Жилищна сграда на ул.Цар Асен 5

гр. Пловдив

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

„Лекс 2011“ ЕООД

Архитект

Архитектурно студио „Марта Теодосиева" с проектанти: арх.Марта Теодосиева, арх.Любомир Драгомиров; скулптор: Никола Стоянов

Изпълнител

С.И.Т. ООД

Конструктор

„ЕЛИС 2000“ ООД с проектант инж.Елисавета Джоджева

Допълнителна информация

Описание на проекта

Сградата на улица „Цар Асен“ 5, Пловдив, е нова 3/5 етажна постройка, като в нея частично се вписва с фасадите си едноетажна къща от началото на ХХ век. Основните функции на сградата са жилищни, като на първите нива са разположени предимно търговски и офис обекти, а в останалата част се разполагат 13 жилища. Подземният етаж осигурява паркиране за 14 автомобила и места за велосипеди. Застроената площ е 430м2, а разгъната застроена площ със сутерена е 2 700м2. Жилищната сграда се намира в центъра на Пловдив, в непосредствена близост до Централния площад и Градската градина. Това е градоустройствена среда, в която се четат много исторически пластове. В нея се смесват различни застроявания по мащаб и време. Дву-три етажните сгради от първата половина на ХХ в., постепенно са били изместени от четири-пет етажни жилищни сгради при социализма. В този район се намират и характерни обществени сгради за Пловдив, като Библиотеката и сградата на Пловдивския университет. В последните тридесет години продължава доизграждането на кварталите със сключено жилищно пететажно застрояване. Парцелът, в който е ситуирана жилищната сграда, е ъглов и в него се намираше едноетажна жилищна сграда от първата половина на ХХвек със статут – деклариран паметник на културата. Действащият подробен устройствен план /2003г/, обаче игнорира изцяло тази съществуваща сграда и предвижда ново сключено пететажно застрояване за няколко парцела, включително и за ъгловия парцел с къщата. По искане на инвеститора и проектантите, и след съгласуване с НИНКН, беше изготвен проект, който да запази/възстанови фасадите на къщата откъм улицата и да ги включи в обема на новата сграда. Те са носители на духа на старата сграда и се характеризират с богати дълбоки релефи и корнизи. С проекта те се вграждат в новата сграда и се укрепват по конструктивен проект. Основните предизвикателства и цели, които стояха при проектирането и строителството на сградата бяха следните:
- Запазване духа, мащаба и очарованието на улица „Цар Асен“, отчитайки градоустройствения силует и височина, създадени от останалите стари 3-етажни къщи /повечето реставрирани, някои надстроени/. Същевременно вписване на целия обем на жилищната сграда в новата смесена градоустройствена среда от 3 и 5 етажни сгради.
- Вписване на старата къща в целия обем на новопроектираната сграда и запазване на нейния характер.
- Намиране на подходящите конструктивни решения за укрепване, запазване и вписване на фасадите в целия обем.
- Изграждане на съвременна като функция и характер сграда, търсейки приемственост на различните стилови образи, а не имитация.
- Специално внимание към детайла на новото строителство и същевременно дълбоко уважение към детайла на фасадите на старата къща. - Реконструиране на старата сграда чрез използване на старите оригинални технологии, от времето на нейното построяване, като всичко е реставрирано и скулптурирано на ръка. Обемното решение на сградата структурира обемите в две основни части по височина. От една страна запазените фасади се надграждат, като се „проектират“ върху лек обем, с височина равна на височината на стрехите на старите къщи в квартала. По този начин се моделира една категорична височина с кота корниз 10м по целия фронт. Тази височина се подкрепя и от другата страна на улицата с височината на съществуващата стара и по-късно надстроена и пристроена сграда. От друга страна, над този корниз, следващите две нива се отдръпват навътре, на втори план, като се търси разчленяването им на обеми, близки по мащаб със старата къща, с обобщена структура и с изчистено третиране. Терасовидното ниво - „penthouse“ се прибира дълбоко навътре и почти не участва в обема на сградата, погледнат от улицата. Използваните материали също следват логиката на структурата на сградата. Старите стени и орнаменти са с гладка едноцветна мазилка в светло бежав цвят. Пристроените части на първите два етажа се облицоват със светли клинкерни тухли, близки по цвят до мазилката на старата къща. Отдръпнатият навътре обем на четвърти и пети етаж е облицован с по-тъмен цвят клинкер. Терасовидното ниво е с обшивка от ламаринени листове. Отделните елементи по хоризонтала и вертикала се свързват помежду си чрез стъклени зони с тъмни алуминиеви шпроси. Входното фоайе е остъклено през две нива и прави връзката между новата и старата фасада. В него се експонира и част от реконстуираната южна фасада на старата къща.. Сградата е изградена със стоманобетонова конструкция със специално укрепване на сутерена и партера в зоната на фасадите на старата къща. От гледна точка на енергоемкост и технологичност, сградата отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Новите фасади надвишават с топлоизолацията си и с клинкерната облицовка нормите, а старата сграда е изцяло изолирана отвътре, като навсякъде са предвидени дограми и стъклопакети с много високо качество. Предстои поставянето на възобновяеми енергоизточници -фотоволтаици. В зоната за паркиране са предвидени зарядни устройства за електромобили. Надяваме се, че с проекта и и строителството на сградата сме се доближили до постигане на целите и сме се справили с предизвикателствата, описани по-горе.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Витоша 119

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Бутик Резиденс - Южен Парк