Исторически музей Петрич

гр.Петрич

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Петрич

Архитект

Арх Арт ЕООД

Изпълнител

ВДХ АД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Реконструирана стара девоенизирана сграда, част от бившите казарми в града, се трансформира в нов дом за нуждите на Исторически музей Петрич. С похватите на съвременната музеология, с много интерактивност и технологични решения се създадоха условия за представене на артефактите и историческите разкази в различните експозиции. Праистория, Античност, Средновековие, Османски период и Възраждане, Нова и най-нова история и Етнография са експозициите, които жителите и гостите на града ще могат да разгледат. Сградата е с чиста правоъгълна планировъчна схема с оси през 5м. Двуетажна с предвидено емпоре за поглед от втория етаж и цялостно възприятие на интериорното пространство от посетителите. От съществуващата сграда, която се реконструира се запазват стените по ос В между оси 2 и 9. Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна. Стените са композитни и изпълнени от 15см. бетон; 10см. топлоизолация XPS и 15см. бетон. Бетонната повърхност остава видима в интериор и екстериор. Плочите са стоманобетонови, като бетона остава видим чрез изпердашване при полагането му. Покривът е двускатен и реализиран от 10см. термопанели захванати за метални столици. При двата входа се изпълнява окачена фасада на силиконова фуга. Фасадната пластика е спокойна от редуващи бетоново плоскости разминати с 70см. Вътрешните повърхности са патинирани в по-тъмен тон за по голяма пластичност на композицията Сградата на музея е с модерен индустриален дизайн сред паркова среда, която прелива върху зелените фасади. Цялостното архитектурно решение на сградата, което е заложено да бъде с видима конструкция и инсталации в екстериор и интериор, е избрано така, че да се използва контрастен ефект по направление сграда – експозиция. Сградата е с отворено пространство, с междинен полуетаж – мецанин, който позволява на посетителя поглед от второ ниво към първото. Експозиционната площ е предвидена като отворен тип, преминаването между различните теми е плавно, без ясно обособени зали и пространства. Дефинирането е предвидено посредством художествени похвати и дизайнерски решения. Посетителят обикаля цялата сграда, като стените и въздушното пространство също са предвидени да се използват за експозиции. До второто ниво се стига чрез двойна еднораменна стълба, позиционирана в северната част на сградата. Административната част, с достатъчно пространство и условия е с ограничен достъп за посетители и предвидена само за служители, е във ядрото на сградата. На първи етаж са разположени хранилищата за различните фондове, сервизни и технически помещения, реставраторско ателие. Втори етаж, до който се достига по вътрешна стълба, само за служители, е предвиден за офиси и кабинети. От северната фасада е служебния вход за музея. Осигурена е достъпна среда - и двата входа са достъпни за хора в неравностойно положение, майки с колички. Достъпна среда, чрез асансьор, спиращ на двете нива, е осигурена и в сградата. Общата разгъната застроена площ на сградата е 1893кв.м. Застроената площ на първи етаж е 923,33кв.м.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Реставрация и реновиране на градска художествена Галерия

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Реконструкция на Културен дом НХК