ЖУРИ

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ

заместник -министър, МРРБ

АРХ. ПЕТЪР ДУХЛИНСКИ

заместник-началник на ДНСК

AРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

главен архитект, Столична община

AРХ. ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА

главен архитект, Община Бургас

AРХ. ВИКТОР БУЗЕВ

главен архитект, Община Варна

ПРОФ. Д-Р АРХ. ГЕОРГИЙ СТАНИШЕВ

ИНЖ.МИРОСЛАВ МАЗНЕВ

изпълнителен директор, КСБ

Д-Р ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ

председател на УС на КИИП

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ

ректор, УАСГ

ДОЦ. Д-Р АРХ. ОРЛИН ДАВЧЕВ

зам.-декан по учебната дейност, Архитектурен  факултет, УАСГ

ИНЖ. АТАНАС АНГЕЛОВ

председател на УС на БААИК

АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ

и. д. председател на УС на КАБ

АРХ. ИНЖ. КЛИМЕНТИН ЧЕРНЕВ

управител, АлуКьонигЩал ЕООД

АРХ. ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА - МАКГИЙ

председател на УС на BGBC

Д-Р ХРИСТО ИЛИЕВ

председател на Борда на директорите на AG Capital

ПРОФ. ГРЕДИ АССА

Национална Художествена Академия

АТАНАС ГАРОВ

управляващ партньор на Garitage Investment Management

ИЛИЯ КРЪСТЕВ

председател на УС на Българска Аутсорсинг асоциация 

ДИМИТЪР ИЛЧЕВ

главен мениджър, Евромаркет Груп

БОРЯНА РАДЕВА

главен мениджър, Евромаркет Груп

ТАНЯ КОСЕВА-БОШОВА

асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

ХРИСТИНА МАСЛАРОВА

търговски мениджър, ЕТЕМ България АД

ИГЛИКА ЙОРДАНОВА

изпълнителен директор, Colliers International

ИНЖ. ЯВОР ОТАШЛИЙСКИ

ръководител Knauf AMF за Югоизточни Балкани

ИНЖ. РАДОСЛАВ КОШКОВ

управител Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово

ИНЖ. ВАСИЛ ПОПОВ

търговски директор и прокурист, Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД

ВАНЯ БОЮКЛИЕВА

заместник-председател, COOP

ИВАН ВЕЛКОВ

председател, БГФМА

ИНЖ. ВЕНЕТА КРЪСТЕВА

управител, ГРАДЪТ Медиа Груп

  ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 • AG Capital

  ЕКСКЛУЗИВЕН ПАРТНЬОР

 • Euromarket

  ЗЛАТЕН СПОНСОР

 • Etem

  МЕДИЕН ПАРТНЬОР

 • БНТ