Със съдействието на алу

Високотехнологичната сграда на Melexis, включваща офис и производствена база

гр. София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Мелексис България ЕООД

Архитект

АйПиЕс България

Изпълнител

Кордеел България ЕАД

Конструктор

АйПиЕс България и Кордеел България ЕАД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционни характеристики на сградата: Melexis проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката. Предвид нарастващите нужди от чипове в световен мащаб, както и плановете за разрастване на компанията, през 2022 г. Melexis завърши своята нова административно-производствена сграда в София. Тя допълва настоящия комплекс и увеличава производствените площи, складовата база, изследователската и развойна дейност. Новата сграда е разделена на две части - офисна и производствена. Тя ще допринесе за бъдещия растеж на Melexis както за разработването на нови продукти, така и за повишаване на капацитета за тестване на чипове в производството. Новопостроената сграда е с капацитет 250 работни места в офисната част, а с новите площи в производството могат да бъдат разположени над 450 машини. Увеличеният капацитет доведе до откриване на нови 160 работни места. Сградата се отличава със своята комплексност и разнообразие по отношение на функция и проектни решения. Застъпени са силно административни и представителни функции с обособен акцент върху интериорния и екстериорния дизайн. На трите етажни нива с обща разгърната площ от 16 000 кв.м. са развити модерен административен комплекс, осигуряващ най-съвременни условия за труд, както и производствени и складови помещения, снабдени със съвременни инсталации, осигуряващи високотехнологичен тест на чиповете в хигиенична и пожаробезопасна среда. На първия етаж на площ от 6 630 кв.м се намират производствени, складови и технически помещения обслужващи производствената дейност. На втори и трети етаж на площ от 9 330 кв.м. са разположени модерни офисни пространства, осигуряващи разнообразни възможности за работа и почивка. На втория етаж се намира още кантина, плаза – широко пространство за срещи и почивка, както и зала за рекреация. Три озеленени вътрешни японски двора са отделени от помещенията с остъклени фасади с височина над 10 м., които осигуряват допълнителна естествена светлина. Архитектура, дизайн, функционалност: Широкият спектър от функционалности и високите изисквания, наложиха комбиниране на голямо разнообразие от иновативни и по-нестандартни конструктивни и архитектурни решения, строителни технологии и инсталации, характерни за различни типове сгради – индустриални, офисни и обществени. Основен принцип в проекта, е избягването на каквато и да била сегрегация на потоците служители в сградата, чрез централизиране на подхода и социалните функции в сградата. Зоните за отдих с площ от над 700 кв.м., са функционално интегрирани в ежедневието на работещите в офиси и производство. Те са центърът на социалния живот в сградата. Освен обичайните места за хранене и отдих, има многобройни опции за провеждане на неформални срещи и алтернативни места за работа. Melexis инвестира в модерна и гъвкава работна среда с вътрешни японски дворове, които разделят обширните отворени офис пространства на двете нива, въвеждайки естествена светлина и близост до природата. Офисът на трети етаж заема само част от площта на етажа. Останалите площи са разпределени между технически покрив, ограден от високи фасади. Така се осигурява цялост на обемната композиция на сградата, където върху допълнителна стоманена платформа с площ от 900 кв.м се разполага технологично ОВК оборудване, и озеленена покривна тераса за отдих с площ от над 1800 кв.м. Сградата е проект с много иновации и технически постижения. Системата за газово гасене се нарежда сред най-големите в света, чието изпълнение е съпътствано от предизвикателства по отношение на херметичността на толкова големи пространства. Фасадното ограждане на сградата е изпълнено с полиуретанови сандвич панели. Архитектурната визия се допълва с фасадна декорация от прахово боядисана алуминиева мрежа и фасадно остъкляване с нестандартни детайли. Панорамна външна стълба с оригинален дизайн, изисква високо ниво на прецизност при монтажа на конструкцията и декорацията. Парковата зона, както и богатото озеленяване на територията, създават естествена природна рамка. Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели: Изпълнението на проекта бе застъпено с периода на пандемията от COVID-19, което доведе до усилия за минимизиране на забавяне в строителството и доставките, и минимални прекъсвания на строителните работи както за Melexis, така и за екипа от проектанти и изпълнители. Конструкцията на сградата е комбинирана, като съчетава в единна структура всички основни типове строителни конструкции – монолитен стоманобетон, фиброармирана подова плоча, сглобяемо-монолитна система тип „Спирол“ с предварително напрегнати и ненапрегнати елементи, класическа стоманена конструкция, както и комбинирани стомано-стоманобетонни елементи. Ахроматичното решение, с плътните фасадни части в бяло и остъклените в черно, придава лекота на иначе значителните обеми на сградата. В допълнение, околното парково пространство цели да помогне в интеграцията на новата сграда в заобикалящата я градска среда. Част от стратегията на Melexis за намаляване на отпечатъка на компанията са технологиите, осигуряващи устойчивост в използването на природните ресурси. Приложени са последните технологични тенденции в офисите по света като автоматизирана система за управление, умно следене на температурата, сила на осветлението и повторна консумация на енергия и топлина., които подават информация за изразходените емисии. Ресурс, който се преизползва, е дъждовната вода, захранваща тоалетните. Чрез “иновативни студени тавани” и подови конвектори без вентилатори, които охлаждат и отопляват на принципа на конвекцията, се осигурява изключителен комфорт на хората, които са в сградата. Така се избягва неудобството от стандартните климатични системи. Сградата разполага с помещение за спортуване, оборудвано със съблекални, шкафчета и душове, за максимален комфорт на служителите. Цялата сграда се управлява централно с единствена по рода си за България Building Management System (BMS) - разработена според нуждите на Melexis с предварително зададени настройки за ефективност и сценарии за определени ситуации. BMS следи денонощно системите за климатизация, осветление, външни щори, пожароизвестяване и пожарогасене, асансьори, компресорно помещение, отопление, влажност и видеонаблюдение. BMS поддържа зададените нива на осветление и отопление, чрез което се пести енергия и не се изразходват излишни ресурси. Компанията цели да предостави среда, която да стимулира служителите към използването на по-устойчиви начини за придвижване. Предвиден е паркинг за 168 автомобила, като има 5 обособени зарядни станции за електромобили. В зона с контролиран достъп могат да бъдат настанени 40 велосипеда и 16 мотоциклета, като има предвидени 6 места за зареждане на електрически велосипеди и мотоциклети. Смятаме, че сградата трябва да бъде отличена заради следните причини: - При изграждането на сградата е инвестирано в технологии, които осигуряват по-устойчиво ползване на природните ресурси с поглед към едно по-зелено бъдеще. Приложени са иновации, целящи да стимулират добри практики, които да имат по-малък отпечатък върху околната среда. Сред тях са единствена по рода си за България Building Management System за управление на климатизация, осветление, отопление; “студени тавани”, работещи на принципа на конвекцията; преизползване на събрана дъждовна вода за захранване на тоалетните; външните стени на сградата са изградени от термопанел, осигуряващи по-нисък разход на енергия; за отопление на сградата и подгряване на водата за битови нужди се използва отделената топлина от компресорното помещение, с което се намалява консумацията на газ и електричество. - Интериорният дизайн на офисната част е базиран на модела activity based working, целящ да стимулира колаборацията, креативността и ефективността между служителите, превръщайки сградата на Melexis в София в иновативен хъб. Тя следва философията за отворен и достъпен начин на общуване между служителите в компанията. В сградата има обособени пространства за самостоятелна работа, екипна работа, brainstorming сесии, неформални срещи, изнесени работни места извън офиса. - Неотменна част от визията за осигуряване на една комфортна и по-зелена среда за служителите са зелените площи. В сградата има 5 японски двора (patio) - всеки с площ от 70 m² и 2 озеленени тераси, където служителите да си почиват или да работят на открито. Терасите са на втори и трети етаж, съответно по 140 m² и 2 000 m². Интериорното озеленяване има акцент във всяка част от офисното пространство, като носи усещане за уют и спокойствие. Общият брой на растенията е 1700, като има 12 различни растителни вида, които са избрани, за да пречистват въздуха в затворени пространства. Цялата тревна площ на територията на Melexis е 11 000 m².

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Сграда за производство на телевизионна и радио продукция и офиси на Нова Броудкастинг Груп

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Business Garden Office X