Витоша 119

гр.София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Билд Системс-София ООД

Архитект

Т.Т.Х.Р. Аедес Студио ООД

Изпълнител

Фючърбилд груп ЕООД / Хамър-М ЕООД

Конструктор

Бета Консулт

Допълнителна информация

Описание на проекта

Витоша 119
Инвестиционни характеристики на сградата
Улица „Витошка“ е специфична градска тъкан, маркираща самото сърце на града, превърнала се в символ на неговата градскост, обърната към планината и отвеждаща в Южния парк. Контрастът между града и природата е заложен в нея, в централното ѝ положение и името на планината, което носи. Именно този дуализъм на градоустройствено ниво е отправна точка за проекта. В силуета по улицата ясно личи, че №119 се намира точно по средата между двете напречни улици. Така строго геометрично, сградата попада в оста на симетрия на този квартал, което предпоставя и дисиметричното разделяне на фасадата по вертикала. Двойствеността на средата е закодирана и в използвания за цялата фасада геометричен мотив. В него се крие вечният конфликт между природните форми и онези, създадени от човека - стилизираните образи на призма и на листо. От наслагването им в определен геометричен ред се получава познатият характерен орнамент. Използването на различни материали, залагането на експресивната образност на източния орнамент, силното детайлиране на фасадата, концентрират в себе си наситеността на живота в градския център, с всичките му разнородни и често противоречащи си пластове. Тази наситеност не само успява да обедини в себе си различни конфликти, каквито са например градската и природната среда, но и да противостои на едрите обеми и универсалната липса на детайл на околните модернистични блокове. Архитектура, дизайн, функционалност Друга тема на проекта са различията в мащаба между изчезващите къщи и модернистичните блокове наоколо. В тон с нея, избраният мотив се разгръща по фасадата в три мащаба, следващи геометрична прогресия (х, 2х, 4х). На всеки мащаб отговаря определен материал, който най-добре представя орнамента в съответния размер. Първата стъпка от прогресията (х) е с най-голяма степен на детайлиране и най-буквален пренос на мотива в архитектурен образ. Неин израз са металните парапети в южната половина на сградата. В тях орнаментът е разслоен в две равнини, с което се добавя липсващото трето измерение на ефирния метален парапет. Тъй като се възприема най-добре от вътрешността на сградата, прочитът на орнамента в металния парапет може да се разглежда и като неговия интериорен мащаб. В същата половина на фасадата металният орнамент в мащаб 1х се допълва от бетонова решетка, която покрива цялата фасадна равнина във втория мащаб 2х. Напълно в духа на бетона, елементите са много по-масивни, с по-малко детайл и по-обобщени. Макар и не толкова фини, поради по-големия им размер бетоновите елементи се четат много по-ясно от улицата, с които формират втората стъпка в прогресията, а именно сградния мащаб. Освен геометричното разполовяване и прогресията на мащабите, въплътени в трите материала (метал, бетон и тухла), фасадата носи и отпечатъка на жилищната функция, скрита зад нея. Отделена от архитектурния образ, функцията не се влияе нито от категоричното му разполовяване, нито от различните му мащаби. Системата от отвори по фасадата следва собствената си логика и преминава без разлика от двете страни на оста. Променят се единствено материалите, чрез които тези отвори контактуват с фасадната равнина - в зоната на тухлата прозорците са обрамчени с ламарина, а в зоната на бетона с камък. Макар и скрита отвън, известна игра с мащаба все пак съществува и във вътрешността на сградата. В долните нива тя се състои от по два по-малки апартамента, а в следващите остава по един голям. Последните два етажа са обединени в мезонет с покривна тераса, приемаща функциите на двор. Мезонетът с двора на покрива, в който функцията на къщата е преобърната отдолу нагоре, връща темата за къщите, формирали стария силует на улицата, макар и в различен и осъвременен прочит. Строителство, ЕЕ и технологични показатели Променливата геометрия на фасадата налага нерегулярност на и замяна на бетоновите колони с двойно Т профили. Изпълнението на орнаментираната зидария от северната половина, както и ажурните парапети бяха предизвикателство за целия екип. Безспорно най-сложните като изработка елементи са фасадните решетки в южната половина на фасадата, които продължават и по покрива. За да се стигне до крайното изпълнение от алуминиеви профили бяха изследвани няколко варианта с изработване на макети и съответните прототипи. Последователно бяха изработени отливки, кофражи и прототипи от бетон и фибростъкло, и сглобяването от алуминиеви профили се оказа оптимално като цена, качество, тежест и технологичност на изпълнението. В съответствие с високото качество на проекта и на изпълнението на сградата, тя има и изключително добри енерго ефективни характеристики. Нейното адекватно присъствие в градската тъкан предполага и една устойчивост във времето, което е най-добрият показател за истински устойчивата архитектура.

Видео
play

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Бутикова многофамилна жилищна сграда Авелано

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Жилищна сграда на ул.Цар Асен 5