Център по Растителна Системна Биология и Биотехнологии

гр.Пловдив

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Център по Растителна Системна Биолигия и Биотехнологии

Архитект

"АРКОНТ" ЕООД

Изпълнител

ГБС ПЛОВДИВ АД

Конструктор

"АРКОНТ" ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционни характеристики на сградата.

Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив, България е регистриран като независимо юридическо лице, чиято основна дейност е научно изследователската. Мисията на ЦРСББ е да има водеща позиция в областта на растителните науки в Европа. Ще бъдат използвани авангардни техники в областта на функционалната геномика, метаболомика и биоинформатика, за да се установят регулаторните механизми и метаболитни пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса както и синтеза на потенциални ценни метаболити, които да намерят пазарно приложение. Фундаменталните научни изследвания, извършвани в отделите на ЦРСББ по Развитие на растенията, Физиология и молекулни основи на стреса, Метаболомика и Биоинформатика, ще бъдат включени в приложните научни изследвания на отделите Растителна клетъчна биотехнология и Селекция и производство на зеленчукови култури.
ЦРСББ се стреми да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона, като подпомага трансфера от знания и технологии към партньорите и крайните потребители и ще има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. В заключение, новосъздадения център за върхови постижения ЦРСББ ще повиши значително научноизследователския потенциал на България, ще разшири капацитета на страната в областта на растителната геномика и ще стимулира развитието на научния и икономически потенциал на Пловдив и региона. Новоизграденият кампус на центърa за върхови постижения се състои от изследователски корпус от две секции – лаборатории и специализирани помощения; административен корпус – офиси; оранжерии за отглеждане на растения с експериментални цели и учебен корпус – конферентна зала с 300 места, 4 учебни зали 80 места за провеждане на обучение и събития, ресторант, кафетерия и рецепция. Общата застроена площ(ЗП) на сградата е 7122,34 кв.м. включително Оранжерии (два броя) със застроена площ 3942,18 кв.м., а пълната разгъната застроена площ(РЗП) на сградата е 10032,93 кв.м. включително Оранжерии, разпределени както следва: Входна зона/фоайе и представителни площи (на две нива) - покрито площадно пространство със ЗП = 856,58 кв.м. и РЗП = 1113,17 кв.м. Учебен корпус (на две нива) със ЗП = 858,95 кв.м. и РЗП = 1209,84 кв.м. Административен корпус (на три нива) със ЗП = 446,75 кв.м. и РЗП = 1340,25 кв.м. Изследователски корпус (на три нива) със ЗП = 1017,88 кв.м. и РЗП = 2427,49 кв.м. Оранжерии (два броя) със ЗП = 3942,18 кв.м. и РЗП = 3942,18 кв.м. Паркинг за 120 автомобила (5 зарядни станции за електрически автомобили)

Архитектура, дизайн, функционалност

ЦРСББ е предвиден като модерен научно-изследователски център за фундаментална и приложна наука в областите на системната растителна биология и биотехнология. Идеята е ЦРСББ да отговаря на съвременните световни стандарти и да бъде една от водещите Европейски институции в тази област. Парцела, на който ЦРСББ е разположен е с размер от 23,5 дка, в рамките на града – жилищен комплекс Тракия. Мястото е много комуникативно, с добра инфраструктура, пътища, вело алеи, спирки на градския транспорт наблизо. Централна сграда – модерна нова сграда, представителна и функционална, енергийно ефективна, отговаряща на изискващите се европейски стандарти. Включваща общи и специализирани помещения, които да осигуряват надеждна и спокойна работна среда. Сградата е оборудвана с ефективни вентилационна и противопожарна системи, системи за персонална сигурност, снабдена с централна климатизация, централни тръбопроводни системи за де-йонизирана вода, вакуум, въздух под високо налягане и течаща вода във всяка лаборатория.

