Логистична база със спомагателни помещения на ДиЕйчЕл Фрейт България ЕООД

гр.София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

"Грейт Джърман Сторс АЗ" С.а.р.л.

Архитект

"Енергопроект" АД

Изпълнител

"Бараж Груп" ООД

Конструктор

Проектантско Бюро Чавдар Панев

Допълнителна информация

Описание на проекта

Логистичният център е проектиран и изграден в съответствие с най-високите технологични изисквания и корпоративни стандарти, одобрени за всички обекти на групата Deutsche Post DHL Group.
Обектът е изпълнен по проект build-to-suit с оглед развитието на дейността на „ДиЕйчЕл Фрейт България" ЕООД и съответната инвестиционна програма на дружеството. Новите сгради обезпечават нужните логистични, административни и паркинг площи на компанията. Те са обособени в два основни взаимосвързани обема – складово хале и крос док с административна част , разположени на терен с площ от 12 300 м2.

Складовото хале на логистичната база е едноетажна сграда с височина 14.40 м. Формата на сградата е начупен правоъгълник с размери в основните направления 25.50 x 129.50 м. Светлата височина на халето е 11.70 м. Площта му е около 2900 м2. Конструкцията е сглобяема стоманобетонна – фундаменти, колони, основни греди със стоманени укрепващи връзки. Покривът е изграден от стоманобетонови носещи греди и послоен монтаж на трапецовидна ламарина, твърда минерална вата 18 см. и ПВХ мембрана. За да се осигури естествената осветеност, вентилация и нормативните изисквания за димоотвеждане, в покрива са заложени 15 бр. самостоятелни люкове (1,5 – 1,5 м.). По ос 7 и ос 14 са изградени димни завеси, която разделят халето на три димни басейна.


В посочения обем се извършва високо-стелажно складиране на транспортни палети. Обработката на палетите се извършва с електрокари. Доставянето и експедицията на транспортираните стоки се извършва чрез товаро-разтоварна рампа за страничен достъп (оси J и 5-11) от север и зоната на Крос док (оси A-F и 2-6) от юг.
Фасадите на халето са облицовани с панели от минерална вата NCS S 0580-Y10R с дебелина 15 см.
Настилката в складовото хале е шлайфан бетон.

На юг от складовото хале е проектирана двуетажна административна сграда с височина 10.50 м. Формата на сградата е правоъгълник с размери в основните направления 33.10 x 31.20 м. (оси A-F и 2-6). Конструкцията е сглобяема стоманобетонна – фундаменти, колони, подови 2Т панели и основни греди със стоманени укрепващи връзки . Покривът е изграден от стоманобетонови носещи греди и послоен монтаж на трапецовидна ламарина, твърда минерална вата 18 см. и ПВХ мембрана.
На ниво партер на е разположен т. нар. Крос док с площ около 700м2. В него се извършва обработка на пратките чрез съответните товаро-разтоварни дейности. От източната страна на Крос дока е организиран така нареченият “inbound” или приемна зона за стоките (A-F и 6). Проектирани са 6 бр. секционни врати с уплътнителни ръкави и стандартни ниво-изравнителни рампи. От западната страна на Крос дока е организиран така нареченият “outbound” или зона за експедиция на стоките (A-F и 2). Проектирани са 4 бр. секционни врати с уплътнителни ръкави и стандартни ниво-изравнителни рампи, 1 бр. секционна врата с уплътнителни ръкави и ниво-изравнителна рампа тип „Jumbo” и 1 бр. секционна врата при подхода с рампа – т нар.“drive-in”.
Основният достъп към административната сграда е от югоизток – посредством входен вестибюл G01. Връзката м/у отделните нива се осъществява посредством стълбищна клетка 101 и асансьор (оси B-C и 4-6). Площта на административната част е около 1300 м2. Осигурена е общодостъпност на средата от ниво +0,00м към +5,60м, съгласно изискванията на Наредба №4/2009г. На 2 етаж на кота +5.60 са разположени административни помещения и заседателни зали, свързани с оперативната дейност на комплекса. Офис пространствата са решени изключително ефективно, съобразени същевременно със система за контрол на достъпа и предлагат гъвкавост на офис единиците. Дизайнът на офис помещенията е предвиден така, че да се осигурява естествена светлина във всички работни зони. Непосредствено до офис помещенията, предвидени за по-голям брой служители, са обособени т.нар. „зони за отдих“, а в рамките на офис простраствата са ситуирани и „зони за дискусия“, предвидени за работни срещи на служителите.
За нуждите на евакуацията е предвидена допълнителна външна стоманена евакуационна стълба (оси B-C и 1-2). Светлата височина на административните помещения е 2.80 м.
Санитарните възли, вкл. и за хора в неравностойно положение са проектирани на всеки етаж.
Фасадите на административната сграда са облицовани с панели от минерална вата NCS S 1080-R с дебелина 15 см.
Настилките на административните помещения се изпълняват от мокет и материали осигуряващи шумоизолация, с оглед постигане на оптимално ефективна работна среда за всеки служител. Настилката в Крос дока е шлайфан бетон. В санитарните помещения са
заложени теракотни плочи. Стените в тези помещения са облицовани с фаянсови плочки до нивото на окачения таван.
За контрол на достъпа в обекта е изграден КПП с размери 2.5 – 4.25м., със застроена площ 10.60 м2, разположен в югоизточния ъгъл на имота.
Основната дейност на логистичната база се изразява в получаване/изпращане на пратки от TIR в зоната на Крос дока, временно складиране на пратки в основното хале и последващо изпращане/получаване към крайните клиенти чрез TIR. Сградата е с режим на обитаване – 8 часа на денонощие, 5 дни в седмицата. Общият постоянен брой обитатели в сградата възлиза на 97 души персонал.
Достъпът на хора с увреждания е осигурен като на кота ±0,00, входът към фоайето e посредством съответната рампа и няма други препятствия. За хора с увреждания се осигуряват 4 места за паркиране.
В рамките на парцела са осигурени 44 бр. надземни паркоместа за леки автомобили и 8 бр. надземни паркоместа за лекотоварни автомобили . Предвидени са 11 бр. вело-паркоместа и 4 бр. паркоместа за мотори . Посочените паркоместа са покрити с лека метална конструкция за защита от атмосферните влияния.

В сградата са заложени едни от най-съвременните продукти и системи за осветление и отопление, климатизация и рекуперативна вентилация, съчетаващи високо качество с икономичност и енергийна ефективност. Предвиждат се зарядни станции за електрически леки и товарни превозни средства с оглед глобалната политика за намаляване на въглеродния отпечатък на DHL Group. Планирано е изграждането на локална фотоволтаична система за собствени нужди, покриваща дневното потребление на електрическа енергия.

Реализацията на логистичната база дава възможност на „ДиЕйчЕл Фрейт България" ЕООД да разшири дейността си и да се утвърди като уважаван партньор – един от лидерите в логистиката и обработката на клиентски пратки не само в страната, но и в региона.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Логистично-складова база Fresh&Frozen

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Производствена база Никос