Болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

гр.София

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Блокс Груп България ЕАД

Архитект

ПРОАРХ АД

Изпълнител

ДИАНА КОМЕРС-1 ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Блокс Груп е водещ оператор в рехабилитацията и грижите за възрастни хора в Югоизточна Европа. Групата е създадена през 2019 година. Към днешна дата тя оперира на територията на България и Гърция, като амбициите на дружеството са да разшири своята дейност в Румъния, Полша и Унгария. В Гърция Блокс Груп притежава най-голяма болница за рехабилитация, както и 3 дома за възрастни, които са разположени в три квартала в Атина. Болницата за рехабилитация заема терен от 75 дка и площ от 24 хил. кв.м, като разполага с 175 легла, a домовете за възрастни предлагат общо 288 легла. В България Блокс Груп е собственик на най-големия и напълно интегриран център за рехабилитация, доболнично лечение, палиативни грижи и грижи за възрастни хора в страната. Комплексът е в експлоатация от 2 години. Той включва дом за настаняване на възрастни от семеен тип, който се състои от 9 самостоятелни къщи с капацитет 81 резидента. Центърът за дългосрочни грижи включва и най-големият хоспис в България, който предлага 39 места, общностен център с ресторант, кафе и център за протезиране. Част от този кампус е и специализираната Болницата за рехабилитация и продължително лечение Блокс, която се намира в полите на Витоша на околовръстния път на София в близост до Драгалевска река. Отличната локация осигурява бърз достъп не само за населението на столицата, но и за останалата част от страната, през магистралите Тракия и Струма. Болницата отговаря на всички съвременни световни стандарти в областта на рехабилитацията и обхваща както цялостна амбулаторна рехабилитация, така и рехабилитация при остри стационарни пациенти. Концептуалният проект на лечебното заведение е разработен от американското архитектурно бюро HKS, което е специализираното в проектиране на лечебни заведения. От българска страна в изграждането на проекта участва колективът на „Проарх“ АД с ръководител арх. Илия Еврев, който доразвива проекта на идейно и техническо ниво. Важна роля при разработването на концепцията играе и партньорството с един от водещите доставчици на рехабилитационни услуги в света - Shirley Ryan Ability Lab. Обемно-пространствената структура на болницата представлява динамична и дебалансирана композиция на едрите обобщени обеми на първите два и вторите два етажа. По този начин се постига категорично пространствено обособяване на двете основни функции на сградата – амбулаторна на първи и втори етаж, която включва салони за рехабилитация, прегледни и терапевтични кабинети, и стационарна, която включва болнични стаи и салони за рехабилитация на трети и четвърти етаж. Мащабните конзоли, едрите и мощни носещи елементи, контрастното цветово решение на отделните обеми, ритмиката и пропорциите на фасадните елементи създават усещане за лекота и елегантност, вплетена в богато озеленена околна среда. Болницата представлява сграда с четири надземни и две подземни нива с обща разгъната застроена площ от 13 677 кв.м. Сградата е заобиколена от 5000 кв.м богато озеленена паркова среда, в която са разположени зони за външни терапевтични дейности. В лечебното заведение се лекуват както възрастни, така и деца и разполага със стационар, включващ 100 легла, разпределени в 54 единични и двойни стаи, амбулаторен център със 17 кабинета, 6 салона за рехабилитация и помещения за хидро процедури. Сградата разполага с 4 асансьора, като 2 от тях са болнични с размери, които позволяват транспортирането на пациенти в легла. На първите два етажа са разположени четири салона за амбулаторна рехабилитация, единият от който педиатричен, амбулаторните кабинети и залите за специализирани процедури. Южната фасада на етажите е изцяло стъклена и разкрива впечатляваща гледка към Витоша и градината на болницата. Този изглед създава невероятна атмосфера, усещане за простор и свобода, което помага на пациентите да постигнат още по-добри резултати по време на рехабилитацията. Салоните са оборудвани с най-модерната апаратура и уреди. В болницата има налични 130 зони, които включват съвременни и нови технологии 60 %, от които въвеждат в експлоатация за пръв път в България. Част от тях са робот Локомат за рехабилитация на долна част, антигравитационна пътека, използвана от космонавтите в НАСА, която намалява теглото от 50 до 95% и роботи за горна част, лифтове по таваните и още много други. На разположение на пациентите е и специална стена за катерене, отново с рехабилитационна цел. Дизайнът на интериора в тези помещения е съобразен с нуждите на лекуващите се за постигане на по-добри резултати, а именно залага се на основни компоненти като удобство, качество на средата, комфорт и уют. Материалите, вложени в изграждането на интериора отговарят не само на строгите изисквания и технически характеристики, които са съобразени с добрите практики и стандарти, като устойчивост на натоварване, хигиена, безопасност, но и създават усещане за сигурност и комфорт. Цветовете на отделните етажи са съобразени, така че да дават ясни указания за посока и цел, като едновременно с това да носят приятно усещане и топлина, свежест и позитивна енергия. На трети и четвърти етаж са разположени пациентските стаи, помощните помещения, както и салоните за рехабилитация за стационарни пациенти. Почти всички стаи се намират на южната фасада с изглед към планината, с оптимална големина, която