Предприятие за тестени и сладкарски изделия

гр. Шумен

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

"ФИКОСОТА ФУУД” ЕАД

Архитект

"КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД / Архитектурно студио ZOOM

Изпълнител

"КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Конструктор

ВМСС ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

ОБЕКТ: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
в УПИ I - " ПСД и Производство на тестени изделия", в кв. 340д, ПИ с идент. 83510.670.500, ул. Тракийска 10, гр. Шумен
ИНВЕСТИТОР: "ФИКОСОТА ФУУД” ЕАД
ПРОЕКТАНТ: арх. Теодор Теодоров, “КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и ”Архитектурно студио ZOOM”
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “КОРДЕЕЛ БЪЛАГРИЯ“ ЕАД
КОНСТРУКТОР: инж. Ивайло Йоцов
АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Сградата се намира в гр. Шумен, кв.340д, ул. Тракийска 10 и е с разгъната застроена площ 8216 кв. м. за новата сграда и 20930 кв.м. общо за сградите в парцела. Сградата допълва производствения капацитет и завършва архитектурния ансамбъл на сградите в имота.
Проектът напълно хармонизира съществуващата промишлена среда като осигурява функционалност и оптимални условия на производствения процес. Архитектурния облик на сградата е решен в съвременен индустриален дизайн, чийто обемни решения и подбор на материали отлично се вплитат в общия силует на сградите в имота, създавайки модерна визия съответстваща на високотехнологичните производствени процеси във фабриката.
Функционалната организация на сградата осигурява комфорт, здравословна и безопасна среда на работа. Сградата основно се състои от складова, производствена зона и административно-битов блок. Предвидени са помещения за офиси, зала за срещи, съблекални и санитарни помещения, като специално внимание е отделно на зоните за почивка на служителите.
За целите на производствения процес са обособени необходимите помещения и зони, както и технически помещения за инфраструктурните инсталации на сградата. Складовата част е разделена на зона за суровини и зона за готова продукция. Предвидени са общо пет товарни платформи с ниво изравнители обезпечаващи спедиция и доставки.
Екстериорът и интериорът на сградата създават съвременни условия на труд и почивка.
Използвани са дълготрайни и ефективни материали характерни за индустриалния дизайн. Фасадата е решена с бетонови и метални повърхности и енергийно ефективно остъкляване. Материалите са използвани премерено с ясно оформяне и акцентиране на функционалните обеми. Предвидени са и изградени съвременни решения за топлоизолационни и хидроизолационни системи.
Прилежащите площи от имота са облагородени като са изградени товарно-разтоварна площадка, асфалтов път, както и пешеходни тротоари. За връзка със съществуващите производствени мощности е изградена „топла връзка“ към съседната сграда.

СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Проектът за сградата е изготвен чрез услугата DESIGN&BUILD , предлагана от “КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в сътрудничество с „Архитектурно студио ZOOM“ . Сградата е решена със стоманена конструкция в съчетание с монолитна стоманобетонова конструкция за административният блок.
В сградата са проектирани и изградени високотехнологични решения от глобални лидери в доставката на специфично технологично оборудване. Поточните линии са напълно автоматизирани и високоефективни, което прави екип от 10 души напълно достатъчен за управлението на производствения процес. Опаковането на готовата продукция също е автоматизиран използвайки високотехнологичен робот и спомагателно оборудване.
При проектирането и изграждането на сградата е отделено внимание и за ефективността на климатичните системи, системите за пречистен пресен въздух, енергийно ефективно и висококачествено осветление. Екологосъобразни мерки в проекта са осигуряването на разделно събиране на отпадъци, енергоспестяващи и високоефективни технически инсталации и системи, осигуряване на паркоместа за електроавтомобили.
Основните качества на сградата са интелигентно вплетен съвременен индустриален дизайн, функционална организация осигуряваща високотехнологичен и ефективен производствен процес, модерен екстериор и интериор отговарящ на имиджа на международна компания, която цени своите служители и се стреми постоянно да усъвършенства производствените процеси за да отговори на изискванията на безценните си клиенти.

Сградата накратко може да бъде описана като съвременна, функционална, впечатляваща.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Разширение на Производство за продукти за високо напрежение на Хитачи Енерджи България ЕООД

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия