116 Детска Градина Мусала

гр.София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Столична община - район Витоша

Архитект

АДМ студио ООД

Изпълнител

Климатроник ЕООД

Конструктор

АДМ студио ООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Проектираната и изградена сграда в УПИ II – 163, кв. 197, м. Павлово – Бъкстон, район „Витоша“ е предвидена да бъде детско заведение „Мусала“ за четири детски и една яслена група приблизително за около 150 деца. Имотът, върху който е разположен обектът е общинска собственост. Площта на урегулирания поземлен имот (УПИ) е 2776 м2. Съгласно действащия регулационен план на гр.София, УПИ II-163 в кв.197 е с конкретно предназначение „за обединено детско заведение“. Територията, в която попада имотът е за обществено обслужване. В имота бяха разположени двуетажна, масивна постройка с предназначение за детско заведение и едноетажна, масивна, стопанска постройка, които бяха съборени. Новоизградената сграда е с предназначение за детско заведение за 4ри детски и една яслени групи със зала за спорт и музика, кухня и обслужващи помещения, облагородяване на дворното пространство и изграждане на спортни игрища и детски площадки. Детската градина е със застроена площ от 832.20кв.м и РЗП 2357.18 кв.м. Състои от два надземни етажа, в който да се помещават съблекални, тоалетни, занимални и спални за 4-ри детски групи и една яслена група и полуподземен етаж, в които се помещава зала за музика и спорт, кухня, перално помещение и административни и технически помещения. Сградата е с монолитна скелетна стоманобетонова конструкция. Пешеходният достъп до новопостроената сграда се извършва посредством нова алея от изток и нова автомобина рампа от изток успоредно на южната граница на имота. При проектирането и построяването на сградата и прилежащото пространство е обърнато особено внимание на оптималното застрояване според показателите на застроителния план и действащите нормативни изисквания, на функционалното решение за оформяне и изграждане на сградата и дворното пространство. Използвани са съвременни технологични решения, енергоефективни инсталации, системи и материали, за създаване на оптимални условия за отдих и занимания на децата и работа на педагогическия персонал, при ниски експлоатационни разходи и икономическа целесъобразност. Сградите и съоръженията са проектирани според изискванията за достъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания както следва: - външна открита входна рампа с наклон ≤5% от дворното пространство към двете входни площадки и стълбища на сградата; - вътрешен асансьор - едно място в санитарния възел за всяка от групите е оборудвано за дете в неравностойно положение; В градоустройствен аспект, архитектите са се съобразили с местоположението на сградата, която се намира в най-озеленената част на кв. Павлово. Така е ситуирана сградата, че не се налага премахването на многогодишните дървета в имота, които дървета много умело и практично се вписват в детските площадки. Голямо предизвикателство пред проектантите беше да се запази многогодишната висока растителстност и в същото време така да бъде ситуирана сградата, че да е максимално отдалечена от шума на булеварда и трафика. Всичко това допринесе до получаване на интересна, атрактивна форма на сградата, във формат на полумесец. Спокойно може да се твърди, че детска градина с такава форма няма на територията на Софийска област. Сградата е така проектирана и изградена, че позволява достъп и излаз към зелени площи, които са посяти с износоустойчива трева. Детските площадки са с ударопоглъщаща настилка и всяка площадка е оградена с обезопасителна ограда. Предвидено е за всяка от детските площадки достъп за деца със специални изисквания и инвалиди. Има специално изградени пясъчници от най-ново поколение за деца инвалиди, с възможност инвалидната количка да бъде непосредствено до тях. В проекта е предвидено и са изградени рампи за всяка от групите за деца с увреждания, които рампи са с инсталационна система против замръзване през зимата. В сградата е предвиден асансьор за деца с увреждания, позволяващ лесно и комфортно превозване на децата инвалиди по групите. Сградата е проектирана и изградена на 3 етажа, като всеки етаж е предвиден за по 2 групи. Към определената площ за група е предвидено приемно (съблекалня), с обзавеждане от шкафчета и пейки. Основното помещение се състои от две зони (зона за спане и зона за игра). Предвидено е към всяка група да има разливно помещение за сервиране на храна. Санитарните възли са функционални с възможност за ползване и от деца инвалиди, изградена е зона за душове с корита. Всяка от санитарните клетки може да се контролира от детския възпитател през прозорец с обезопасено стъкло (триплекс). Предвидено е и учителска стая за отдих на възпитателите със самостоятелен санитарен възел. Предвидените зони на групите се свързват посредством общи части: коридори и предверия с предвидени зони за изчакване на родителите. Стълбищната клетка е обезопасена посредством парапети, които са с двойни ръкохватки и за по-малки деца. Настилката по общите части е износоустойчи гранитогрес, с противоплъзгащи се повърхности. Фасадите на сградата са с топлоизолационен материал – EPS. PVC дограмата е с 5 камерна изолация и стъклопакет с Ка стъкло. За детското заведение е предвиден отделен вход за автомобили, зареждащи кухнята, където е ограничен достъпът на деца. Предвидено и изградено е автогараж за служебен автомобил на заведението. На първия етаж е изграден физкултурен салон, лекарски кабинет, кухня за готвене, кабинети и заседателни зали. Изградени са и помещения за пране и сушене на детски завивки (бельо). Покривната конструкция е тип плосък покрив с добра топло и хидро изолация. Референтните стойности на видовете ограждащи елементи отговарят на Наредба No7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. В сградата отоплението е локално, радиаторно, захранвано от котелно стопанство. Топлоизточник са 2 броя кондензационни газови котли с висок коефициент на полезно действие. Разпределителната тръбна мрежа е от усилен полипропилен с алуминиева вложка, топлоизолирана, монтирана по тавана на сутерена. От нея с вертикални щрангове се захранват разпределителните колектори по етажите. От колекторите с тръби от омрежен полиетилен, положени в гофриран шлаух в подовата замазка на етажа се захранват отоплителните тела. Местата на колекторите са показани в чертежите. Отоплителните тела са алмуминиеви радиатори, обезопасени за деца срещу инциденти. Има термостатични вентили за регулиране на енергопотреблението, както и автоматични балансиращи регулатори на налягане за хидравличен баланс. Данни за отоплителните тела и тръбите са дадени в чертежите. Обезвъздушаването става с автоматични обезвъздушители, монтирани на колекторните табла и отоплителните тела. Разширението на водата се поема от затворен разширителен съд, монтиран в котелното. За котела и придружаващите съоръжения е предвидено самостоятелно помещение – котелно. Отработените газове от котела се отвеждат над покрива на сградата чрез коминно тяло. За осигуряване на нормативното количество битово горещо водоснабдяване се използва бойлер 500 л., със загряване от котела и допълнителен електрически нагревател. От всички санитарни възли отработеният въздух се засмуква и изхвърля над покрива на сградата, с помощта на канални смукателни вентилатори. Вертикалните въздуховоди са зидани. На база отделена топлина и газове от монтираните уреди е изчислен дебита на въздуха изтеглян и подаван в обема на помещенията в топлата кухня и придружаващите я помещения, като подготовки, складове и др. В топлата зона над съоръженията, отделящи топлина и газове при работата си са предвидени локални чадъри с метални филтри за мазнина. Отработеният въздух посредством метални въздуховоди се отведжда до покрива на сградата. За складовете и умивалнята е разработена общообменна вентилация на база кратност. За компенсация на изтегляният въздух има механично подаване на пресен въздух. Пресния въздух се засмуква от фасадата и се обработва във вътрешно тяло на климатична система на директно изпарение. Загряването и охлаждането е в топлообменника на климатичната система, като има допълнителен отоплителен топлообменник на вода от котела. Чрез нагнетателния вентилатор, ламаринени въздуховоди и вентилационни решетки въздуха се подава в обема на помещенията от тавана. За настройка и наладка на вентилационната инсталация са предвидени регулиращи клапи с размер на въздуховодите. Въздуховодите са негорими – от поцинкована ламарина. При пресичане на пожаропгреградни стени са заложени пожарни клапи. На база нормативна кратност е разработена система за подаване на пресен и изтегляне на отработен въздух в салона. Има енергоспестяващ рекуперативен блок. Отработеният въздух се изтегля, отдава енергията си на постъпващия пресен въздух и се изхвърля над покрива на сградата. Пресен въздух се засмуква от фасадата на сградата, приема енергията на напускащия въздух посредством пластинчатия рекуператор и се подава в помещението от тавана. Предвиден е допълнителен воден топлообменник. Рекуперативния блок, както и въздуховодите са монтирани в окачен таван. Въздуховодите са негорими – от поцинкована ламарина. При пресичане на пожарогреградни стени са заложени пожарни клапи. За всички 5 детски групи са разработени инсталации за проветряване посредством рекуперативен блок. Отработеният въздух се изтегля, отдава енергията си на постъпващия пресен въздух и се изхвърля над покрива на сградата. Пресен въздух се засмуква от фасадата на сградата, приема енергията на напускащия въздух посредством пластинчатия рекуператор и се подава в помещенията от тавана. Рекуперативните блокове, както и въздуховодите са монтирани в окачен таван. Въздуховодите са негорими – от поцинкована ламарина. При пресичане на пожарогреградни стени са заложени пожарни клапи. За проследяване превишавенето нивото на концентрацията на газ в котелното, е инсталиран осов вентилатор на фасадата. Енергийната характеристика на сградата е ЕР = 118,3 kWh/m2 - общ годишен специфичен разход на първична енергия за отопление, гореща вода и осветление. Сградата отговаря на клас „В” от скалата на класовете, съгласно чл.6 и Приложение №10 към чл.6 от Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Интегрираният показател за годишен разход на енергия има екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2). Уникалната форма на сградата, позиционирана сред зелени площи, внедренето решение за екологично отопление, с висока ефектиеност, качественото строителство, както и леснo достъпнатa среда за деца с увреждания, неизменно прави ДГ Мусала една дойстойна кандидатура за сграда на годината.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Кампус 90 - хотел и студентско общежитие

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Катедрален храм Св. Успение Богородично