СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради култура > КИНОТЕАТЪР ПОМОРИЕ

СГРАДИ КУЛТУРА

КИНОТЕАТЪР ПОМОРИЕ

ИНВЕСТИТОР:

Община Поморие и Народно читалище Просвета 1988

КОНСТРУКТОР:

n/a

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Главболгарстрой АД

АРХИТЕКТ:

арх. Атанас Панов

АДРЕС:

Поморие
ИНФОРМАЦИЯ

След 25 г. чакане и редица перипетии читалище „Просвета 1888 г.”  има нов дом. Сградата се състои от три основни групи: многофункционална зрителна зала, библиотечна част и репетиционни зали с административна част.

 

       Многофункционалната зрителна зала има овална форма със 350бр. зрителски места .Стените са облицовани с акустичен материал. Страничните стени на залата са оформени с акустична облицовка. Задната част на залата е звукопоглъщаща. Таванът е разчленен от дъговидни плоскости, което кореспондира на редовете на залата и нейната задна стена. Над архитектурния таван има проходим технически таван, който осигурява преминаването на различните инсталации и ревизии. Над този технически таван е изпълнен технически таван от два пласта гипсокартон, който защитава металната конструкция на покрива.

       Сцената е с бетонов под, над него е положена настилка от дюшеме с дебелина 4сm върху бичмета, между които е положена минерална вата. дюшемето е  обработено от всички страни с противопожарна обмазка.

       За постигане на архитектурна акустика задната дъговидна стена и страничните стени са изпълнени с ефективна звукопоглъщаща акустична облицовка чрез многопластови стени от перфориран гипсокартон положен върху  полутвърда изолационна плоча от хидрофобна каменна вата.

       Подът на многофункционалната зала е от негорим мокет клас Б1.

       Останалите помещения са с ниско ниво на шум, постигнато чрез използване на ефективни звукопоглъщащи тавани. Стената над огледалата в репетиционната за балет е облицована с пана от перфориран гипсокартон и минерални плочи от вата.

       Помещенията в библиотеката са изпълнени както следва: под - линолеум; стени – гипсокартон и латекс и тавани – акустичен и обикновен окачен таван.

       Подът на голямата репетиционна зала е покрит с линулеум, таванът и част от стените – акустични – звукопоглъщащи.

       Изпълнена е рампа за инвалиди във входния вестибюл и тоалетна за инвалиди.

       Централното стълбище е изпълнено с настилка от мраморни плочи.

       Изпълнени са предпазни парапети и ръкохватки в зрителна зала, стълбища, репетиционна зала и при рампи за инвалиди.

         Изпълнено е обзавеждане, включващо театрални столове, офис обзавеждане.