Кампус/открити пространства:
• Паркинг с достатъчно паркоместа за работещите и посещаващите ЦРСББ, включително и пет паркоместа със зарядни станции за електрически автомобили.
• Парк, цялостно обгръщащ и оформящ сградния комплекс, с висока отморяваща, естетическа, символична и шумоизолираща стойност. Екологична устойчивост и енергийна ефективност

Цялостната визия за централната сграда и оранжериите включва използването на съвременни методики и оборудване, вградено при строителството, с което се цели да се намали цялостното енергопотребление и да се смекчи въздействието над околната среда. Чрез използването на интелигентни осветителни и отоплителни решения и други методи на цялостна сградна автоматизация, които повишават сградната интелигентност като цяло, в дългосрочен план ще се спестят сериозни финансови ресурси. Ефективната топлоизолация, 80% от фасадите са изпъленни като окaчена фасада със стъклопакет ALUMIL и системи за термоконтрол; фотоволтаични модули с капацитет 160 киловата осигуярващи 60% от необходимата ел.енергия за комплекса , вътрешен обмен на топлина между топли и студени стаи и др.. Модерната терморегулация е допълнена с оптимизиран контрол на осветлението, включващ повсеместното използване на автоматично светодиодно осветление. Съответните системи и всички възможни апаратури и механизми са включени към комплексна система за управление и мониторинг (BMS) за по-цялостен и гъвкав контрол. Функционални разпределения: Функционално целия кампус се разделя на няколко основни зони: Учебен корпус с входна зона и представителни площи, Административна сграда, Лаботарории, Специализирани помещения, Оранжерии - Учебен корпус с входна зона и представителни площи: състои се от представителна входна зона на две нива с обширен атриум, ресторант с кухненска зона и места за отдих. На партерното ниво се съвместяват амфитеатрална лекционна зала – аудитория с капацитет до 300 места, както и две по-малки лекционни зали за 80 човека. На второ ниво отново имаме две малки лекционни зали за 80 човека. Предвиден е и социален кът за почивка на служителите на центъра, от който се разкрива обширна гледка към артиума на сградата. От учебния корпус имаме директна топла връзка с административната част и към изследователския корпус (специализирани помещения и лаборатории). - Арминистративен корпус: офисни помещения отговарящи на най-висок клас А за офис сгради, на три нива, с двоен под и окачен таван. - Специализирани помещения (част от Изследователския корпус на сградата): 40 помещения, разположени на две нива. Всяко едно помещение е със строго специфична функция и оборудвано с високотехнологична апаратура. - Лабораторни помещения (част от Изследователския корпус на сградата): 15 лаборатории, разположени на 3 нива, предназначени за научни експерименти и опити. - Оранжерии: в кампуса са разположени два броя оранжерии, всяка от която по 2000кв.м. Оранжериите са изцяло изолирани от околната среда, сегментирани на отделни секции, като за всяка секция има индивидуално регулиране на осветление, температура и напояване.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

При строежа на сградата са използвани съвременни строителни продукти и сградни решения за постигане на максимална енергийна ефективност и минимален отпечатък върху природата, както следва:
- Хидроизолация на покрива - хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин, светъл цвят.
- Фасадна зидария - зидария с керамични блокчета POROTHERM на фирма "Виненбергер".
- Фасадна топлоизолация - топлоизолация по фасади от каменна вата.
- Алуминиева фасада - алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада и стъклопакет.
- Системата за поддържане на микроклимата в помещенията е чрез съвременна три тръбен термопомпен агреграт с-ма VRF с директно изпарение и рекуперация.
- В сградата е изградена BMS с-ма и платформа за интеграция на 59 видеокамери, 9 контролера за контрол на достъпа,1 сигнално-охранителна централа и 1 пожароизвестителна централа с графична подложка и визуализация на 42 инч. LED монитор на всички компоненти.
- Осветлението в офисите и външното парково е изпълнено от високоефективни LED тела.
Парковото оформление е предвидено като многослойни зелени пояси, които да филтрират в значителна степен шумовото, газовото и праховото замърсяване и да намаляват вятъра и високите летни температури. Същевременно предлагат уютно и удобно място за почивка на персонала.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Консервация и реставрация на фасади/художествени елементи и художествено осветление на Централната сграда на БАН

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Пристройка към 28СУ Алеко Константинов