Високотехнологичната сграда на Melexis, включваща офис и производствена база

гр.София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Мелексис България ЕООД

Архитект

АйПиЕс България

Изпълнител

Кордеел България ЕАД

Конструктор

АйПиЕс България и Кордеел България ЕАД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционни характеристики на сградата: Melexis проектира, разработва и доставя иновативни решения в сферата на микроелектрониката. Предвид увеличаващите се нужди от чипове в световен мащаб, както и плановете за разрастване на компанията, през 2022 г. Melexis завърши своята нова производствено-административна сграда в София. Тя допълва настоящия комплекс и увеличава производствените площи, складовата база, изследователската и развойна дейност. Новата сграда е разделена на две части - офисна и производствена. Тя ще допринесе за бъдещия растеж на Melexis както за разработването на нови продукти, така и за повишаване на капацитета за тестване на чипове в производството. Новопостроената сграда е с капацитет 250 работни места в офисната част, а в производството с новата част могат да бъдат разположени над 450 машини. Увеличеният капацитет доведе до откриване на нови 160 работни места. С новата си производствено-административна сграда Melexis прилага високи стандарти за качеството на работната среда. Основна цел на проекта е разширяване на производствения капацитет на компанията, избягвайки сегрегацията на потоците служители чрез централизиране на подхода и социалните функции в сградата. Сградата е с разгъната площ от 16 000 кв.м., разделена на три нива. На първия етаж на площ от 6 630 кв.м. са разположени производствени, складови и технически помещения, обслужващи производствената дейност. На втори и трети етаж на площ от 9 330 кв.м. са разположени модерни офисни пространства, осигуряващи разнообразни възможности за работа и почивка. На втори етаж са и динамичните зони в сградата като рецепция и зали за срещи. Там е и зоната за отдих и хранене, както и съблекалните на екипа, работещ в производството, и второто ниво на склада. Новото производство в момента е най-голямото за тест на микрочипове на компанията. Архитектура, дизайн, функционалност: Сградата се намира в столичния квартал Горубляне, вписвайки се органично в градската среда. Това е проект с много иновации и технически постижения. Системата за газово гасене се нарежда сред най-големите в света, чието изпълнение беше съпътствано от предизвикателства по отношение на херметичността при толкова големи пространства. Освен стандартните за всяка сграда електрически, ВиК и вентилационни инсталации, сградата разполага със специфични системи, осигуряващи природен газ, сгъстен въздух, течен азот и пропилен-гликол за нуждите на производствения процес. Осигурено е най-високо ниво на пожароустойчивост, чрез автоматични противопожарни врати, завеси и система за газово гасене. Нейното правилно функциониране се гарантира от внедрената в стените и таваните система, гарантираща тяхната въздухонепроницаемост. Спецификата на производствения процес на електронни компоненти налага високи изисквания към архитектурно-довършителните работи в производствените помещения. Подовата настилка представлява интегрирана токоразрядна система (ESD) за защита от статично електричество, a специалният инсталационен окачен таван (Tate Grid) позволява бързо, лесно и най-вече чисто инсталиране на всички необходими за производството системи. Интегрираните вертикални стелажи в склада, използвани за складиране на чипове и опаковъчни материали с височина от 10 метра всеки, помагат с оптимизацията на пространството във височина. Офисните помещения на третия етаж заемат само част от площта на етажното ниво. Останалите площи са разпределени между технически покрив, ограден от високи фасади, за да се осигури цялост на обемната композиция на сградата, където върху допълнителна стоманена платформа с площ от 900 кв.м се разполага технологично ОВК оборудване, и озеленена покривна тераса. Проектът реализира нова вътрешна пътна мрежа, паркинг зона, обособяване на 6 дка достъпна паркова площ, нов пропускателен пункт с покрит вело-паркинг и др. Парковата зона, както и богатото озеленяване на територията, създават естествена природна рамка. Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели: Широкият спектър от функционалности и високите изисквания наложиха комбиниране на разнообразие от иновативни и по-нестандартни конструктивни и архитектурни решения, строителни технологии и инсталации, характерни за различни типове сгради – индустриални, офисни и обществени. Изпълнението на проекта по времето на почти двугодишната глобална пандемия постави както Melexis, така и проектантите и изпълнителите пред предизвикателства. Конструкцията на сградата е комбинирана, като съчетава всички основни типове конструкции – монолитен стоманобетон, фиброармирана подова плоча, сглобяемо-монолитна система тип „Спирол“ - класическа стоманена конструкция, както и комбинирани стомано-стоманобетонни елементи. Обемната композиция избягва обичайните за производствените сгради еднообемни решения, постигайки хармоничен баланс на двуетажни и триетажни обеми. Фасадното решение е с минимилистичен, съвременен характер и без излишна декоративност. Плътните части са решени с метални сандвич панели, върху които е монтирана обшивка от просечена декоративна ламарина, придаваща детайлност и усещане за дълбочина на завършената фасада. Тревната площ на територията е 11 000 m² , разделена на зони, до които може да се достига чрез специални алеи. Приложени са технологии, осигуряващи устойчивост в използването на природните ресурси. На първия етаж в сградата се намира компресорното помещение с компресори и изсушители, необходими за производствения процес. Отпадният продукт от тях се използва за отопление на сградата, както и за подгряване на водата за битови нужди. Чрез този процес се намалява използването на ресурси като газ и електричество. Сградата разполага със зала за спортни активности със съблекални, шкафчета и душове, за удобство на служителите. Цялата сграда се управлява централно с единствена по рода си за България Building Management System (BMS) - разработена според нуждите на Melexis с предварително зададени настройки за ефективност и сценарии за определени ситуации. BMS следи денонощно системите за климатизация, осветление, външни щори, пожароизвестяване и пожарогасене, асансьори, компресорно помещение, отопление, влажност и видеонаблюдение. BMS поддържа зададените нива на осветление и отопление, чрез което се пести енергия и не се изразходват излишни ресурси. На територията има паркинг за 168 автомобила с 5 обособени зарядни станции за електромобили. В зона с контролиран достъп могат да бъдат настанени 40 велосипеда и 16 мотоциклета, като има предвидени 6 места за зареждане на електрически велосипеди и мотоциклети. Смятаме, че сградата трябва да бъде отличена заради следните причини: - При изграждането на сградата е инвестирано в технологии, които осигуряват по-устойчиво ползване на природните ресурси с поглед към едно по-зелено бъдеще. Приложени са иновации, целящи да стимулират добри практики, които да имат по-малък отпечатък върху околната среда. Сред тях са единствена по рода си за България Building Monitor System за управление на климатизация, осветление, отопление, преизползване на събрана дъждовна вода за захранване на тоалетните; преизползване на събрана топлина; външните стени на сградата са изградени от термопанел, осигуряващи по-нисък разход на енергия и много други. - В сградата е вплетено голямо разнообразие от конструктивни и архитектурни решения, строителни технологии и инсталации, характерни за различни типове сгради – индустриални, офисни и обществени. Поради спецификата и високите изисквания, са разработени и приложени иновативни и по-нестандартни решения. Обемната композиция избягва обичайните за производствените сгради еднообемни решения, постигайки хармоничен баланс на двуетажни и триетажни обеми. - Основен принцип в проекта, е избягването на каквато и да била сегрегация на потоците служители в сградата, чрез централизиране на подхода и социалните функции в сградата. Зоните за отдих с площ от над 700 кв.м., са функционално интегрирани в ежедневието на работещите в офиси и производство. Те са центърът на социалния живот в сградата. Неотменна част от визията за осигуряване на една комфортна и по-зелена среда за служителите са зелените площи. В сградата има 5 японски двора (patio) - всеки с площ от 70 m² и 2 озеленени тераси. Тревната площ на територията е 11 000 m², разделена на зони, до които може да се достига чрез специални алеи.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Ремонтна и складова база THERMO KING