Разширение на Производство за продукти за високо напрежение на Хитачи Енерджи България ЕООД

гр.Севлиево

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Хитачи Енерджи България ЕООД

Архитект

арх.Христо Аврамов

Изпълнител

Щрабаг ЕАД

Конструктор

инж. Румен Илиев

Допълнителна информация

Описание на проекта

Разширение на производството на Хитачи Енерджи България в град Севлиево чрез изграждане на нова производствена сграда за продукти за високо напрежение

Информация за сградата
Хитачи Енерджи България ЕООД (преди АББ България-клон Севлиево) е глобален технологичен лидер в областта на енергетиката и енергийните технологии, който създава устойчиво енергийно бъдеще за всички.

В световен мащаб компанията присъства в над 90 държави, а в България е представена чрез Завод за оборудване за високо напрежение в град Севлиево, Организация за инженеринг и изпълнение на проекти, маркетинг и продажби, Отдел по управление, мониторинг и сервиз на фотоволтаични електроцентрали и Звено за иновации и развойна дейност в град София.
В момента в компанията работят над 850 души, като непрекъснато се развива и разширява своя екип.

За да отговори на нарастващото търсене на продукти за високо напрежение в световен мащаб, Hitachi Energy разшири и модернизира фабриката си за високо напрежение в Севлиево.
Заводът е построен през 1962 г. и с течение на времето преминава през различни трансформации по пътя си към модернизиране и разширяване на производствения си капацитет. Днес той заема площ от 74 000 кв. м. и произвежда високоволтови компоненти за елегазови изолирани разпределителни устройства (GIS) генераторни прекъсвачи (GCB), шкафове за управление (LCC) и уредби с кондензаторни батерии (MECB). Заводът разполага с най-модерно оборудване и автоматизация на процесите, за да се постигне високо качество, да се намали времето на производство и да се подобрят навременните доставки.
Новата производствена сграда е с РЗП от 5409,00 м², заобиколена от озеленена зона с площ 2177 м² и няколко обособени зони за отдих и почивка за служители на компанията. В нея се произвеждат шкафове за управление (LCC)
Архитектура, дизайн, функционалност
Високите изисквания за качество, стандарт и микроклимат са ключовите моменти, заложени като решения от проектантския екип.
Дизайнът на сградата е минималистичен, индустриален и съобразен с най-новите тенденции в сектора. Сградата обект на този проект е разположена в северната част на терена и представлява производствено хале свързано с битово-административна част. Сградата граничи с проектиран на предходен етап обект – Логистично хале.
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЧАСТ са обособени различни зони за производство следвайки въведените производствени процеси по международен стандарт.
Новата Производствена сграда е обособена на едно ниво, общ обем, размери - 67.14м / 54.02м, конструкция - стоманена /рамки/, височина - 8.6м. Външните стени са изградени от термопанели. На покрива се предвиждат прозорци за горно осветление – оберлихт за по-голямо количество естествена светлина в производствената част, заедно с прозорците на фасадата.
В югозападната част на цеха е обособен склад, Използвана е REI 120 система на KNAUF. Производственото хале е отделено от битово- административната част с пожароустойчива стена REI 120.
Контролът в производствената част включва управление за влажност, запрашеност– чрез различни видове филтри, пожарна безопасност, ослънчаване, -ОВК, електро инсталации, ВИК, скорост на подаване на въздуха.
За зоната на склада се предвиждат 10бр. димоотвеждащи люкове VELUX CSP 120120

БИТОВО-АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ е обособена на две нива, размери - 53.90м / 18.14м, конструкция - стоманобетон /ст. бет. плочи, греди и колони/. Проектиран е плосък покрив, като височината е съобразена с тази на производствената част (8.6м). Външните стени ще се изградят от тухли с ширина 25 см.
На първото ниво са предвидени съблекални за 392 човека, локална зона за почивка - кафене на самообслужване с капацитет 60 места, санитарни помещения, технически помещения за оборудване към ОВК, ЕЛ и ВиК инсталации. На нивото са обособени два входа/изхода за работници, ориентирани на североизток. На същото ниво се осъществят вътрешни връзки за достъп до производството и проектиран на предходен етап обект – Логистично хале.
На второто ниво са разположени офиси тип „open space”, две конферентни зали с различен капацитет, локална зона за почивка - кафене на самообслужване с капацитет 30 места, санитарни помещения и складове. Акцент в административната част са обособените витрини, които създават визуални коридори към производството и служителите и посетителите имат видимост към цялото производство.
В административната част микроклиматът се контролира от охладителна и отоплителна климатизация
Връзката между битово-административната част и производството се осъществява през димоуплътнени врати

ФАСАДА И ВЪНШЕН ОБЛИК НА СГРАДАТА - Фасадата на производствената част ще се изгради с термопанели /цвят вън - RAL9006, цвят вътре - RAL9002/. На северна и западна фасада се разполагат прозорци с размери 500/160см, секционни врати с размери 400/400см и евакуационни изходи.
Битово-административната част е решена с XPS/EPS система с бяла минерална мазила.
Прозоречни отвори на северна и източна фасада ще подсигуряват оптимално естествено осветление в помещенията.
В непосредствена близост да сградата, от северната на сграда се обособява озеленена зона с площ 2177 м², подробно разработена в част паркоустройство и благоустройство. Обособени са пейки, за да може да се използва от служителите за почивка и за да създава приятна работна атмосфера.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Производствена база Никос

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Предприятие за тестени и сладкарски изделия