позволява настаняването на един пациент с придружител или на двама пациенти. Всяка стая е оборудвана с високотехнологични легла с възможност за позициониране на тялото според медицинските предписания и индивидуалните нужди на лекуващия се. До всяко легло има на разположение система за подаване на кислород и вакуум, както и сестринска повиквателна система. Дизайнът на стаите се фокусира както върху създаването на подходяща атмосфера, която да носи спокойствието, комфорта и уюта на домашната среда, така и върху осигуряването на достатъчно пространство за провеждане на рехабилитационните процедури с необходимата апаратура. Цветовете в интериора на стаите са в унисон с багрите на природата и имат за цел да допринесат за спокойствието на пациентите. Декоративните елементи предразполагат към чувство по-скоро като за домашна среда отколкото като за лечебно заведение, което благоприятства по-добрите резултати от рехабилитацията. Вложените материали са подбрани така, че да предизвикат комфорт и надеждност на среда, която вдъхва доверие. Болницата залага на принципа рехабилитацията на пациентите да се осъществява във всеки един момент от тяхното пребиваване, като за целта освен салоните за рехабилитация, в коридорите на тавана е инсталирана специална лифт система за обучение в ходене. Това позволява възстановителният процес да започне възможно най-бързо още до стаята на самия пациент. По този начин се осигурява навременна и адекватна грижа, която е от решаващо значение за възможно най- добри резултати от процедурите. Материалите, от които са изработени подовите настилки улесняват максимално мобилността, безопасността и комфорта не само на пациентите, но и на персонала на болницата. Меките PVC настилки са приятни за ходене, лесни за почистване и устойчиви на агресивни въздействия. Те са изпълнени без разлики в нивата, за да се улеснят хората със затруднено придвижване и без фуги, за да се предотврати развитието на бактерии. И не на последно място подовото покритие максимално намаляват шума от ходенето, което допринася за спокойната атмосфера в болницата. Фънишът на стените е с ниско съдържание на летливи вещества, лесни са за почистване и с антибактериални свойства. Болницата разполага още и с уникален басейн с движеща се вода, с пътека за бягане и воден велоергометър, помещения за хидротерапия с терапевтични вани и съблекални. На ниво -1 са сервизните помещения, както и „чист“ и „мръсен“ санитарен поток на болницата. В останалата част на нивото, както и на цялото ниво -2 е разположен паркинг с 114 места. За удобство на посетителите, паркингът разполага и със система за зареждане на електрически автомобили. Интериорът и обзавеждането на болницата, проектиран от инж. Люба Григорова, е воден от принципа, че качествата и естетическите характеристики на средата могат да влияят положително върху лечебния процес, чрез понижаване на стреса и напрежението у пациентите и намаляване на психологическия им дискомфорт. Целта на интериорното решение бе да се създаде чувство на спокойствие, лекота и усещане за домашен комфорт. Инсталационно сградата е оборудвана със всички модерни системи. Дизел генератор и UPS осигуряват резервираност на 100% от необходимите мощности за сградата. Сградата е напълно климатизирана, а отоплението и охлаждането се осъществяват чрез системи на директно изпарение. Всички важни от медицинска гледна точка помещения, включително и всички пациентски стаи, са осигурени с кислород и вакуум. Предвид нестандартния архитектурен замисъл конструкцията на болницата бе най-значимото предизвикателство пред проекта. В резултат на смели решения, иновативни конструктивни детайли и най-вече на професионалното въображение на инж. Виолета Николова, конструкцията на сградата се превърна в едно от най-големите ѝ проектантски достижения. За реализирането на архитектурната идея бяха конструирани конзоли по цялата южна и западна фасади, достигащи до 4,3 м. дълбочина. За тяхното овладяване бяха използвани мощни стоманени обтегачи умело скрити в стените на стаите. Пред главния вход на болницата пациентските етажи се надвесват драматично, оформящи огромна козирка стъпваща само на две мощни структури под формата на портал. Тези елементи поемащи и сериозни земетръсни усилия се превръщат в своеобразен символ на сградата. В резултат на целенасоченото отношение към конструкцията на сградата между архитектура и конструкция се получи определен синергичен ефект, при който конструктивните елементи се вписват органично в естетиката на сградата като я доразвиват и обогатяват. Градините към болницата са също толкова впечатляващи, както и обстановката вътре в нея. Върху 5 декара терапевтичен парк се изпълняват част от рехабилитацията през топлия сезон. Там е разположен и външен фитнес на известна датска компания лидер, в сектора, и детска площадка тип inclusive playground за случаи на функционален дефицит - за деца в инвалидна количка. В зелените площи на градината има засадени много дървета и различни ароматни растения, чиято цел е да стимулира обонянието на пациентите. Доказано е, че арома терапията е изключително ефективна, особено при хора прекарали инсулт. Широките алеи с пейки са както чудесно място за разходка и почивка на нашите пациенти, така и за провеждане на рехабилитационни процедури и терапии на открито.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Медико-диагностична лаборатория Лина

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Карин дом - комплекс за социални, здравни и образователни услуги за деца