от цинк и плочи от шифър, като се добави съвременна изолационна система.

Осигурен е подходящ микроклимат за произведенията на художественото изкуство, чрез система за поддържане на постоянна температура и влажност в картинната галерия и депата за съхранение. Осветеността е решена със светлозащитни щори на прозорците, реставрирани и специализирани осветителни тела с дистанционен контрол на светлосила и насочване на светене. Изградена е система за безопасност и защита на НМБИИ в т.ч. оповестяване, видеонаблюдение.

Дейностите по опазване, консервация, реставрация и адаптация включват: възстановяване на автентични детайли, украса и елементи; реконструкция или подмяна по образец на оригинала на съществуващи настилки, облицовки, метални орнаменти, покривни покрития; обработка на пукнатини по стени и тавани, възстановяване на декоративния орнамент в зоните на преминаване на новите инсталации. Голяма част от орнамента в тронната зала е бил позлатен, а на този етап от проекта е покрит с интериорна боя, с която е подготвен за възстановяване на позлатата при осигурено финансиране на следващ етап от реализация на проекта.

Оригинално е решен сложния архитектурен и конструктивен проблем за изграждане на асансьор с три спирки, едновременно с пълно запазване на автентичния интериор на вътрешното стълбище на НМБИИ.

Друго оригинално техническо решение е подовата конструкция на подпокривното пространство, проектирана по съвременна технология с дървено-стоманени греди, поемащи натоварването от нови хранилища и експозиционни зали. Конструктивно са укрепени допълнително и основите на сградата.

Като резултат НМБИИ придоби комфорт и съвременно технологично оборудване, съответстващи на водещите световни образци на подобни съвременни музейни институции, а сградата възвърна блясъка и автеничния си дворцов вид.