Консервационна реставрация на съществуваща сграда - Минерална баня

с. Ягода, общ. Мъглиж

Гласуване за Награда на публиката

За да гласувате за сградата, моля попълнете валиден Email адрес и натиснете бутона "Гласувай". (Можете да гласувате само за един проект в категория.)

Детайли за проекта

Инвеститор

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Архитект

„Арт Проект” ЕООД

Изпълнител

ОБЕДИНЕНИЕ „АКВАБАН” ДЗЗД

Конструктор

Арх. Милен Трифонов Маринов

Допълнителна информация

Описание на проекта

Сградата е проектирана от 1925-1926г. от арх.Христо Димов от Стара Загора. Открита е през 1928г. за Баня към минералните извори в с. Ягода. Сградата на Банския Комплекс в с. Ягода е включена в регистъра на недвижимите културни ценности на Община Мъглиж, с категория "архитектурно-строителен" паметник на културата. Арх. Христо Димов е роден на 22 ноември 1890 г. в с. Дъбово, Казанлъшко / днес част от община Мъглиж/ . До четвърто отделение учи в училището в с. Дъбово, прогимназия – в Казанлък, а гимназия – в Стара Загора. През 1921 г. завършва Чешката държавна политехника в Прага. От 1921 до 1924 г. е архитект на Община Стара Загора, а след това – архитект на частна практика.Членува в новосъздадената Инженерно-архитектурна камара. Специализира проектиране на обществени сгради. Член на Балнеоложкото дружество в Прага. Сградата е монолитна, двуетажна със застроена площ 808,35кв.м. и разгъната застроена площ 1616,70кв.м.. Класическа сграда, в аритектурен стил "неокласика", с четерискатен покрив, две фланкиращи кули над централния вход и монолитни куполи над басейните и входния вестибюл. Плановата схема е симетрична, с централно фоайе, разделящо двете отделения – за мъже и жени. Преди ремонта сградата е в пред аварийно състояние, затворена е за посетители и не се ползва по предназначение от години. Проектът за «Възстановяване и ремонт на съществуваща сграда - Бански Комплекс – Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня» е на арх.Милен Маринов, който по настоящем е доктор по "Изкуствознание и изобразително изкуство, църковни изкуства". С ремонта на сградата, не само се реновират фасадите и къпалните от миналото, но и в отговор на съвременните изисквания на потребителите, се преопределят помещения за осъществаване на мануална терапия. Възстановени са фасадите, оформени с щукатурни пиластри с канелюри, декоративни корнизи и отделни пластични елементи. Впечатляващ е главният вход оформен с триделна аркада, над която има балкон с балюстрада. Прозорците на страничните части с басейните са засводени. Фоайето е оформено като най-представителната част на сградата, с касетиран купол с пластичен орнамент в средата. Дървената каса за билети във фоайето е с пластична декорация, както и парапета на стълбата водеща към втория етаж. Подменени са всички ВиК и електрически инсталации. Използвани са съвременни висококачествени материали на утвърдени фирми производители. Банският комплекс е от особено значение за жителите на село Ягода и околностите, а лечебните свойства на минералната вода са познати и ползвани от няколко поколения българи. Сградата е ситуирана в имот с площ 5 740кв.м., който предоставя широк пешеходен достъп. В околното пространство е изпълнена вертикална планировка от многоцветна настилка и озеленяване. Изграден е динамичен фонтан с програмно управление и подводно декоративно осветление. Пред главната фасада, която е южна, пространството се слива със съществуващ парк, чиято площ е над 60дка. Транспортният достъпът до комплекса е възможен по улици от изток и от запад, като втората е благоустроена с нова инфраструктура, тротоари и асфалтова настилка. Същата завърша при напълно реконструиран и модернизиран паркинг с 88 паркоместа. Западно на сградата е обособена детска площадка между дърветата. Оформена е зона за игра на деца с комбинирано детско съоръжение за възрастова група 3-12г, подходящо и за деца с увреждания. За цялостно подобряване на общественото пространство, за ангажиране на младежта и с насоченост към нея, са в пълна проектна готовност две мини футболни игрища , предвидени в зоната на парка, в непосредствена близост до Банския комплекс. С реновирането на сградата се дава нов живот и се запазва една недвижима културнна ценност за идните поколения, функционалността и естетическото й въздействие, както и на околно пространство, носи удовлетворение от цялостната концепция за отдих и най-важното достъпност и популяризиране на лековитата минерална вода за широк кръг от хора.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Централна минерална баня Банкя

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Медико-диагностична лаборатория Лина