Централна минерална баня Банкя

гр. Банкя

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

Столична община - район "Банкя"

Архитект

„Георгиев Дизайн Студио“ ЕООД, арх. Чавдар Георгиев, д-р арх. Ирина Атанасова

Изпълнител

„СТРЕЗА“ ЕООД

Конструктор

инж. Антон Малеев, д-р инж. Мирослав Тодоров и колектив

Допълнителна информация

Описание на проекта

Проектиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя“ Инвестиционни характеристики на сградата Централна минерална баня „Банкя“ е изградена в периода 1907 г. – 1911 г. и понастоящем е декларирана като архитектурно–строителна недвижима културна ценност. Намира се в централния парк на гр. Банкя, Столична община и е основен композиционен акцент на прилежащата паркова среда (със статут на недвижима културна ценност на градинско-парковото изкуство). Централна минерална баня „Банкя“ е проектирана от мюнхенския архитект и професор Карл Хохедер, а ръководител на строежа е архитект Нено Нешев. За периода на своето създаване е била най-модерната балнеолечебна сграда в България и една от забележителните бани в Европа, благодарение на високото качество на изпълнението, предлаганите процедури и удобства, естетико-художествените качества. През годините се превръща в символ на курорта Банкя. Сградата е забележителен представител на архитектурата от началото на ХХ в. Характеризира се със симетрична планова композиция, с използване на конкавно-конвексни форми в обемно-пространственото решение, с богата пластична декорация, с висока архитектурно-художествена стойност на подовите настилки, фаянсовите и дървени стенни облицовки и на редица специфични сградни елементи (капандури, дървени прегради, врати, полилей, др.) В стиловото решение на сградата се открояват някои характеристики на сецесиона и на неокласиката. Завареното положение беше следното: сградата не се експлоатираше от повече от 10 г. и се намираше в лошо техническо състояние. Техническите показатели на инвестиционния проект са: - Застроена площ на първи етаж (ЗП): 1 792 кв.м; - Разгъната застроена площ, с включен сутерен (РЗП): 5 200 кв.м; - Капацитет: 201 ч. Целта на проекта е социализация на историческата сграда като Спа център при изява на нейните ценностни характеристики като културно наследство. Основополагащ е стремежът за запазване на първоначалната функция – балнеолечебната при удовлетворяване на съвременните изисквания и подобряване на експлоатационните условия. Стойност на проекта: 8 000 000 лв. Архитектура, дизайн, функционалност Предизвикателствата бяха обусловени от новия начин на функциониране на историческата сграда и неминуемата намеса в оригиналната строителна субстанция. Конструктивното укрепване е осъществено при минимална интервенция и с респект към културната стойност на сградата, фасадите са реставрирани с тяхната автентична визия. Първоначалните „мъжко“ и „женско“ крило на банята са обединени функционално – чрез обособяването на централното фоайе като разпределително пространство. От входната зона посетителите се насочват към спа комплекса или към кафе сладкарница. В тази зона са достъпни също: лекарски кабинет, административни помещения, магазин. Залите с кръгли басейни и душови ниши към тях, помещенията с каменни курни запазват своето оригинално предназначение за балнеолечебни функции. С автентичното си обзавеждане са възстановени и четири помещения с вани, две от които са т. нар. „царски“. На мястото на други подобни помещения са обособени процедурни кабинети за профилактика и лечение чрез вода и процедурни масажни кабинети. Вертикалната комуникация се осъществява посредством: асансьор, две нови стоманобетонни евакуационни стълбища и две декоративни дървени стълбища - реставрирани по оригинален образец. Сутеренното ниво, което преди се е използвало за технически помещения и пералня, понастоящем е адаптирано като зона със съвременна спа функция. На това ниво са обособени: 3 бр. парни бани, солна стая, лакониум, сауна, 3 хидромасажни басейна, както и 2 самостоятелни VIP апартаменти, всеки със собствена парна баня, масажно помещение и джакузи. Двата вътрешни двора ще се използват като зони за релакс - едната е трансформирана в интериорно пространство чрез изграждането на покривно остъкляване. На втория етаж, централно над главното фоайе се обособява зала – за изложби и провеждане на културни мероприятия. На това ниво се помещават и съблекални, два салона за фитнес и салон аеробика. Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели Предизвикателство при реализирането на строително-монтажните и реставрационно-консервационните дейности беше наличието на множество специфични детайли в екстериора и интериора, в т. ч. богатата пластична украса. Беше приложен подход, отчитащ възможностите за минимална намеса в оригинала. Към зоните с наличие на висока архитектурно-художествена стойност се подходи с необходимото внимание и прецизност, а повредените елементи се възстановиха от специалисти-реставратори. Реализацията е изцяло насочена към създаване на среда, благоприятстваща здравословното състояние. Осигурени са възможности за предлагане на разнообразни процедури и програми, включващи както използване на минерална вода, така и осъществяване на спортни дейности, релаксация, козметични услуги и др. Постигната е висока енергийна ефективност, чрез рационално използване на природния ресурс: минералната вода. На първо място за основните функции на сградата, а именно балнеолечение и профилактика чрез разнообразни термални процедури. На второ място този ресурс се използва и като енергиен източник. За тази цел отпадната минерална вода от двата проточни автентични минерални басейна захранва енергийния център в сградата, където температурата на водата се преобразува в енергия, която се използва за отоплението на цялата сграда. Ключовите качества, заради които смятаме, че сградата трябва да бъде отличена: 1. Реализацията е пример за успешна интеграция на културно-историческото наследство в съвременната среда, което е един от основните принципи на устойчивото развитие. Благодарение на представения проект сградата възстанови своята функционалност и социална значимост. 2. Централна минерална баня „Банкя“ е забележителен архитектурен образец от началото на ХХ в. и недвижима културна ценност със значимост на национално ниво – по своя мащаб, архитектурно-художествена стойност и символно значение. Чрез качествено извършените строително-монтажни и реставрационно-консервационни дейности обектът беше съхранен в максимална степен в своята автентичност, а качествата на сградата получиха своята достойна изява. 3. Постигнато е ефективно използване на изключителния потенциал на обекта за използване на природните ресурси – минерални води и природна среда. С бъдещата си експлоатация спа центърът в Централна минерална баня „Банкя“ следва да се утвърди като значим в предоставянето на спа и балнеолечебни услуги – не само за територията на Столична община, но и на национално и наднационално ниво.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Карин дом - комплекс за социални, здравни и образователни услуги за деца

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Консервационна реставрация на съществуваща сграда - Минерална баня