ИНИЦИАТИВА

10 години "Сграда на годината"
10 години "Сграда на годината"

  ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 • AG Capital

  ЕКСКЛУЗИВЕН ПАРТНЬОР

 • Euromarket

  ЗЛАТЕН СПОНСОР

 • Etem

  МЕДИЕН ПАРТНЬОР

 • БНТ